Alder på batteri.

Jens Ove Lambert
08.07.2018 19:52

Kan man se alderen på et batteri i campingvognen? Hvor og hvordan?