Camping i Danmark

Ildslukkere

Skrevet af Allan Nedergaard, 14-06-2016 - 19:33

Først vil jeg sige at jeg går ind for sikkerheden, og jeg vil sige at den Brandslukker der er omtalt i DCU´s medlemsblad nr 6/2016 på side 48 sikkert er bedre end ingenting, men man burde nok have skrevet mere nuanceret omkring denne slukker. Det er en AB-T slukker, det vil sige den adskiller sig fra en A-B-C pulver slukker på det område at den kan slukke brand i friture , men IKKE brande i gas. Uden at være sikker, så tror jeg at om ikke alle så 99% har gas med i campingvognen og en meget mindre del har friture med. At den kan slukke i ca 15 sek er fint en 2 kg ABC pulverslukker tømmes på ca 8-10 sek. At AB-T slukkeren ikke pletter er også fint, det gør en pulver til gengæld, men hvis vi ser bort fra friture tror jeg at en ABC slukker virker bedre til AB brande og så virker den også til C- gasbrande. desuden kan man på en rigtig ildslukker se om der er tryk på, ved at se på viseren om den står i det grønne felt.
Jeg er helt på det rene med at hvis der går ild i en CV så er der kun een ting der gælder, det er med at komme ud så hurtig som muligt og her hjælper hverken en 2 kg ABC eller en AB-T slukker der først skal rystes inden den virker.
Der er jo også brandmateriel på campingpladserne, og der er max 75 meter til den nærmeste, der skal være efterset indenfor det sidste år og trykprøvet inden for de sidste 5 år. Det er fordi det ikke må være en falsk trykhed på pladsen, det skal bare virke hvis ulykken opstår.