DCUs hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen vælges af DCUs 7 kredsbestyrelser

DCUs hovedbestyrelse

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen står i spidsen for DCUs hovedbestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: fem medlemmer, der samtidig udgør DCUs forretningsudvalg, og syv medlemmer, der samtidig er formænd for DCUs syv kredse.

DCUs hovedbestyrelse udgøres af:

 • Anne-Vibeke Isaksen, landsformand
 • Svend Erik Henningsen, næstformand
 • Lone Nevdal Andersen, medlem af forretningsudvalget
 • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
 • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
 • Kirsten Sandholm, formand for 1. kreds
 • Susanne Rasmussen, formand for 2. kreds
 • Ole Frankfurth, formand for 3. kreds
 • Finn Ljørring, formand for 4. kreds
 • Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds
 • Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
 • Mona Kristensen, formand for 7. kreds

DCUs hovedbestyrelse varetager repræsentantskabets interesser, når dette ikke er indkaldt. Hvert andet år mødes de fleste af DCUs folkevalgte til et repræsentantskabsmøde. Mødet er repræsentantskabets mulighed for at se den daglige ledelse efter i sømmene og vedtage nye forslag samt eventuelle vedtægtsændringer til DCU's love og vedtægter. Det er også repræsentantskabet, der vælger DCUs forretningsudvalg.

Der er ofte 70-80 personer samlet til repræsentantskabsmøderne. Forsamlingen trådte sidste gang sammen 11. maj 2019 i Silkeborg.

DCUs organisation er sammensat af forretningsudvalget samt formændene for de syv DCU-kredse. Tilsammen udgør forretningsudvalgets fem medlemmer og kredsformændene DCUs hovedbestyrelse.

Anne-Vibeke Isaksen
Landsformand
Mail: anne-vibeke@dcu.dk
Telefon: +45 40 30 06 04
Svend Erik Henningsen
Næstformand, medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Mail: landsnaestformand@dcu.dk
Telefon: +45 22 25 75 41
Lone Nevdal Andersen
Medlem af forretningsudvalget
Mail: fumedlem3@dcu.dk
Telefon: +45 25 31 01 35
Lars Foged
Medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Mail: fumedlem2@dcu.dk
Telefon: +45 91 56 95 96
Foto: DCU
Stig Johansen
Medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Mail: fumedlem1@dcu.dk
Telefon: +45 21 45 37 52
Kirsten Sandholm
Kirsten Sandholm
Formand for 1. kreds
Mail: kreds1@dcu.dk
Telefon: +45 20 46 87 24
2. Kreds Susanne Rasmussen
Susanne Rasmussen
Formand for 2. kreds
Mail: kreds2@dcu.dk
Telefon: +45 20 20 80 91
Ole Frankfurth
Formand for 3. kreds
Mail: kreds3@dcu.dk
Telefon: +45 24 27 38 31
Finn Ljørring
Formand for 4. kreds
Mail: kreds4@dcu.dk
Telefon: +45 40 82 94 63
Anne-Birthe Christensen
Formand for 5. kreds
Mail: kreds5@dcu.dk
Telefon: +45 20 83 60 52
anna_lene_pedersendcu6kreds
Anna Lene Pedersen
Formand for 6. kreds
Mail: kreds6@dcu.dk
Telefon: +45 21 48 98 58
Mona Kristensen
Formand for 7. kreds
Mail: kreds7@dcu.dk
Telefon: +45 61 70 82 88