Vignetter

Din guide til europæiske vejskatter og vignetter

Mange europæiske lande kræver vejskatter, før man som gæst kan trille ud på deres motor- og motortrafikveje. Som bevis for betalingen, får man ofte udleveret vignetter, men det kan være en jungle, at finde rundt i de europæiske mærker. DCU guider dig derfor igennem en stor del af de europæiske vignetter her.

Senest redigeret: April 2023

 

EU har ikke harmoniseret medlemslandenes vejskatter. Det er altså op til hvert enkelt medlemsland at praktisere og håndtere reglerne.

Mange europæiske lande har derfor indført krav om vignetter. Skal du sydpå i ferien, er det derfor vigtigt, at du sætter dig ind i hvilke betalingsmærkater, du skal have med på køretøjet.

Vignetterne kan købes ved grænserne, på tankstationer og posthuse.

Desværre er der hvert år problemer med salg af falske kopier til turister. Dette er også sket fra tankstationer. 

Et godt råd er derfor at gemme din købskvittering, så du kan bevise, du har købt en original.

 

Vejskatter og vignetter er dit ansvar

Vignetter fås generelt for 10 eller 30 dage, og de skal købes, inden man triller ud på mange af de europæiske motor- og motortrafikveje rundt omkring i Europa.

Det er dit eget ansvar at sørge for, at du har de rigtige vignetter på dit køretøj og campingvogn.

Selvom salgsstedet ved grænsen kan være lukket, udskrives der store kontante bøder, hvis du bliver stoppet uden.

Dansk Camping Union guider dig her igennem et stort udpluk af de europæiske vignetter.

Du kan købe de fleste vignetter og mærkater på FDMshop.dk. Bemærk: Leveringstiden kan være lang, så køb i god tid.

 

Her er oversigten over vignetter og vejskatter i Europa

Klik dig frem til det land, du vil læse om her: Bulgarien, England, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

 

Bulgarien

Bil- og motorkøretøjer op til 3,5 tons behøver et motorvejsmærkat (vignette) for at køre på motorvej.

Hvis du bliver stoppet på motorveje eller motortrafikveje uden gyldig vignette, kan du risikere politianmeldelse. Uden gyldig vignette skal du derfor helt undgå motorveje og motortrafikveje.

Man kan vælge mellem en vignet, som er gyldig for kørsel i 7 dage, 1 måned eller 1 år.

Vignetten kan købes ved grænseovergange og på tankstationer.

 

England

I England er der betaling på enkelte veje, broer og tunneller, men de fleste steder er det gratis.

De er betalingsring rundt om London, hvor du skal betale på forhånd.

 

Frankrig

Også i Frankrig koster det penge at køre på motor- og motortrafikvejsnettet.

Her skal du ikke have vignetter, men du kan betale med kort eller kontanter på stedet

 

Holland

 

I Holland koster det penge at passere enkelte tunneller og broer, men ellers er det gratis at køre på de hollandske veje. 

 

Italien

Også i Italien koster det penge at køre på motor- og motortrafikvejsnettet.

Her skal du altså ikke have vignetter. Du kan betale med kort eller kontanter på stedet.

 

Kroatien

I Kroatien opkræves der betaling på stedet for at køre på motorvejene.

Opkrævningen kan betales enten med kontanter eller kreditkort. 

 

Norge

I Norge betales der afgift på nogle broer og i visse tunneller. Der findes cirka 50 bomstationer, hvor der skal betales vejafgift/bompenge.

Du skal ikke anskaffe dig nogen vignette på forhånd. Til gengæld kan du få dig en AutoPass-aftale, hvor pengene trækkes automatisk på det kreditkort, som er tilknyttet aftalen. Har du ikke en sådan aftale, sendes en opkrævning til hjemadressen. 

 

Polen

I Polen opkræves der betaling på stedet for at køre på motorvejene.

Køretøjerne inddeles i to kategorier:

  • Kategori 1: Motorcykel og almindelige personbiler
  • Kategori 2: Motorcykel med anhænger og bil med anhænger med mere end to aksler – gælder for bil under 3,5 tons.

Vejafgiften betales enten kontant i Zlpty eller Euro, eller med Mastercard, Visa eller Express.  

