DCUs hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen vælges af DCUs 7 kredsbestyrelser

DCUs hovedbestyrelse

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen står i spidsen for DCUs hovedbestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: fem medlemmer, der samtidig udgør DCUs forretningsudvalg, og syv medlemmer, der samtidig er formænd for DCUs syv kredse.

DCUs hovedbestyrelse udgøres af:

 • Anne-Vibeke Isaksen, landsformand
 • Svend Erik Henningsen, næstformand
 • Lone Nevdal Andersen, medlem af forretningsudvalget
 • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
 • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
 • Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
 • Susanne Rasmussen, formand for 2. kreds
 • Ole Frankfurth, formand for 3. kreds
 • Finn Ljørring, formand for 4. kreds
 • Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds
 • Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
 • Mona Kristensen, formand for 7. kreds

DCUs hovedbestyrelse varetager repræsentantskabets interesser, når dette ikke er indkaldt. Hvert andet år mødes de fleste af DCUs folkevalgte til et repræsentantskabsmøde. Mødet er repræsentantskabets mulighed for at se den daglige ledelse efter i sømmene og vedtage nye forslag samt eventuelle vedtægtsændringer til DCU's love og vedtægter. Det er også repræsentantskabet, der vælger DCUs forretningsudvalg.

Der er ofte 70-80 personer samlet til repræsentantskabsmøderne. Forsamlingen trådte senest sammen på Egeskov 29. maj 2021.

DCUs organisation er sammensat af forretningsudvalget samt formændene for de syv DCU-kredse. Tilsammen udgør forretningsudvalgets fem medlemmer og kredsformændene DCUs hovedbestyrelse.

Anne Vibeke Isaksen
Anne-Vibeke Isaksen
Landsformand
Mail: anne-vibeke@dcu.dk
Telefon: +45 40 30 06 04
Svend Erik Henningensen
Svend Erik Henningsen
Næstformand, medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Mail: landsnaestformand@dcu.dk
Telefon: +45 22 25 75 41
Lone Nevdal Andersen
Lone Nevdal Andersen
Medlem af forretningsudvalget
Mail: fumedlem3@dcu.dk
Telefon: +45 25 31 01 35
Lars Foged
Lars Foged
Medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Mail: fumedlem2@dcu.dk
Telefon: +45 91 56 95 96
Stig Johansen
Stig Johansen
Medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
Mail: fumedlem1@dcu.dk
Telefon: +45 21 45 37 52
Svenning Wredstrøm
Svenning Wredstrøm
Formand for 1. kreds
Mail: kreds1@dcu.dk
Telefon: +45 42 25 69 26
Susanne Rasmussen
Susanne Rasmussen
Formand for 2. kreds
Mail: kreds2@dcu.dk
Telefon: +45 20 20 80 91
Ole Frankfurth
Ole Frankfurth
Formand for 3. kreds
Mail: kreds3@dcu.dk
Telefon: +45 24 27 38 31
Finn Ljørring
Finn Ljørring
Formand for 4. kreds
Mail: kreds4@dcu.dk
Telefon: +45 40 82 94 63
Anne-Birthe Christensen
Anne-Birthe Christensen
Formand for 5. kreds
Mail: kreds5@dcu.dk
Telefon: +45 20 83 60 52
Anna Lene Pedersen
Anna Lene Pedersen
Formand for 6. kreds
Mail: kreds6@dcu.dk
Telefon: +45 21 48 98 58
Mona Kristensen
Mona Kristensen
Formand for 7. kreds
Mail: kreds7@dcu.dk
Telefon: +45 61 70 82 88
Image
DCU medlemskab collage

Join DCU

Cheap holidays in Denmark with DCU Deal

The DCU deal offers the following advantages:

 • 30% discount on the price per person
 • Children up to 12 years - free of charge
 • Reduced price for young people (12 and 17 years)
 • Dogs – free of charge
 • Free wifi

 

DCU-Deal: 470,- DKK 

Sign up