Camping i Danmark

Formandens beretning bør ud til medlemerne !

Skrevet af Erik Pedersen, 26-04-2017 - 21:25

DCU holdt d. lørdag 22. april repræsentantskabsmøde og i går blev mødet ganske kort omtalt på hjemmesiden. I dag kom så Nyhedsmailen, med link til samme korte omtale, foruden alle reklamerne. Hvor er informationerne til medlemmerne ?

Ved ikke om det kun er mig, eller vi er flere, der seriøst gerne selv vil læse (høre) HELE formandens beretning ?

Det er vel ikke helt uoverkommeligt eller urealistisk, at optage beretningen på video og bringe den på medlemssiden, og på den måde inddrage medlemmerne så meget, at alle ved hvad der er blevet sagt. - TV et ganske udmærket medie som bruges i DCU til meget andet.

I forhold til at vi er ca. 50.000 medlemskaber, med endnu flere personer, så er der nok flere end mig/os, som sidder med en lidt flad fornemmelse med omtalen af mødet, i forhold til det der pt. foregår i og omkring CR og deres medlemmer.
Den information vi får er der ikke meget indhold i.

Grundlæggende mener jeg, at alle DCU-medlemmer bør have ret til at få den fulde ordlyd af Formandens beretning.

Mvh
Anette

PS: Der mangler en 'Nyhedsoversigt' på forsiden med dato-oversigt

Skrevet af Erik Pedersen, 05-05-2017 - 22:26

Det er muligt at jeg ikke forstår alt vedr. danske love, jeg er ikke altvidende. Bjørn Danelund har heller ikke styr på alle dele af danske love...

- Lige præcis her, vedr. CR's aftaler med pladserne (frem til og med 2016) om at de skal sælger og skal kræve at campisterne køber et CKE kort, den er ulovlig iht. Konkurrenceloven.
Derfor har CR været nødt til at opgive kravet.
Derfor har CR givet pladserne 3 valgmuligheder.
Derfor kan pladserne frit vælge at accptere alle kort.
Derfor kan pladserne fravælge alle kort.
Derfor kan CR og alle forhandlere af CKE kortet forvente at der sælges færre CKE kort i Danmark i 2017.
Derfor skærer CR ned på driften og fyrer folk....

Hvad gør DCU ?

Bjørn, prøv at forstå Konkurrenceloven.... CKE-kortet er en VARE, som du kan købe hvis du har lyst til det, eller behov for det. CR, DCU, FDM, BTN, DCK, DK-Camp m.fl har med vedtagne regler og vedtægter skabt et 'kunstigt behov' hos forbrugerne, campisterne for at få solgt dere kort. I 2012 skabte man et monopol på salg at netop CKE-kort, ved at udelukke brugen af alle andre typer kort... her mest det gamle, anerkendte, internationale CCI-kort.

Den beslutning gjorde KRAVET om brug at lige præcis CKE-kortet ulovlig, - altså i strid med konkurrenceloven.

Dertil er der så også overskridelser af markedsføringen af kortet, som har været bevidst vildledende.

Skrevet af Erik Pedersen, 05-05-2017 - 10:21

Enig, handler om holdningsændringer vedr. medlemmerne og medlemmernes ret til at vide hvad der foregår i foreningen.

Måske er det virkelig tid til nytænkning, som formanden engang for snart længe siden skrev i sin 'Klumme'.

Mener stadig, at Flemming Udbjørgs emner er for stort og omfattende til at blive drøftet i denne tråd, derfor igen en opfordring til at du laver din egen tråd om det emne.

Jeg holder fast i, at lige nu og her handler tråden om formandens beretning.... og selvfølgelig regnskaberne ...
- Det fremgår af 'Klummen' i maj nummeret af bladet, at der vil komme noget mere i Juni nr. - Det kan vi så se frem til.

