Cookie og privatlivspolitik

Sammenfatning

Websitet indeholder cookies fra både DCU, Danske Medier og andre firmaer. Når du anvender sitet, vil der blive indsamlet informationer om din brug og din enhed med det formål at føre en samlet webstatistik over hvilket indhold, som vores brugere anvender.

Websitet gør brug af tredjepartskomponenter, der involverer andre virksomheder end DCU. Disse firmaer placerer cookies, indsamler information om din brug af vores site og teknisk information om din enhed med det formål at målrette reklamer til dig.

DCU er ikke ansvarlige for information indsamlet af tredjeparter eller deres brug af cookies. Der henvises til de pågældende tredjeparters privatlivspolitik for nærmere information.

Du har ret til at afvise brug af cookies og profilering med henblik på målretning af reklame. Det nemmeste er, at slette dine cookies (se vejledning til at slette cookies).

Såfremt du indtaster personoplysninger her på sitet fx i forbindelse med tilmelding til en af vores nyhedsbreve eller registrering til et af vores arrangementer, gemmer vi oplysningerne med det formål at kunne sende dig de pågældende nyhedsbreve, reservere dig en plads til et arrangement og evt. at fakturere dig.

Transaktionsoplysninger gemmes som udgangspunkt i fem år, som er lovpligtigt. Oplysninger til nyhedsbreve slettes, når du framelder dig nyhedsbrevet. Vi gemmer dog dokumentation af dit oprindelige samtykke i to år.

Webstatistik gemmes uden tidsbegrænsning i anonym form, der ikke føres tilbage til dig eller din enhed. Persondata overføres ikke til lande uden for EU.

Uddybende information

Nedenfor finder du uddybende information om hvilke oplysninger, der indsamles, af hvem, hvad dine rettigheder er og meget mere. Såfremt til har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ejer af websitet

DCU
Korsdalsvej 134
2605 Brøndby
Telefon: 33 21 06 00
E-mail: info@dcu.dk
 

Cookies- og privatlivspolitik

I cookies- og privatlivspolitiken kan du læse om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside, og til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, samt hvilke rettigheder, du som registrerede har, og hvordan vi passer på de oplysninger, som vi modtager.

DCU
Korsdalsvej 134
2605 Brøndby
Telefon: 33 21 06 00
E-mail: info@dcu.dk


Cookies

Hvad er cookies?

Websitet anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din enhed. Cookies fungerer som et genkendeligt ID og kan ikke indeholde virus eller farlig kode.

Cookies anvendes til at udføre webstatistik, målrette information og reklamer.

Målrettet information og reklamer
Her på siden målrettes der ikke information eller vises reklamer, men det er tilfældet på mange andre websitets. Information, der indsamles her på sitet af tredjeparter, bruges til at målrette annoncer på andre sites.

Hvis du fx læser en artikel om en konference i Paris her på sitet, kan det være, at du får vist reklamer for flyrejser til Paris på andre websites.

Webstatistik via Dansk Online Index
Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der fører statistik over trafikken på danske websites. Disse data bruges ikke til målretning af reklamer.

Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig.

Der anvendes cookies fra: tns-gallup.dk og ssl-danskemedier.tns-gallup.dk til brug for indsamling af oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. Data gemmes uden tidsbegrænsning i anonym form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. Læs mere her.

Webstatik via Google Analytics
Websitet anvender desuden Google Analytics til at føre webstatistik.
Googles privatlivspolitik ses her.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Samtykke
Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel du møder, når du først besøger websitet. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.

Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies). Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til brug af cookies.

Du får også en ny forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål eller i hvem der sætter cookies på websitet. Det sker ret hyppigt.

Tredjepartscookies
Tredjeparter er selvstændigt dataansvarlige med mindre andet er eksplicit oplyst. DCU er ikke ansvarlige for tredjepartscookies og information indsamlet af andre, og der henvises til tredjeparternes egen privatlivspolitik for nærmere information. 

Personoplysninger

DCU indsamler og behandler personoplysninger om sine brugere, medlemmer, samarbejdspartnere og besøgende på websitet. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, fx levere de services, som du efterspørger, optimere vores services og indhold, komme i kontakt med medlemmer, brugere og samarbejdspartnere eller fx registrerer dine tilmeldinger til vores arrangementer og kurser.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi typisk indsamler og behandler til forskellige formål.

Når du besøger vores website

Som det fremgår af afsnittet om cookies, bliver der lagret cookies på din enhed, når du besøger vores website.

