Derfor skal ungerne med ud i naturen

Derfor skal ungerne ud i naturen

Forskning viser, at børn og unge tilbringer meget mindre tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde – og mere og mere tid foran skærmen. Forskningen viser også, at poderne bliver både gladere og sundere af at være ude i naturen. Bliv klogere her – og få et par gode råd med.

Af Kirstine Krefeld

Ah, endelig på camping med frisk luft i lungerne og omgivet af smuk natur. Fuglene synger, solen skinner og lige der uden for din campingbolig lokker den grønne skov eller det blå vand.

Eller hvad? Nogle gange kan det være svært at få lokket børn og unge til at slippe deres mobiltelefon eller iPad og overgive sig til den analoge, grønne virkelighed, fordi de lige er midt i et streak på Snapchat eller ved at se nogle yderst vigtige videoer på YouTube.

Hvis du nu begynder på dit ”Dengang jeg var barn, legede vi hele tiden udenfor”, så har du faktisk ret. I hvert fald hvis man ser på tal fra en undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet. Den viser, at da nutidens bedsteforældregeneration var børn, var over halvdelen af dem ude i naturen hver dag i sommerhalvåret. For forældregenerationen gjaldt det 36 %, mens det er 29 % af børnene i dag, som kommer ud dagligt i sommerhalvåret. Der er ikke lavet specifikke målinger for, hvordan det ser ud i sommerferien, men det giver dog et fingerpeg om, at børn og unge i dag er ret meget mindre ude, end børn var før i tiden. Med naturen forstås her: strand, sø, å, skov, krat, eng, hede, mark, parker og grønne områder i byerne. Altså steder, som ofte omgiver en campingplads.

Forældrene i undersøgelsen siger, at den mest tungtvejende årsag til, at børnene ikke kommer mere ud i naturen, er podernes forbrug af digitale medier – herunder spil og andet. Manglen på tid er også en stor barriere for at komme ud, siger forældrene i undersøgelsen, men den forklaring kan næppe bruges, når man er på ferie.

Naturen gør børn sundere og gladere
Men hvorfor er det overhovedet så vigtigt for ungerne at bevæge sig rundt? Er det bare en fiks idé, voksne har om, at alting var bedre i gamle dage før mobiltelefonen? Nej. En del forskning viser ifølge Center for Børn og Natur, at børn, der tilbringer meget tid i naturen, er stærkere, sundere og oftere normalvægtige, har lavere risiko for type 2-diabetes, danner mere D-vitamin, sover bedre og er mindre syge end børn, der ikke tilbringer tilsvarende tid udendørs.

Derudover, så styrker bevægelse ifølge Sundhedsstyrelsen børns selvværd og trivsel. Selvværd har stor betydning for barnets psykiske velvære og dermed stor betydning for barnets indlæringsevne. Et barn med et godt selvværd er også bedre til at håndtere oplevelser af succes og nederlag, og det øger barnets livskvalitet og trivsel. Endnu andre undersøgelser peger på, at børn, som bevæger sig, er glade for livet, har et godt helbred, føler sig mindre hjælpeløse, er mindre morgentrætte, har lettere ved at få venner, er mindre ensomme og føler sig mindre udenfor.

Desværre så viser det sig, at to ud af tre 11-15-årige ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. Skolebørn er i dårligere form, end børn var tidligere, og omkring hvert 7. barn er overvægtig – og mange børn er faktisk så overvægtige, at deres kondital er på linje med blinde børns, som af naturlige årsager ikke bevæger sig ret meget. Mange børn er heldigvis stadig i god form, men flere børn er kommet i markant dårligere form, og de overvægtige børn er desuden blevet endnu mere overvægtige end for 25 år siden.

Fire timer om dagen
En anden ting er, at den tid, som børn og unge bruger med øjnene klistret til mobilen eller iPad’en, er steget.

Undersøgelser viser, at brugen af skærm er steget i alle aldersgrupper i Danmark gennem de seneste 10 år, og at brugen er hyppigst blandt de unge. Hver fjerde 15-årige pige er således på de sociale medier mindst fire timer hver dag. Blandt de 13-årige drenge bruger hver tredje mindst fire timer om dagen mandag til fredag på at spille. I weekenden er tallene endnu højere. Der er heller ikke på dette område lavet specifikke undersøgelser, der siger noget om skærmforbruget på ferien, men måske kan du bare kigge ind i forteltet.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen endnu ikke påvist nogen direkte sammenhæng mellem, hvor aktiv man er, og hvor meget tid man bruger på TV og computer. Men der er en tendens til, at overvægtige børn har flere stillesiddende aktiviteter i fritiden sammenlignet med normalvægtige børn. Og da der trods den moderne udvikling stadig kun er 24 timer i et døgn, går tiden foran skærmen jo fra et eller andet, kunne man mene.