Hvis heller ikke 'sommer numeret' der dækker både juni og juli mdr. kommer med seriøst nyt om hele situationen, formandens fulde beretning,, regnskab osv.... ja så bliver det tiligst i august nr. og så er den sommer gået....

Pt. ved vi medlemmer / forbrugere ikke OM der overhovedet er noget CKE-kort i Danmark i 2018...
Hvis ikke, hvad vælger DCU så at foretage sig ?

Det er bl.a. de overvejelser som jeg forventer at man på Repræsentantskabsmødet har drøftet, og måske besluttet.

Konkurrencesagen er rejst imod Campingrådet, men CR består jo af 'medlemmer' - som for en dels vedkommende selv har tjent penge på at sælge (og kræve) netop det ene kort. CR skabte fra 2012 et monopol og besluttede at udelukke brugen af CCI-kortet. - Spørgsmålet er: Hvad er DCU's rolle i sagen og hvad er status pt. - Nogen snakker om politianmeldelse andre om millionbøder... Vi ved jo at det er netop formandens fortjeneste at vi har CKE-kortet.... så kan man også forestille sig at enten DCU eller formanden personligt holdes ansvarlig for sin del af hele 'forretningen' med salg ag et ligegyldigt plastikkort, som man i flere år påstod var 'obligatorisk' og et kraf iht. Schengenaftalen....
- Begge dele er usandt.
- Det 'obligatoriske' er ulovligt iht. konkurrenceloven

Skrevet af Svend Erik Poulsen, 05-05-2017 - 08:48

Det er jo ikke det vi mener vi skal have F.U. Men vi ønsker nogle ændringer i det eksisterende. Vi ønsker som minimum beretningen fra formanden lægges ud til medlemmerne - ALLE medlemmerne- og det samme gælder regnskabet. Det kan da - i disse IT-tider - ikke være så pokkers besværligt at efterkomme. Vi ønsker kort sagt større åbenhed i organisationen; og dermed mener du vi er imod ALT og ALLE i DCU- regi, men du tager grusomt fejl. Indse dog, at det er nogle få ændringer det drejer sig om.

Skrevet af Flemming Udbjørg, 04-05-2017 - 22:20

Jeg synes ikke jeg skal forsvare noget. Jeg har en mening om den måde kritikerne har angrebet alt i og omkring DCU og CR gennem flere år - og jeg har anmodet om, at Svend eller andre kan fremlægge et forslag til en organisationsform, som i drift vil give bedre demokratiske rettigheder end den organisation, som DCU rent faktisk har, og hvor alle medlemmer har ensartet mulighed for at gøre sig gældende og dermed kan medvirke til at forme organisationens udvikling og drift.

Og det venter jeg så på dukker op - på et eller andet tidspunkt.

Indtil da, vil alle yderligere indlæg bare være en gentagelse af det jeg allerede har skrevet -og det giver ingen ny mening.

Så nu venter jeg på et stærkt og velargumenteret udspil, på en ny demokratisk organisation - enten ved et indlæg her eller ved, at de stærke kritikere viser hvordan det skal gøres, ved simpelt hen at starte den nye stærke og rigtige organisation.

Kom nu.....!

Skrevet af Unknown Unknown, 04-05-2017 - 19:37

Godt set Flemming Udbjørg, Men det var altså dig jeg mente. og herudover er jeg da slet ikke i tvivl om at du nok har et godt Forsvar

Skrevet af Unknown Unknown, 04-05-2017 - 10:49

I et demokratisk land, forening, union, osv er det ganske normalt at i perioden mellem valg diskuteres der også politik. Undtagelser er visse såkaldte Demokratier hvor meningsudveksling er forbudt.
Herudover findes i et hvert land, Union osv en "oposition" som kan oversættes til "de som ikke pt har regeringsmagten."

