DCU's hovedbestyrelse

DCU's hovedbestyrelse

Landsformand Bjarne Jensen står i spidsen for DCU's hovedbestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: fem medlemmer, der samtidig udgør DCU's forretningsudvalg, og syv medlemmer, der samtidig er formænd for DCU's syv kredse.

DCU's hovedbestyrelse udgøres af:

 • Bjarne Jensen, landsformand
 • Svend Erik Henningsen, næstformand
 • Niels Larsen, medlem af forretningsudvalget
 • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
 • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
 • Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
 • Lone Nevdal Andersen, formand for 2. kreds
 • Greif Andreasen, formand for 3. kreds
 • Finn Ljørring, formand for 4. kreds
 • Karsten Andersen, formand for 5. kreds
 • Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
 • Jonny Meilby Petersen, formand for 7. kreds

DCU's hovedbestyrelse varetager repræsentantskabets interesser, når dette ikke er indkaldt. Hvert andet år mødes de fleste af DCU's folkevalgte til et repræsentantskabsmøde. Mødet er repræsentantskabets mulighed for at se den daglige ledelse efter i sømmene og vedtage nye forslag samt eventuelle vedtægtsændringer til DCU's love og vedtægter. Det er også repræsentantskabet, der vælger DCU's forretningsudvalg.

Der er ofte 70-80 personer samlet til repræsentantskabsmøderne. Forsamlingen trådte sidste gang sammen i april 2015 i Silkeborg.

DCU's organisation er sammensat af forretningsudvalget samt formændene for de syv DCU-kredse. Tilsammen udgør forretningsudvalgets fem medlemmer og kredsformændene DCU's hovedbestyrelse.

 

Bjarne Jensen, landsformand
Svend Erik Henningsen, næstformand
Niels Larsen, medlem af forretningsudvalget
Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
Lone Nevdal Andersen, formand for 2. kreds
Greif Andreasen, formand for 3. kreds
 
Finn Ljørring, formand for 4. kreds
Karsten Andersen, formand for 5. kreds
Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
Jonny Meilby Petersen, formand for 7. kreds