DCUs forretningsudvalg

DCUs forretningsudvalg udgør både organisatorisk og formelt en del af DCUs bestyrelse

DCUs forretningsudvalg udgør både organisatorisk og formelt en del af DCUs bestyrelse. De fem medlemmer af DCU's forretningsudvalg vælges direkte på et repræsentantskabsmøde, som holdes hvert andet år. Den daglige ledelse af DCU refererer til forretningsudvalget. Pt. udgøres forretningsudvalget af:

  • Anne-Vibeke Isaksen, landsformand
  • Svend Erik Henningsen, næstformand
  • Lone Nevdal Andersen, medlem af forretningsudvalget
  • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
  • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget

Når forretningsudvalget mødes, drøfter de medlemmerne, praktiske spørgsmål og varetager den direkte kontakt med den administrative ledelse i DCU-Huset.