Hvad skal vi lege?
En af de ting, børnene selv peger på som en udfordring i forhold til at komme ude i naturen, er, at de mangler sjove ideer til, hvad de skal lave. Det gør du som forælder måske også, men heldigvis er der hjælp at hente fra Friluftsrådet.

Et af rådene lyder, at man kan sætte sig for at lære nogle seje survivalskills sammen. Måske er der et sted, hvor I må tænde et bål – så kan ungerne lære det. I kan også gå ud og finde bær i naturen og meget andet. På www.spejder.dk finder I masser af inspiration til survival-træning.

I kan også gå på jagt efter materialer i naturen og skabe kunst. Det kan være flotte, forgængelige mandalaer lavet af forskellige blade, fine kort eller sten, I finder og maler.

I kan også gøre en sport ud af at samle affald i naturen. Alle har hver en pose med ud på en gåtur, og så gælder det om at samle mest affald. Så lærer børnene også at passe på den natur, der er så dejlig at tage på camping i. Og som Christian Levin Hansen, Formand for Friluftsrådet, skrev i en kronik i Politiken i 2019:

– Når børn får gode oplevelser i naturen, får børnene også et tættere forhold til naturen og et ønske om at passe godt på den. Børn med mange naturoplevelser vokser op som brugere og beskyttere af naturen. De får forståelsen af, at vi er en del af noget større og gensidigt afhængige heraf.

Det bedste af to verdener: Tag skærmen med ud i naturen
Friluftsrådet, som er partner i Center for Børn og Natur, som har forsket i børns forhold til naturen, har samlet ideer til naturoplevelser for børn (og deres voksne), der inkluderer deres uundværlige skærm.

Tag på virtuel skattejagt Børn med en mobiltelefon i hånden kan nemt kaste sig ud i den moderne version af skattejagt, nemlig Geocashing, der kombinerer gps-teknologi med orienteringsløb, hvor man skal finde ”gemte” skatte i naturen (og byen). Der er f.eks. en app, der hedder Geocashing. Du kan også finde inspiration på Find vej i Danmark på www.findveji.dk

Tag skærmen med ud
Spil augmentet reality-spil som Pokémon Go eller Harry Potter: Wizards Unite, der blander virkeligheden sammen med det digitale. Det Danske Spejderkorps har også udviklet en app, der hedder WOOP, hvor man kan lave sine egne udfordrende løb og spille et bombespil sammen med andre.

Tag på fotosafari
Gå på jagt efter motiver på campingpladsen eller i naturen – og gå helt tæt på blade, sten, detaljer på legepladsen o.l. I kan eventuelt stille jer selv og vennerne foto-opgaver, hvor I leder efter motiver med bestemte farver, leder efter mønstre eller andet. Eller finde flotte natursteder til sjove selfies eller små videoer.

5 gode råd til bedre skærmvaner
I Danmark er der ingen officielle anbefalinger af, hvor meget skærmtid børn højst bør have, ud over at forældre begrænser den for børn mellem 1 og 4 år for at sikre, at børn får bevæget sig nok. De øvrige råd lyder sådan her. 

 1. Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid eller have telefonen eller iPad’en med i seng. Det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at dit barn ikke får nok søvn.
 2. Skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder fysisk aktivitet.
 3. Interessér dig for dit barns digitale liv – og vær opmærksom på barnets evt. bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget.
 4. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både børn og voksne, og tal om hvor meget skærmen bruges og til hvad.
 5. Husk at være opmærksom på dit eget forbrug af skærm, når du er sammen med dit barn – det kan påvirke forældre-barn-relationen på en negativ måde. Husk: Børn gør ikke, som du siger, børn gør, som du gør. Ifølge et studie publiceret Mental Health Research konkluderer danske forskere, at mindre tid foran skærmen faktisk påvirker de voksnes mentale velvære og humør positivt.

Kilde: Redigeret efter Sundhedsstyrelsen

Hvor aktive bør børn være?
Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at børn fra 5-17 år er aktive mindst 60 minutter om dagen. De anbefalede 60 minutter kan deles op i intervaller af 10 minutter, og skal ligge ud over andre kortere dagligdagsaktiviteter, børnene normalt laver i hverdagen. Men mindst 3 gange om ugen skal man være aktiv med høj intensitet minimum 30 minutter for at vedligeholde eller øge konditionen og musklernes styrke.

I dag er det sådan, at de 11-15-årige i gennemsnit bruger 48 minutter om dagen på fysisk aktivitet ved moderat til høj intensitet. Kun 26 % af de 11-15-årige lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at være fysisk aktiv mindst 60 minutter dagligt ved moderat til høj intensitet. Drenge er generelt mere fysisk aktive end piger.

Uden mad og drikke duer barnet ikke … Børn og unge, som ikke spiser morgenmad – eller kun spiser morgenmad 1-2 gange om ugen – er ifølge Sundhedsstyrelsen generelt mindre aktive end børn og unge, der får morgenmad hver dag. Det gælder specielt for pigerne.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her