Det nye elektroniske afgiftsopkrævningssystem – ViaToll – er blevet implementeret i Polen på udvalgte dele af motorveje, motortrafikveje og landeveje. Det betyder, at biler, der vejer over 3,5 tons og busser (uanset privat eller erhverv) skal registreres hos et ViaToll-system i Polen og indbetale gebyr.

ViaToll gælder kun på udvalgte veje.

 

Portugal

I Portugal skal man betale vejafgifter på nogle af motorvejene og på to broer ved Lissabon.

Her skal du ikke have vignetter. Til genglæld har portugiserne andre betalingsformer ifm. deres vejskatter.

De motorveje i Portugal, der hører under BRISA, tager imod kreditkort som betalingsmiddel for vejafgift. Det drejer sig om A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 og A14.

Brobizz hedder Via Verde i Portugal, som kan bruges både på motorveje, broer, parkeringspladser samt udvalgte tankstationer.

Har man IKKE en Via Verde-brobizz, skal man ikke køre på de baner, der er signaleret med den grøn/hvide ”V”.

På hjemmesiden Simbox.dk kan du leje en bizz, som kan få dig igennem de portugisiske betalingsanlæg.

 

Schweiz

 

Bil- og motorkøretøjer op til 3,5 tons såvel som campingvogne skal have en vignette for at køre på motor- og motortrafikveje i Schweiz.

I alpelandet købes en vignette, der gælder for 14 måneder fra december 2018, hele kalenderåret i år og til og med januar 2020.

Der skal bruges en vignette pr. bil, pr. campingvogn, pr. trailer og pr. motorcykel.

Vær derfor opmærksom på, at der også skal købes en vignette til campingvognen i Schweiz. Den skal sidde synligt på en del, der ikke udskiftes.

For Schweiz kan der kun købes et årsmærkat, der gælder for et køretøj. 

I Schweiz er der tilmed ekstra betaling for at køre gennem visse af landets tunneller. 

 

Serbien

Der betales vejafgift på serbiske motorveje.

Køretøjerne inddeles i kategorier:

  • Personbiler under 1,3 meter i højden (måles fra bilens foraksel).
  • Biler med anhænger og mere end to aksler og over 1,3 meter

Vejafgiften kan betales enten kontant i Dinar eller Euro eller med Mastercard, Visa eller Express.

 

Slovakiet

Der skal betales en vejafgift for at benytte næsten alle motor- & motortrafikveje i Slovakiet.

Her er det trækkende køretøjs totalvægt afgørende ved beregning af prisen på mærkaten.

De få strækninger, hvor der ikke skal betales, er skiltet med ordene ”Bez Úhrady”.

Ved betaling får man udleveret en vignet, der skal placeres på indersiden af forrudens øverste eller nederste hjørne.

Der kan købes vignetter gældende 1 uge, 1 måned eller 1 år.

Vignetter til Slovakiets kan købes på landets nye E vignette-portal. Her skal du oplyse bilens registreringsnummer, om du kører med trailer (campingvogn), og om det er syv dage eller en måned, din vignette skal gælde.  

 

Slovenien

I Slovenien skal der betales afgift for kørsel på de fleste motorvejsstrækninger.

Vignetter kan købes til enten en uge eller en måned.

Man kan vælge mellem en vignet, som er gyldig for kørsel i en uge eller en måned.  

Vignetten kan købes ved grænseovergange og på tankstationer.

Der skal ikke købes ekstra mærkat til campingvognen.

 

Spanien

Spanien kræver også vejskatter for kørsel på deres motor- og motortrafikvejsnettet.

Her skal du ikke have vignetter. Til genglæld har spaniere andre betalingsformer ifm. deres vejskatter.

I banker og på nogle tankstationer kan du købe en ”Telepeaje” eller ”Via T”, som er en automatisk betalingsenhed, der sættes i bilens forrude.

Denne kan benyttes som betaling på langt de fleste motorveje. Du kan også betale med kort eller kontanter på stedet. 

 

Sverige

 

I Sverige er det gratis at køre på de fleste af landets veje. Dog er der en betalingsring omkring både Stockholm og Göteborg, hvor det koster penge at passere. Regningen sendes efterfølgende hjem til bilens ejer, så du skal altså ikke hoste op med kontanter på stedet.

