DCU's forretningsudvalg

DCU's forretningsudvalg udgør både organisatorisk og formelt en del af DCU's bestyrelse

DCU's forretningsudvalg udgør både organisatorisk og formelt en del af DCU's bestyrelse. De fem medlemmer af DCU's forretningsudvalg vælges direkte på et repræsentantskabsmøde, som holdes hvert andet år. Den daglige ledelse af DCU refererer til forretningsudvalget. Pt. udgøres forretningsudvalget af:

  • Bjarne Jensen, landsformand
  • Svend Erik Henningsen, næstformand
  • Niels Larsen, medlem af forretningsudvalget
  • Stig Johansen, medlem af forretningsudvalget
  • Lars Foged, medlem af forretningsudvalget

Når forretningsudvalget mødes, drøfter de medlemmerne, praktiske spørgsmål og varetager den direkte kontakt med den administrative ledelse i DCU-Huset.