DCUs hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen vælges af DCUs 7 kredsbestyrelser

DCUs hovedbestyrelse

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen står i spidsen for DCUs hovedbestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: fem medlemmer, der samtidig udgør DCUs forretningsudvalg, og syv medlemmer, der samtidig er formænd for DCUs syv kredse.

DCUs hovedbestyrelse udgøres af:

 • Anne-Vibeke Isaksen, landsformand
 • Svend Erik Henningsen, næstformand
 • Lone Nevdal Andersen, medlem af forretningsudvalget
 • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
 • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
 • Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
 • Susanne Rasmussen, formand for 2. kreds
 • Ole Frankfurth, formand for 3. kreds
 • Finn Ljørring, formand for 4. kreds
 • Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds
 • Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
 • Mona Kristensen, formand for 7. kreds

DCUs hovedbestyrelse varetager repræsentantskabets interesser, når dette ikke er indkaldt. Hvert andet år mødes de fleste af DCUs folkevalgte til et repræsentantskabsmøde. Mødet er repræsentantskabets mulighed for at se den daglige ledelse efter i sømmene og vedtage nye forslag samt eventuelle vedtægtsændringer til DCU's love og vedtægter. Det er også repræsentantskabet, der vælger DCUs forretningsudvalg.

Der er ofte 70-80 personer samlet til repræsentantskabsmøderne. Forsamlingen trådte sidste gang sammen 11. maj 2019 i Silkeborg.

DCUs organisation er sammensat af forretningsudvalget samt formændene for de syv DCU-kredse. Tilsammen udgør forretningsudvalgets fem medlemmer og kredsformændene DCUs hovedbestyrelse.

 

Anne-Vibeke Isaksen

Anne-Vibeke Isaksen,

landsformand
Telefon: +45 40 30 06 04 
Mail: anne-vibeke@dcu.dk
Svend Erik Henningsem

Svend Erik Henningsen,

næstformand, medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Telefon: +45 22 25 75 41
Mail: landsnaestformand@dcu.dk

Lone Andersen

Lone Nevdal Andersen,

medlem af forretningsudvalget
Telefon: +45 25 31 01 35
Mail: fumedlem3@dcu.dk

Lars Foged

Lars Foged,

medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Telefon: +45 91 56 95 96
Mail: fumedlem2@dcu.dk

Stig

Stig Johansen,

medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Telefon: +45 21 45 37 52
Mail: fumedlem1@dcu.dk

Svenning Wredstrøm

Svenning Wredstrøm,

formand for 1. kreds
Telefon: +45 42 25 69 26
Mail: kreds1@dcu.dk

Susanne

Susanne Rasmussen, 

formand for 2. kreds
Telefon: +45 20 20 80 91
Mail: kreds2@dcu.dk

Ole

Ole Frankfurth

formand for 3. kreds
Telefon: +45 24 27 38 31
Mail: kreds3@dcu.dk

Finn

Finn Ljørring,

formand for 4. kreds
Telefon: +45 40 82 94 63
Mail: kreds4@dcu.dk

Anne-Birthe

Anne-Birthe Christensen

formand for 5. kreds
Telefon: +45 20 83 60 52
Mail: kreds5@dcu.dk

Anna Lene Pedersen

Anna Lene Pedersen

formand for 6. kreds
Telefon: +45 21 48 98 58
Mail: kreds6@dcu.dk

Mona Kristensen

Mona Kristensen

formand for 7. kreds
Telefon: +45 61 70 82 88
Mail: kreds7@dcu.dk