DCU's hovedbestyrelse

DCU's hovedbestyrelse

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen står i spidsen for DCU's hovedbestyrelse. Bestyrelsen består af 12 medlemmer: fem medlemmer, der samtidig udgør DCU's forretningsudvalg, og syv medlemmer, der samtidig er formænd for DCU's syv kredse.

DCU's hovedbestyrelse udgøres af:

 • Anne-Vibeke Isaksen, landsformand
 • Svend Erik Henningsen, næstformand
 • Lone Nevdal Andersen, medlem af forretningsudvalget
 • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget
 • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
 • Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds
 • Susanne Rasmussen, formand for 2. kreds
 • Ole Frankfurth, formand for 3. kreds
 • Finn Ljørring, formand for 4. kreds
 • Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds
 • Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds
 • Mona Kristensen, formand for 7. kreds

DCU's hovedbestyrelse varetager repræsentantskabets interesser, når dette ikke er indkaldt. Hvert andet år mødes de fleste af DCU's folkevalgte til et repræsentantskabsmøde. Mødet er repræsentantskabets mulighed for at se den daglige ledelse efter i sømmene og vedtage nye forslag samt eventuelle vedtægtsændringer til DCU's love og vedtægter. Det er også repræsentantskabet, der vælger DCU's forretningsudvalg.

Der er ofte 70-80 personer samlet til repræsentantskabsmøderne. Forsamlingen trådte sidste gang sammen 11. maj 2019 i Silkeborg.

DCU's organisation er sammensat af forretningsudvalget samt formændene for de syv DCU-kredse. Tilsammen udgør forretningsudvalgets fem medlemmer og kredsformændene DCU's hovedbestyrelse.

 

Anne-Vibeke Isaksen, landsformand

anne-vibeke@dcu.dk
 
Svend Erik Henningsen, næstformand

s-e-h@email.dk
 
Lone Nevdal Andersen, medlem af forretningsudvalget

lonenandersen@gmail.com
 
Lars Foged, medlem af forretningsudvalget

lars@lfoged.dk

 
Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget

sho.johansen@outlook.dk
 
Svenning Wredstrøm, formand for 1. kreds

mail@swredstrom.dk
2. Kreds Susanne Rasmussen
Susanne Rasmussen, formand for 2. kreds

rasmussensusanne@yahoo.dk
Ole Frankfurth, formand for 3. kreds

ole@frankfurth.dk
Finn Ljørring, formand for 4. kreds

kreds4@dcu.dk
Anne-Birthe Christensen, formand for 5. kreds

annebirthe33@gmail.com
Anna Lene Pedersen, formand for 6. kreds

alp@ucholstebro.dk
Mona Kristensen, formand for 7. kreds

mok.dcu@gmail.com