FB giver udtryk for at meningsudveksling i denne periode er forbudt og henviser til at sådan noget skal gemmes til det kredsmøde hvor valg finder sted, Hvor seriøst er dette i virkeligheden? når sagerne gennem dialog ikke er ordenligt gennemdiskuteret.?
FB er parat til at svine andre med anden opfattelse med mistænkeliggørelseaf deres motiver. Hans udtalelser om det andet forum kan stemples som en uhørt provokation

Skrevet af Erik Pedersen, 04-05-2017 - 09:51

Som altid roder F.U. alt sammen. Jeg skriver om beretningen og vil gerne se eller høre den hele. Er sikker på at der må være flere interessanteste overvejelser.
Hvad der gennem årene er talt om i andre forums kommer ikke dette spørgsmål ved.

Vil F.U. diskutere hele DCU's opbygning mener jeg at det bør ske i en ny tråd med det som emne.

Skrevet af Flemming Udbjørg, 04-05-2017 - 09:10

Du startede tråden med overskriften

"Formandens beretning bør ud til alle medlemmer!"

- men du kom ikke ret langt ned i teksten før det handlede om hele demokratiet i DCU.

Så du sparkede igen selv døren op på vid gab - og piber nu over, at det trækker med forkerte sidevinde, som du ikke kan li'.

Og emnet er netop ikke formandens beretning!! Den er kun endnu et forsøg på at skabe uro i butikken! Emnet bringes alene på banen fordi du og nogle få andre har et helt grundlæggende mistillidsforhold til alt hvad både DCU, DCUs formand og DCUs kredse foretager sig! Mistillid Mistillid Mistillid!

Og det har stået på i årevis - men må ikke debatteres. Kun indlæg som støtter den lille menighed accepteres - alle andre indlæg græder man offentlig over, og mener sig frygteligt misforstået.

Jeg mener slet ikke at du har ret i i din mission - og du har fuld ret til ikke at mene at jeg har ret i min kritik af din mission.

Men det er noget uklædeligt piveri at klage over at uenigheden tydeliggøres!

I stedet kunne du hjælpe Svend Poulsen med at svare på min anmodning om at skrive lidt om, hvordan du/I vil tilrettelægge den demokratiske proces i en forening af DCUs størrelse - så alle medlemmer har en realistisk mulighed for indflydelse, sådan som de har det nu, hvis de altså bare vil møde op og deltage i processen.

Skrevet af Erik Pedersen, 03-05-2017 - 21:40

Det ligner ren og skær sapotage af tråden, når medlemmer udviser så lidt respekt for det emne tråden handler om, lige som man ikke respekterer andres holdninger.
Venligst: Ødelæg ikke andre tråde !

Derfor: Hold jer til EMNET (ses øverst i tråden)

Alternativt: Start selv en ny tråd om en andet emne.

mvh
Anette

Skrevet af Flemming Udbjørg, 03-05-2017 - 17:59

Overdrivelse er vist egentlig ikke muligt, når det handler om denne sag - og du bør tage en tur ned gennem de seneste 3-4 års debatindlæg om dette emne på campingferie.dk.

Min beskrivelse er ganske præcis - det er nøjagtigt det, som kritikerne står for. Hvis du ikke helt bakker op om hele den førte kritiker-politik er det da fint nok - men det ændrer ikke ved, at det er sådan krigen er ført.

Skal jeg i øvrigt forstå din manglende beskrivelse af den måde du/I mener at en medlemsorganisation som DCU skal drives på, så medlemmerne har sin fulde demokratiske ret, som en lille erkendelse af, at det faktisk ikke er ret nemt, at stable en model på banen, som har bedre demokratiske rettigheder for medlemmerne!!

Men hele nøglen i sagen er, at en del slet ikke bruger kredsene, men bare dømmer dem ude - og så sidder ude på hegnet og råber op, uden at tage aktivt del i de demokratiske processer.

Det er altså for tyndt at dømme demokratiet for ude, på det grundlag!

