Vægt

Jamen, vi har da alle sammen problemer med vægten

Selvfølgelig skammer jeg mig ikke over at have vægtproblemer. Det har næsten alle campister. Og de campister, som tror, de ikke har problemer med vægten – ja, de får let de største problemer.

Af Mogens Havsted

Det er svært at drage af sted med campingvogn på krogen, og samtidig holde sig inden for de forskellige vægtgrænser. Svært bliver umuligt, hvis man først begynder at løse sine vægtproblemer lige inden ferien.

Det med vægtgrænserne virker i første omgang uoverskueligt, hvilket er forklaringen på, at vi så ofte skriver om emnet i DCUs magasin, Camping fritid. Og derfor opsummerer vi vægtgrænserne, kørekortstyperne og bestemmelserne her.

 

Hvad spiller ind i forhold til vægt?

 

 • Din bils vægt, tilladte totalvægt og tilladte trailervægt. 
 • Trailerens vægt, tilladte totalvægt.
 • Dit kørekort

Når vi taler om kørekort, skelnes der mellem: 

 • B - Almindeligt kørekort 3.500 kg udstedt før 1. maj 2009
 • B - Almindeligt kørekort 3.500 kg udstedt efter 1. maj 2009
 • B+ - Almindeligt kørekort suppleret med såkaldt lille trailerkort
 • BE - Almindeligt kørekort suppleret med såkaldt stort trailerkort

 

Kørekortene under lup

Lad os kigge på det med kørekortet først: Hvis du har et B-kørekort, må den samlede totalvægt på bil og anhænger ikke overstige 3.500 kg. Forskellen på kørekort før og efter 1. maj 2009 er, at hvis dit kørekort er fra før 1. maj 2009, må du bruge bilens koblingsvægt i regnestykket i stedet for trailerens totalvægt.

Kørekort under lup

Lad mig bruge min datters pony, min gamle Citroen C5 og mig selv som eksempel:

Jeg skulle køre min datter og hendes pony til stævne. Bilen har en totalvægt på 2.050 kg, og den lånte hestetrailer har en egenvægt på 750 kg og en totalvægt på 2.000 kg. Til sammen giver totalvægten af min bil og hestetrailer 4.050 kg, hvilket er meget mere end de 3.500 kg, som mit B-kørekort tillader.

C5’eren må trække et påhængskøretøj med bremser på 1.400 kg, og fordi jeg har et kørekort fra før 1. maj 2009, må jeg (men kun ved kørsel i Danmark, for reglen gælder ikke i udlandet) gerne bruge koblingsvægten på 1.400 kg i regnestykket i stedet for hestetrailerens totalvægt på 2.000 kg.

Dermed ender regnestykket på 3.450 kg, (bilens totalvægt på 2.050 kg lagt sammen med bilens koblingsvægt på 1.400 kg), og det må jeg fuldt lovligt køre med mit B-kørekort i Danmark.

Så skal jeg bare være sikker på, at hesten ikke vejer mere end 650 kg, så den faktiske vægt af hest og trailer ikke overstiger de 1.400 kg, som bilen må trække. 

Hvis dit kørekort er taget efter den 1. maj 2009, er dit liv lettere, for så skal du kun forholde dig til de tal, der er opgivet for trailer/campingvogn og din bil. Personligt har jeg ofte haft glæde af den (uautoriserede) hjemmeside, der hedder www.hænger.dk, hvor du indtaster nogle få oplysninger om lige præcis din bil, din trailer og dig selv.

Det med, at livet er blevet lettere, gælder både min datter og mig. Da hun tog kørekort, havde hun allerede planer om senere at udvide det med et trailerkort, hvilket hun nu har erhvervet, så hun rent faktisk må køre med et større vogntog end faren. Helt sluppet for at køre til stævner er jeg nu ikke, men det er vist et sidespor…

 

B og de andre kort

Dit almindelige kørekort hedder som tidligere nævnt B. Hvis du har en tung bil og en tung campingvogn, risikerer den samlede totalvægt af bil og campingvogn at være højere end de 3.500 kg, som kørekort B giver adgang til.

Det koster, så vidt jeg har kunnet opspore, mellem 5.000 og 10.000 kr. at få et udvidet kørekort. Det kan hedde B+ og BE. B+ giver dig mulighed for at køre med en samlet totalvægt på 4.250 kg, hvorimod BE giver dig ret til at køre med 7.000 kg – anhængeren må dog højst veje 3.500 kg.