De oplysninger, der indsamles, er typisk IP-adresse, type af browser, enhedens geografiske placering, samt oplysninger om, hvordan websitet anvendes, og hvor længe en bruger opholder sig på en given side.

Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning i anonymiseret form.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Det er muligt at tilmelde sig DCUs forskellige elektroniske nyhedsbreve og modtage danske og udenlandske medienyheder, tilbud om relevante kurser og seminarer m.m.

Tilmelding til nyhedsbrevene kræver, at du afgiver et samtykke. For at kunne levere nyhedsbrevene til dig, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail, samt hvilke nyhedsbreve, som du ønsker at modtage.

Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i de fremsendte nyhedsbreve. Vi gemmer dog dokumentation af dit oprindelige samtykke i to år.

Når du tilmelder dig vores aktiviteter og arrangementer

DCU afholder løbende aktiviteter og arrangementer. Med henblik på at kunne registrere tilmeldingerne, kontakte dig med yderligere oplysninger om det valgte arrangement samt modtage betaling for deltagelse, er det nødvendigt, at vi indsamler og behandler en række personoplysninger.

De oplysninger, der indsamles, er navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer og e-mail adresse.

Når du tegner medlemskab

Når du ønsker at tegne medlemskab hos DCU, er det nødvendigt at indsamle og behandle en række personoplysninger. DCU indsamler oplysninger om navn, e-mail adresse og telefonnummer og navne på familiemedlemmer, hvis de er dækket af medlemskabet.

Når du kontakter DCU via e-mail

Brugere, medlemmer, samarbejdspartner og privat personer kan kontakte DCU via e-mail.

Formålet med henvendelserne er forskellige, men når du retter kontakt til os, vil din henvendelse betyde, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Det vil typisk være navn og kontaktoplysninger som e-mail og telefonnummer. Derudover vil besvarelsen af din mail henvendelse også nødvendiggøre, at vi opbevarer de oplysninger, der er omfattet af din mail.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af personoplysninger. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Vi behandler dine oplysningerne så længe, det er nødvendigt i forhold til behandlingsformålet. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Der vil dog kunne være særlige forhold eller lovgivning, der nødvendiggør, at oplysninger opbevares længere, fx er det et lovkrav, at faktura og regnskabsmateriale opbevares 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger videregives til de medarbejdere i foreningen, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Dine rettigheder som bruger

Som registreret hos DCU har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig samt de nærmere kriterier for, hvor længe disse oplysninger bevares.

Disse rettigheder har du efter persondatalovgivningen og henvendelse kan rettes til DCU via e-mail info@dcu.dk

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på www.datatilsynet.dk

Oversigt over dine rettigheder

 • Du har ret til at afvise samtykke til brug af cookies og al persondatabehandling, der udføres på grundlag af samtykke.
 • Hvis du har givet et samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. I forhold til brug af cookies kan det nemmest gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies).
 • Du har ret til indsigt og at modtage en kopi af alle de personoplysninger, som DCU måtte have registreret om dig. Det kan fx dreje sig om dine kontaktinformationer og tilmeldinger til vores arrangementer. Forespørgsler kan sendes til: info@dcu.dk
 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Såfremt vores registrerede oplysninger er forkerte, retter vi dem gerne. Rettelser kan sendes til: info@dcu.dk
 • Du har ret til at frabede dig profilering, direkte markedsføring og målrettet annoncering. DCU foretager ikke dataindsamling til profilering eller målrettet annoncering.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset dine oplysninger, kan vi fremover – udover opbevaring – kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger kan derudover afvises, såfremt den dataansvarlige kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Fx hvis oplysningerne ikke længere er relevante for det formål, som de er indsamlet til.
 • Du har ret til dataportabilitet. Det vil sige at få transmitteret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Det gælder dog kun data som du selv har afgivet ved hjælp af automatiske midler (dvs. ikke papirdokumenter) og som behandles på baggrund af samtykke eller kontrakt.

Ophavsrettigheder

Dansk Camping Union (DCU) stiller denne hjemmeside til rådighed til dit personlige brug.

Du må downloade materiale fra hjemmesiden til ikke-kommerciel, personlig brug, hvis du bevarer alle oplysninger om copyright og andre ejendomsretter, der findes i materialet.

Det er ikke tilladt at distribuere, modificere, udsende, genbruge, videresende eller bruge indholdet af denne hjemmeside i offentligt eller kommercielt øjemed uden skriftlig tilladelse fra DCU. Denne bestemmelse omfatter tekst, billeder, lyd og video.

Immagine
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her