Skrevet af Svend Erik Poulsen, 01-05-2017 - 23:37

fremmer som bekendt forståelsen. Det har du da forstået, for hold op, hvor du overdriver her, i et forsøg på at få nogle til at tro, du har ret. Nej sagen er, at du ikke accepterer/tillader, at nogle kan have en anden mening om tingene. Det er også set ofte på et andet forum (som du ikke deltager i længere - kun undtagelsesvis i hvert fald).Men hvis dette ikke har din interesse, så kan du jo - for at bruge ord du selv har brugt - bare springe over, og så finde et emne du gerne vil debattere i stedet for.

Skrevet af Flemming Udbjørg, 01-05-2017 - 22:13

Svend du søger udenom - igen igen igen igen! "Nogle få ting man er uenige om" skriver du.

Men det er jo ikke små og helt ubetydelige ting - disse få ting:

- Hele DCUs ledelse og ledelsesform - formand og alle medlememr af repræsentantskab, hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Uduelige og korrupte hedder det sig.

- DCUs demokratiske organisation og proces - kredsenes demokratiske opstillings- og valgprocesser som vælger medlemmerne til DCUs ledelse.

- DCUs samarbejde med og tilhør til Campingrådet

- DCUs samarbejde med hele campingbranchen, da vores forening både er en medlemsforening og en brancheforening da vi jo driver campingpladserne som erhvervsmæssig virksomhed

-DCUs brug af CKE-passet

-Campingrådets tilsyn med campingpladserne - som jo ikke er bestilt af DCU men af kommunerne.

-DCUs håndtering af økonomi og regnskab, hvor man helt utilsløret anklager hele ledelsen for fup og svindel - med et regnskab som er godkendt af statsautoriseret revisionsselskab af 1. klasse

- og selv campingbladet kritiseres af flere af kritikerne for alene at være reklamebetalte artikler, som er betalt med usselt mammon.

Kan du nu ikke nævne de væsentlige organisatoriske og foreningsmæssige forhold, som du og kritikergruppen bakker op om i DCU - og så fremlægge denne opbakning her ??

Du skriver, at I forsøger at dreje foreningen i jeres retning - men I bruger overhovedet ikke de demokratiske kanaler og respekterer ikke disse kanaler og de beslutninger som er truffet i denne demokratiske organisation.

Kan du ikke samtidig skrive lidt om, hvordan du/I vil tilrettelægge den demokratiske proces i en forening af DCUs størrelse - så alle medlemmer har en realistisk mulighed for indflydelse, sådan som de har det nu, hvis de altså bare vil møde op og deltage i processen.

Skrevet af Svend Erik Poulsen, 01-05-2017 - 21:36

F.U. Du kommer med dit sædvanlige: meld jer dog ud, start jeres egen forening, og i den dur. Men fordi der nu lige er nogle få ting man IKKE er enig i, starter man da ikke "bare" lige en anden forening. Nej man prøver da at dreje den forening, man nu er med i, over i en retning man kan genkende, som noget man kan blive enig i. De politiske partier får da også nogle gange - mange endda - kritik fra egne partifæller, man kan jo ikke være enig i alt.

Skrevet af Flemming Udbjørg, 30-04-2017 - 10:52

Det er for nemt Svend! Bare at vende pistolen mod afsender, når du ikke bryder dig om svaret.

Du skriver en del om demokrati - men hvordan skal demokratiet bruges?

I DCU har man en demokratisk styreform med lokale kredsbestyrelser som vælges af de lokale medlemmer. Det er vel demokrati i den reneste form - ikke? Alle medlemmer i kredsen har mulighed for at stemme på den af de opstillede kandidater, som de går ind for at skulle repræsentere vores område.

Kredsenes valgte formænd indgår i samtidig i DCUs hovedbestyrelse, hvor de samlet udgør 7 ud af de 12 valgte pladser. Ingen udenfor kredsformændende kan altså løbe afsted med beslutningerne, hvis de direkte kredsformænd er enige.

