Praktisk info

Værd at vide om DCU-Camping Hesselhus

 • Al kørsel på pladsen skal foregå i skridttempo
 • Bil på enheden - der må kun forefindes 1 bil pr. enhed. Gæster henvises til P-plads uden for pladsen
 • Boldspil henvises til boldbanen - altså ingen boldspil mellem campingvogne og biler
 • Bomkortet må ikke bruges til gæstebiler (misbrug kan medføre bortvisning)
 • DCU-pas: Medlemskab af DCU kan tegnes her på pladsen. Senest på ankomstdagen
 • El - der er 1000 W pr. plads (ikke til varme i forteltet)
 • Færdsel på skrænterne er ikke tilladt
 • Gæster til campister er selvfølgelig altid velkomne. Men følgende skal overholdes: Alle gæster på pladsen skal henvende sig i informationen ved ankomst. Gæstekort 25 kr. pr. person. DCU-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af DCU-medlemskort. Gæster skal forlade pladsen senest kl. 23.00. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning af gæst såvel som campist
 • Hunde er velkomne på pladsen, men skal føres i kort snor og luftes uden for pladsen
 • Opstilling af campingvogn/telt.: Stil op minimum 1,5 m fra skel, da der skal være minimum 3 m mellem hver enhed (også børnetelte). Overtrædelse af dette kan medføre flytning af enheden eller bortvisning fra pladsen
 • Lægevagt: Tlf. +45 70 11 31 31
 • Morgenbrød kan bestilles i butikken
 • Postkasse: Ved informationen, tømmes hverdage cirka kl. 12.00 (kun højsæson)
 • Ro på pladsen - der skal være ro på pladsen mellem kl. 23.00 og 07.00
 • Turistinformation - der findes turistbrochurer i indgangen til TV-stuen

Nødopkald

 • Ambulance/politi akut udrykning: 112

 • Politi (ikke akut): 114

 • Hjertestarter hænger på væggen uden for Informationen