Foto: Lasse Løndahl

Tips og teknik

Hvor længe holder et fastliggertelt?

Stefan Rosendal er mangeårig teknisk rådgiver i DCU, og han besvarer store og små campingspørgsmål fra DCUs medlemmer. Her rådgiver han om holdbarheden af fast opstillede telte.

Hvad er forventet levetid på et fast opstillet fortelt?

Generelt bør du forvente, at dit fortelt holder problemfrit i cirka seks sæsoner. Det afhænger dog rigtig meget af, hvor godt teltet er strammet op og pløkket, og om det er ordentlig fastgjort. Du må forvente, at der altid vil forekomme vedligeholdelse af lynlåse, kantbånd og græskanter fra et telt, der står fra forår til efterår. Sæsoncampister skifter i runde tal telt efter 8. sæson, men det afhænger også meget af standpladsen – om teltet står ud til kyst og åbne marker med en god vestenvind, og om det står under løvtræer eller tæt på åbent land med jordfygning. Vedligeholdelsesudgifter må forventes at være 1.000–2.000 kr. om året, for der skal altid skiftes lidt stropper og vaskes med diverse pleje- og imprægneringsmidler.