Hvilken forening eller foreningsform kender du, som har et mere direkte demokrati?? Din fagforening? Din lokale partiforening? Ældresagen? FDM? Din lokale sparekasse?

For mig at se er det ikke den demokratiske model som er problemet, men at:

1) Alt for få medlemmer møder op til og bakker om omkring kredsenes arrangementer, valgmøder m.v. Her har du og alle andre chancen for at komme til orde - og til selv at stille op til valg på de ideer og krav, som de mener bør fremmes.

2) Både de mange som ikke er aktive i kredsene og dem som møder op, men ikke har noget som ligner et flertal med sig på kredsmøderne råber op om de manglende demokratiske former - som de ikke selv har gjort noget som helst for at efterleve.

3) Når disse medlemmer så ikke vil acceptere flertallets rettigheder, så begynder en næsten hellig krig, hvor alle midler er tilladt:

Man råber op om udemokratiske forhold - selv om man selv enten ikke har brugt demokratiet eller ikke har vundet sin sag i den demokratiske proces.

Man skriver og råber om både ulovligheder, udemokratiske forhold og uduelige personligheder - og skyder mod "systemet" ledelsen, lederen og alt andet uvæsen som man kan komme i tanke om. Helt uden at tage hensyn til det store flertal af medlemmer som enten har været meget aktive i den demokratiske proces og derfor har haft indflydelse og som har vundet opbakning til deres synspunkter eller som har forholdt sig passive i processen og egentlig bare er tilfredse med det som de vil have ud af medlemsskabet; Gode campingpladser til en rimelig pris, et godt campingblad, en god medlemsservice og et campingpas. Resten går de ikke op i.

Denne ret lille gruppe medlemmer - og det må være en ret lille gruppe, for ellers havde den taget "magten" i foreningen for længst, men har jo end ikke herredømme over bare én af kredsene - fører så en uklædelig og terroragtig proces, hvor man skyder med tunge våben (de ualmindeligt grove udtalelser og skriverier om både organisation og ledelse) som man godt ved, at man i DCU holder sig for gode til at svare på, og derfor står uimodsagt.

Heldigvis er det sådan, at de fora som denne gruppe benytter til sin markedsføring, har en så ringe udbredelse, at det er og forbliver at være en lille gruppe som sidder og råber sammen til hinanden.

Debatforum på Campingferie.dk er næsten afgået ved døden. Ingen gider det mere - ikke alene fordi men bestemt også fordi denne evindelige anti-gruppe styrer alle meninger i dette forum. Men prøv at se på antallet af indlæg; Dette forum er døende.

Campinggruppen på FB har opnået omkring 30.000 medlemmer på relativt kort tid - og det ligger jo også en del over deltagelsen her i DCUs Forum.

Du klager over, at du/man på denne FB-gruppe bliver smidt ud, hvis man er uenig. Jeg tror du overser nogle vigtigt: Der kan være masser af uenighed, men man ønsker ikke at lægge plads til den hidsige, enøjede og udemokratiske missionering som du og andre kører imod DCU og Campingrådet.

Man ønsker et debatforum, hvor campister kan dele erfaringer, tips og gode råd om campinglivet - og selvfølgelig må der være uenigheder så længe man kan være det på en ordentlig måde.

Jeg har spurgt før og gør det så igen; Hvorfor starter denne lille kritiker-gruppe ikke bare sit eget debatforum, hvor de dels kan skrive, råbe og stemme om deres fælles kritik af alt som har med DCU og CR at gøre? Hvorfor skal man ødelægge andres gode debatfora med dette??

Hvis du Svend er lukket ude af FB, så har du - også der - valgt ikke at overholde reglerne for dette forum. Og det er en del af demokratiet, at beskytte sig imod dem, som råber op om demokrati, men ikke selv bruger demokratiet og accepterer demokratiets spilleregler.

