DCU-Camping Flyvesandet

Drømmer du om at bo i vognen hele året?

Siden sommeren 2021 har det været muligt at bo i sin autocamper eller campingvogn året rundt. Det kræver dog at særlige forhold taler for det.

Tekst Torben Brandt 

 

Tidligere kunne du kun stå som ejer af et køretøj, hvis du havde registreret en adresse som bopæl eller fast opholdssted i cpr-registeret, men siden 1. juli 2021 har det været muligt at søge dispensation fra den regel, hvis særlige forhold taler for det.

Muligheden for dispensation er godt nyt for de autocamperejere, der gerne vil sælge boligen til fordel for et liv, hvor de kører og bor i autocamperen hele året. Også campingvognsejere kan søge om lov til at bo i vognen året rundt.
 

Fulde navn og adresse

Når du køber et køretøj i Danmark, skal du som udgangspunkt oplyse dit fulde navn, din adresse og dit cpr-nummer. For myndighederne betyder adressen, at Motorstyrelsen har et sted at sende den fysiske registreringsattest til, og Skat har lettere ved at opkræve og eventuelt inddrive løbende afgifter som vægtafgift og grøn ejerafgift. Adressen betyder også, at ejeren kan tegne den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet, og at politiet kan inddrage nummerpladerne, hvis det bliver afmeldt.

For de autocampister, der gerne vil bruge autocamperen som et hjem året rundt, har kravet om en bopælsadresse været en udfordring, fordi de risikerede at få klippet pladerne, hvis de ikke kunne oplyse en fast adresse.
 

Skal være tilmeldt Digital Post

Siden 1. juli 2021 har det været muligt for Motorstyrelsen at dispensere fra kravet om fast adresse, hvis særlige forhold taler for det.

Som udgangspunkt er det en betingelse, at ansøgeren er tilmeldt Digital Post og har oplyst en adresse, hvor myndighederne kan komme i kontakt med ansøgeren.

Ansøgeren kan eksempelvis være en mand, som oplyser adressen på sin voksne datter. Datteren skal derpå dels give samtykke til, at faren må bruge hendes adresse som kontaktadresse til at registrere køretøjet, dels at Motorstyrelsen og andre myndigheder må kontakte faren på hendes adresse om ting, der har med autocamperen at gøre.

Faren, der søger dispensation, skal kunne sandsynliggøre, at han jævnligt er i kontakt med sin datter på kontaktadressen, og at han derfor vil kunne reagere i rimelig tid på henvendelser, der er sendt til adressen vedrørende autocamperen.
 

Dispensation kan bortfalde

Dispensationen er tidsbegrænset, og i ovennævnte eksempel gælder den kun så længe, datteren har givet samtykke til, at hendes adresse må bruges som kontaktadresse. Når perioden er udløbet, er det muligt at søge om forlængelse af dispensationen.

Datteren kan når som helst tilbagekalde sit samtykke, og hvis det sker, må faren søge om en ny dispensation, hvis han fortsat ikke selv har en adresse i cpr-registeret. I den ansøgning skal han både kunne oplyse en ny kontaktadresse, og der skal være et samtykke fra personen, der bor på kontaktadressen.

For at få dispensation vil det desuden altid være et krav, at autocamperen har en lovpligtig ansvarsforsikring, at den kommer til periodisk syn, og at de løbende udgifter til f.eks. grøn ejerafgift og vægtafgift er blevet betalt.

Hvis de ting ikke er i orden, kan Motorstyrelsen tilbagekalde dispensationen og afmelde autocamperen.

Til at begynde med var interessen for at søge dispensation dog ikke overvældende. Motorstyrelsen oplyser i et skriftligt svar til Camping-fritid, at der i perioden fra 1. juli 2021 til midten af oktober var fem, som ansøgte om dispensation fra bopælskravet. Det drejede sig om fire ansøgninger til autocampere og en til campingvogn. Tre af de fem blev godkendt, mens de to sidste blev afvist, fordi de ikke opfyldte betingelserne.

DCU campingpladser

I DCU får landsformand Anne-Vibeke Isaksen og medlemsservice indimellem henvendelser fra campister, der gerne vil have folkeregisteradresse på en af DCUs campingpladser. Det er dog ikke muligt. 

– Vi har behandlet emnet i DCUs hovedbestyrelse og vi mener fortsat, at camping er en ferieform og ikke en boligform, så derfor kan man ikke have folkeregisteradresse på en DCU-campingplads. En gæst, der har en folkeregisteradresse, har automatisk visse rettigheder, som vi har svært ved at leve med som f.eks. hjemmeplejebesøg om natten, kørsel på pladsen om natten osv. Derfor har vi ment, at dette ikke kan forenes med driften på en DCU-campingplads, siger Anne-Vibeke Isaksen og tilføjer: 

– Man er dog velkommen til at flytte sin postadresse til en DCU-plads, som f.eks. mange  sæsongæster gør, når bare man har sin rigtige folkeregisteradresse et andet sted. 

 

Bo fast i din autocamper

Nogle drømmer om at køre i autocamperen året rundt, og siden sommeren 2021 har det været en mulighed, hvis særlige forhold taler for det.

 

 

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her