Paris, miljømærker, kørsel i Frankrig Der er nu krav om miljømærke, hvis du skal køre i flere større franske byer. Foto: Adobe Stock
Miljømærker

GUIDE til miljøzoner: Disse lande kræver miljømærker

Flere tyske og italienske byer har haft det i adskillige år. Siden er Frankrig og en række andre lande fulgt efter og har også indført miljøzoner. Det betyder, at man skal have et mærkat på sit køretøj for at køre lovligt ind i visse byzoner. DCU guider dig her igennem miljøzonerne i en lang række lande.
Annonce

Flere tyske og italienske byer har haft miljøzoner i adskillige år. Siden er har Frankrig og flere andre lande nu også indført dem i flere byer.

En miljøzone betyder, at man skal have et miljømærke på sit køretøj for at køre lovligt ind i disse zoner.

EU har endnu ikke harmoniseret medlemslandenes miljømærkeordning. EU har kun fastsat grænseværdierne i miljømærkeordningen.

Det er altså op til hvert enkelt medlemsland at praktisere og håndtere reglerne. Skal du sydpå i ferien, er det derfor vigtigt, at du sætter dig ind i hvilke betalingsmærkater, du skal have med på køretøjet.

Miiljømærkerne, som mærkaterne hedder, kan købes ved grænserne, på tankstationer og posthuse.

 

Miljømærker er dit ansvar

Miljømærker fås generelt for 10 eller 30 dage, og de skal købes, inden man triller ind i de byer, der er omfattet af reglerne rundt omkring i Europa.

Det er dit eget ansvar at sørge for at få de rigtige miljømærker på dit køretøj, og selvom salgsstedet kan være lukket, udskrives der store bøder, hvis du bliver stoppet uden.

Dansk Camping Union guider dig her igennem et stort udpluk af de europæiske miljøafgifter og miljømærker.

Du kan købe de fleste mærkater på FDM.dk. Bemærk: Leveringstiden kan være lang, så køb i god tid.


Disse lande kræver miljømærker

Belgien

Belgierne har indført miljøzoner henholdsvis i Bruxelles og Antwerpen. I første omgang er det biler med Euronorm 1, 2 og 3, der skal registreres, og det sker online. 

 

England

England har indført miljøzoner i London.

 

Frankrig

Paris var den første franske by til at indføre miljøzoner. Siden har byerne Lyon, Lille, Grenoble og Strasbourg også indføre miljømærket, og yderligere 20 byer og områder ventes at følge trop med udgangen af 2020.

Det betyder, at der vanker bøder på mellem 508 kr. og 2.800 kr. (mellem 68 og 375 euro), hvis du kører ind i miljøzonerne uden et miljømærket køretøj. 

Franskmændene kalder deres miljømærke for Crit’Air Vignette.

Crit’Air Vignette fås i seks forskellige kategorier og farver – afhængigt af køretøjets registreringsår, brændstofforbrug, og hvor meget forurening det udleder.

Både diesel- og benzinbiler skal have mærkatet.

Køretøjer, der er registreret før 1997, kan ikke få mærkatet. Det er derfor ulovligt for biler, der er registreret før 1997, at køre ind i miljøzonerne.

Kører man ind i en miljøzone uden mærkat, vanker der en bøde.

De store franske trafikfærdselsårer som A6, A7 og A42 er ikke omfattet af miljømærkeordningen. 

I modsætning til andre mærker kan det franske mærke ikke købes på tankstationer eller andre steder i landet. Det franske miljømærke skal derfor bestilles hjemmefra via nettet.

Det koster omkring 31,50 kr. (4,21 euro) plus forsendelse at få mærket. 

Der kan gå op til en måned, fra man bestiller miljømærket, til det ligger i postkassen. Man skal derfor være i god tid. 

OBS. Når formularen udfyldes på den franske hjemmeside, skal køretøjets registreringsattest scannes ind som pdf. Her må filen højest fylde 400 kb., ellers bliver den ikke uploaded.

 

Italien

Så længe man kun benytter motor- og motortrafikvej, samt ringveje om større byer udløser det ingen krav til miljømærke i Italien. Men forhør jer lokalt, om der er særlige regler for området.

Flere italienske byer har dog indført restriktioner eller forbud mod at køre i bykernen. Forbuddet hedder ZTL (Zona Traffico Limitato, zone for begrænset trafik).

ZTL er eks. placeret i de historiske bykerner for at begrænse trafikken.   

Som udgangspunkt kan man som turist i Italien ikke købe en tilladelse til at køre i disse områder. Kun hvis man har et særligt ærinde, kan man få tilladelse.

Det er let at overse skiltene, og de italienske myndigheder tøver ikke med at udstede og eftersende bøder, hvis man, bevidst eller ubevidst, kører ind i zonerne uden tilladelse.

Det anbefales derfor at stille bilen på en af de store parkeringspladser, som typisk ligger lidt uden for bykernen, og derfra gå eller benytte offentlig transport det sidste stykke ind til centrum. 

Hvis du er handicappet og har brug for at køre ind i centrum, kan du dog søge særlig tilladelse hos de lokale myndigheder. 

Ellers løser italienerne problemet med et parkometersystem, hvor der købes særskilt parkeringskort ved den lokale tobakshandel.

På hjemmesiden ztl-italia.blogspot.dk, der desværre kun er på italiensk, står de byer, der er omfattet af ordningen. Men på forsiden er bynavnene nævnt, som er berørt af ordningen.

Ved aktivering af valgte by på hjemmesiden får man samtidig mulighed for oversættelse fra Google. Herefter kan der bladres mellem de enkelte restriktioner, påbudskilte og oplysninger for tidsrum og zoner.

Restriktionerne gælder ofte i dagtimerne, og tilladelser kan f.eks. i Milano købes i visse kiosker.

 

Tyskland

Tyskerne har i flere år haft krav om miljømærke i cirka 70 byer.

I Hamborg er man gået skridtet videre og har indført kørselsforbud for ældre dieselbiler på to konkrete vejstrækninger. Det drejer sig dels om Stresemannstrasse, dels om en cirka halv kilometer lang strækning af Max-Brauer-Allee. Kun dieselbiler, der lever op til den såkaldte Euro 6-norm, er undtaget for kørselsforbuddet.

Det tyske miljømærke følger bilens registreringsnummer i hele dens levetid. Dog bliver du nødt til at anskaffe dig et nyt, hvis din forrude går i stykker og skal udskiftes.

Ellers er langt de fleste biler dækkes af det grønne mærke, som opfylder kravene til biler med Euronorm 4, 5 og 6.

Skal du derimod udelukkende køre gennem Tyskland på motorvejene, behøver du ikke at have et miljømærke.

Du kan købe tysk miljømærke hos f.eks. FDM eller bilsynsvirksomheden Applus. 

 

Er du i tvivl om noget i forbindelse med kørsel i udlandet, er du også velkommen til at kontakte vores konsulent Stefan Rosendal i DCU’s tekniske afdeling.

Køb af vignetter og miljømærker

Miljømærker til en række europæiske lande kan købes i FDM's Netbutik.

Klik på linket herunder og tast "miljømærke" i søgefeltet på FDM's hjemmeside.