Det fører ikke til fornuftige svar, så jeg tænker, at jeg kender svaret: Det er simpelt hen ikke interessant at skrive sammen med de 15-20 andre som man er enig med. Man ønsker - med stort set alle midler og former - at skabe uro og ballade omkring DCU og CR.

Det kaldes i andre demokratiske forhold for terrorisme, når en lille gruppe søger at fremme sine særinteresser med alle midler - uden at have brugt de demokratiske veje og uden at respektere demokratiets spilleregler.

7 kredses i alt ca. 50.000 medlemmer har haft uendeligt mange muligheder for at få valgt andre repræsentanter til DCUs ledelse og til at få rejst en debat om styreform, demokrati m.v. - og alligevel råber en meget lille gruppe hele tiden, at alt i DCU er udemokratisk, bare fordi de med deres særinteresser ikke har søgt eller ikke har fået andre medlemmer med sig i den demokratiske proces.

Det er simpelt hen ikke demokratiets skyld! Det er fordi demokratiet virker! Enten står I rigtig meget alene med jeres særinteresser -som en lille menighed der har fået et helt specielt syn - eller også er I ualmindeligt dårlige til at formulere jer og få andre med jer.

Min opfordring står ved magt; Lav jeres egen forening! I ønsker ikke DCU - hvad betaler I så for? Skab en alternativ bevægelse - og skab interesse for den hos de mange andre campister. Konkurrence skader ikke.

Men det giver ingen som helst mening at være medlem og betale for det - bare for at få adgang til at svine foreningen til. Alt andet er man jo modstander af, og intet som DCU gør bakker man op om.

Så gør nu alvor af jeres helt andre interesser; Skab den nye forening! Og vis så i praksis, hvordan det skal gøres helt rigtigt!

Skrevet af Benny Hauge Jakobsen, 30-04-2017 - 10:17

Igen en række udfald fra den gamle garde, der ikke kan blive
enige om hvem der er de frelste og hvem der er de fortabte.
MVH BJ.

Skrevet af Svend Erik Poulsen, 30-04-2017 - 09:47

Som sædvanlig er du bedre vidende F.U. Og er der én der er kværulant, er det da dig, med de svar du giver bl.a. Anette: "Tag jer nu sammen og forlad rederiet"!! Det er dog en besynderlig måde at svare på. Du accepterer ikke at der findes en opposition til det, der laves i Campingråd mm. Nej man kan da bare forlade skuden. Det er der sku ikke meget demokrati over, og så vil intet jo blive ændret.

Skrevet af Flemming Udbjørg, 29-04-2017 - 19:02

Svend Erik Poulsen laver et af sne traditionelle kværulant-hop; Hvor ved du fra at debatten findes på FB og at Sten Æbeløe styrer den, hvis du ikke har set den?

Den underforståede pointe er, at det nok er løgn det jeg skriver, for jeg har jo ikke selv set det. Og præcis sådan forløber debatterne på campingferie.dk.: Det handler sjældent om emnerne men om manden der skriver. Når han ikke er enig, må han jo have én eller anden brist, som vi kan bore i og nedgøre ham på - og så går problemet i emnet vel over af sig selv.

Til dig Svend Erik: Jeg ved præcis hvor både Nordpolen og Sydpolen ligger. Og både Moskva og San Francisco for den sags skyld. Alle uden at jeg har været der - eller bare har været i nærheden af dem.

Så jeg ved også, at der findes et udmærket campingrelateret forum på FB som Sten Æbeløe bestyrer - og som én af de store kvaliteter har, at den form for debat, som man kører på campingferie.dk ikke vil blive accepteret.

Og dette svar kendte du godt - men dit politiserende og kværulantiske indlæg skulle jo bringes, ikke? Det er dét som ødelægger gode debatfora.

