Campingrådet, formand, næstformand, bestyrelse, april 2017

Campingnyhed

Campingrådet lukker

Efter meget lang ventetid og uro omkring Campingrådet, har Campingrådets bestyrelse besluttet, at Campingrådet skal ophøre.

Baggrunden for beslutningen er til dels, at antallet af godkendte campingpladser, som vil bakke op omkring Campingrådet, er så lille, at økonomien til en fortsættelse ikke er til stede.

Sagen i Konkurrencestyrelsen omkring campingpasset har også været afgørende for beslutningen, selv om Campingrådet endnu ikke har modtaget bødeforlægget fra Konkurrencestyrelsen/SØIK.

Et trist punktum er dermed sat for mange års fællesskab og samarbejde blandt alle aktører i dansk camping.

DCU følger sagen og vil nu arbejde på en ny løsning ift. eventuel campingpas til medlemmerne.