Derudover er der vejafgift på to vejstrækninger i henholdsvis Sundsvall og Motala. Også her sendes regningen hjem. 

 

Tjekkiet

Motorvejsmærkat (vignette) er obligatorisk for kørsel på alle motorveje samt på visse motortrafikveje og hovedveje i Tjekkiet. Her er det trækkende køretøjs totalvægt afgørende ved beregning af prisen på mærkaten.

Motorvejsvignetten er todelt, og køretøjets registreringsnummer skal påføres begge dele:

1. Den ene del af vignetten skal placeres på indersiden af forrudens nederste hjørne.

2. Den anden del skal fremvises på forlangende.

Uden kvitteringsdelen er vignetten i forruden ugyldig, og bøder for kørsel uden mærkat kan opkræves på stedet.

Vignetter til de tjekkiske motor- og motortrafikveje kan købes i FDM's webshop for 10 dage eller 1 måned. Derudover kan de købes ved grænseovergangene, på tankstationer, posthuse og igennem den tjekkiske automobilklub, UAMK’s kontorer.

Der skal IKKE købes ekstra mærkat til campingvognen.

 

Tyskland

Det er stadig muligt som dansker at køre gratis gennem Tyskland. 

Tyskerne havde planer om at indføre vejskat fra 2019 (også kaldet Pkw Maut) med en såkaldt E-vignette, men på grund af østriske klager i EU over, at vejskatten ville ramme andre EU-borgere end tyskerne selv, er ordningen blevet underkendt af EU-domstolen i juni 2019.

Hvad der nu kommer til at ske med den tyske vejskat er endnu uvist, men EU-domstolens beslutning betyder, at der altså IKKE skal betales nogen afgifter foreløbigt på de tyske motorveje.

Til gengæld er der indført miljøzoner i cirka 70 tyske byer. Her skal køretøjet udstyres med et miljømærke. Du kan læse mere om miljømærker her.

 

Ungarn

I Ungarn skal der betales afgift for kørsel på de fleste motorvejsstrækninger.

Man skal have en kvittering eller en E-vignette, som skal fremvises på forlangende.

Afgiften betales enten ved grænsen, inden man kører ind på motorvejen eller via internettet.

Opkrævningen kan betales enten med kontanter eller kreditkort. 

Det er også muligt at købe vignetten gennem hjemmesiden National Toll Payment (skift sprog i toppen af siden).

Elektroniske målere langs motorvejene aflæser køretøjets registreringsnummer og kontrollerer, at afgiften er betalt. 

 

Østrig

I Østrig skal du have mærkat/vignette, hvis du vil køre på landets motor- og motortrafikveje.

Dette gælder bil- og motorkøretøjer (men ikke anhænger) under 3,5 tons.

Campingvogne skal ikke have en ekstra mærkat/vignette.

Kører du til gengæld i autocamper på over 3.500 kg, skal du have en såkaldt Go Box, som kan købes en række forskellige steder i Østrig. 

Uden gyldig vignette skal man helt undgå motorveje og motortrafikveje.

Her kan du købe en fysisk vignette til enten 10 dage eller to måneder og sætte den i forruden på bilen. Det er også muligt at købe en E-vignette.

Du skal ikke bruge en ekstra vignette til campingvognen.

Hvis du bliver stoppet på motorveje eller motortrafikveje uden gyldig vignette, kan du risikere både politianmeldelse og en bøde.

Betaler du ikke bøden med det samme, bliver du politianmeldt og får en bøde på minimum 2.000 kr. (300 EUR).

I værste fald kan det koste helt op til 20.000 kr. (3.000 EUR).

Vignetten kan købes ved grænseovergange og på tankstationer.

Der kan købes vignetter gældende for 10 dage eller for 2 måneder.

Du kan også købe en elektronisk vignette på FDMs hjemmeside, så du slipper for at have noget siddende i forruden. Du skal dog være i god tid, for ifølge FDM går der 18 dage fra bestillingstidspunktet, til e-vignetten bliver aktiveret.

I Østrig kan man købe vignetter online på https://shop.asfinag.at

Østrig har derudover en mobilapp, hvor der kan købes vejskat, og hvor der også vises vejmeldinger.

I Østrig er der tilmed ekstra betaling for at køre gennem visse af landets tunneller. 

 

Til toppen

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her