Uddannelsen hos kørelæreren er den samme til begge kort, det samme gælder prøven, som udelukkende er af praktisk art. Forskellen er, at du aflægger prøve med et mindre påhængskøretøj, når du tager et B+-kørekort. Jeg har endnu ikke mødt nogen, som har investeret i B+. I praksis er valget mellem at køre på dit gamle B-kørekort eller få et udvidet (stort) trailerkort BE.

Hvis du sidder og lægger tal sammen og trækker fra og dividerer for at få det til at gå op med højst 3.500 kg, så tag en dyb indånding og ring til en kørelærer. Hvis du overskrider grænserne i Danmark, kan du let komme op på en bøde over 2.000 kr. Og har du vænnet dig til at køre en lille smule ulovligt og kommer syd for grænsen, kan du risikere at få den venlige besked: ”Nicht weiterfahren!”

 

Campingvognen og bilen

Når vi er igennem overvejelserne omkring kørekortet, gælder det selve campingvognen. Her skal du i første omgang se på campingvognens vægt, på hvor meget bilen må trække og på den samlede vogntogsvægt. Du kender sikkert tal som din bils egenvægt, men der er mere at tage hensyn til.

 

Definitioner på campingvognes vægt

Vægt er ikke bare vægt, så her er en uddybende forklaring:

Egenvægt
Køretøjets vægt i tom tilstand uden gas, vand eller andet. Tallet fremgår af campingvognens registreringsattest.

Køreklar vægt
Campingvognens egenvægt plus faste ting som elkabel, fyldt vandtank og gas. Begrebet bruges dog ikke på samme måde af alle mærker.

Totalvægt
Tallet fremgår af registreringsattesten. Er totalvægten 1.500 kg, må vognen ikke læsses over den vægt.

Lasteevne/frivægt
Hvis vognens køreklare vægt er 1.200 kg, og totalvægten er 1.500 kg, er der plads til 300 kg, bagage.

Kugletryk
Den vægt, der er på anhængertrækkets kugle, når du kobler campingvognen på. Mange campister kan god lide at have et højt kugletryk, men det bør ikke være højere end det, der fremgår på bilens trækkrog.

Faktisk totalvægt
Det er det, campingvognen reelt vejer, når den i feriepakket tilstand placeres på en vægt.


Bilens vægt

Egenvægt
Bilens vægt i tom tilstand.

Køreklar vægt
Bilens egenvægt plus 125 kg, som skal gøre det ud for førerens vægt plus bilens væsker.

Totalvægt
Tallet fremgår af registreringsattesten. Det er den vægt, bilen maksimalt må have.

Lasteevne
Hvis den køreklare vægt er 1.300 kg, og totalvægten er 1.800 kg, er lasteevnen 500 kg.

 

Når bil og campingvogn er sammenkoblet


Koblingsvægt
Det er det, bilen er godkendt til at trække. Tallet står på registreringsattesten som størst tilladte totalvægt med bremser. Har bilen en koblingsvægt på 1.500 kg, må den ikke trække mere end det. Du må dog gerne, både i Danmark og i udlandet, køre med et vogntog, hvor campingvognens totalvægt er f.eks. 1.600 kg, og bilens koblingsvægt er 1.500 kg, så længe du ikke laster campingvognen over de 1.500 kg, bilen må trække.

Vogntogsvægt
Vægten af bil og campingvogn, når de køres sammenkoblet på vægten, inklusive passagerer og bagage. Vogntogsvægten fremgår af bilens registreringsattest på nyere biler. I forhold til vogntogsvægt må man selv bestemme, hvordan vægten fordeles i bil og campingvogn, så længe den samlede vogntogsvægt ikke overskrides, og man overholder de total- og koblingsvægte, der er nævnt i registreringsattesterne på bil og campingvogn.

 

Hvis du vejer for meget, kan du undvære det meste

Når vi taler bil og campingvogn, vil man logisk tro, at vogntogsvægten er summen af bilens totalvægt og bilens koblingsvægt, og det er det også som oftest – men ikke altid. Du kan ikke bare lægge bilens totalvægt og trailerens totalvægt sammen og så tro, at alt er i orden. Hvis du har en svag mistanke om, at campingvognen vejer for meget med fuldt ferielæs, kan du lige så godt gå i gang med at pille overflødig bagage fra. Tro mig: Du vejer for meget, og du kan undvære det meste.

Flere gange slår jeg til lyd for, at overvejelserne om vægt bør ske allerede, når man skal til at vælge ny bil. Her er det igen vigtigt – og eneste mulighed – at se på de tørre tal, især vogntogsvægt. Men man bør også være opmærksom på, at inden for rammerne af de omtalte vægtgrænser er der stor forskel på, hvor velegnede biler er som trækkere af campingvogne. 


Her er du henvist til diverse mediers prøvekørsler – især DCUs selvfølgelig.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her