Skrevet af Svend Erik Poulsen, 29-04-2017 - 16:45

F.U. Du skriver at Steen Æbeløe holder styr på løjerne på Facebook. Hvordan har du fundet ud af det, da du ikke er facebook- bruger. Men du har da lidt ret, og det er en nem tjans Steen der har fået sig som admin på campingliv , det er nemlig så såre enkelt, at hvis man er uenig med de få personer der er "vagthunde" der, så bliver indlæggene slettet, og man bliver smidt ud af gruppen- jo jo - det er at "holde styr på løjerne".

Skrevet af Flemming Udbjørg, 28-04-2017 - 19:32

Der foregår meget lidt af interesse på det andet forum - og den lille gruppe som skriver der, dyrker emner som er kilometer-lange helt uden praktisk indhold.

Og da jeg (lidt forsigtigt) stak snablen frem igen, fik et par af ypperstepræsterne hurtigt fat i kassen med latterlige be mærkninger.

Det forum er døende - og når man igen igen sætter uendelig plads af til den gamle og fortsatte hadekrig mod DCU og CR, så er det kun et spørgsmål om tid, før butikken lukker.

Peer har haft et fantastisk forum og der var rigtig mange gode debattører som var med til at skabe kvalitet i den råd og vejledning, som var formålet. Det hele gled i grøften da DCU/CR-krigen fik lov til at køre for fuld udblæsning, og hvor debattører med anden holdning end den gamle menighed blev udsat for de groveste indlæg.

Det handler ikke om at spise kameler, men om tydeligt at trække en grænse for, hvor dumme ting man ønsker at være med til. Og den del trives fortsat på det forum, når noget går de faste lidt imod.

Den gode debat er flyttet til FB - men jeg bliver aldrig FB-bruger, så jeg undværer hellere.

DCUs Forum har ikke helt "det" som Campingferie kunne, da det var bedst. Det er stadig lidt for meget "fra medlem til medlem". Den brede og gode debat om alle campingforhold synes jeg fortsat mangler - men den er så på FB, hvor Sten Æbeløe holder styr på løjerne.

Men med en helt ny rolle som nylig pensionist kører vi nu campinglivet i større stil - og skriver mindre om det. Godt 100 døgn på farten i år - og resten af tiden skal haven og børn/børnebørn nydes.

Skrevet af Lennart Søderberg, 28-04-2017 - 16:25

Til Flemming Udbjørg: Det er rigtigt at vi ikke altid er enige om alt. Men det er der vel igen mennesker der er?! Jeg er uenig med dig på nogen områder og på andre er jeg enig. Når vi er enige er der jo ingen grund til at komme med kommentarer. Og årsagen til at du forlod et andet forum er jeg helt enig med dig i.
Så slug en "kamel" og kom tilbage til det forum igen.
Men undgå nedladende og bedrevidende kommentarer.

Venlig hilsen Lennart

Skrevet af Flemming Udbjørg, 28-04-2017 - 16:14

Det er jo ingen rigtig nyhed, at vi to ikke ser ens på alt :-)

I denne sag skal du dog læse mit indlæg rigtigt - og derved også opdage, at min venlige henstilling går til de debattører, som i årevis har været ufatteligt skarpe kritikere af alt som har med DCU at gøre, og som nu igen melder åbent ud med stærk mistro og mistillid til både DCUs formand, samtlige medlemsvalgte repræsentanter i kredsene, bestyrelen og forretningsudvalget.

Ingen af disse medlemsrepræsentanter stoles der på - de er jo bare lakajer for systemet. Og lige nu dækker alle ved over fusk, fortielser, fejlfortolkninger eller måske endda egentlige forfalskninger i forhold til det aflagte og reviderede regnskab.

Og når man i det udsendte nyhedsbrev refererer formandens beretning, så får den samme tur gennem vridemaskinen; Mangelfuld information omkring Campingrådet o.s.v.

Det er samme "menighedskreds" som igen igen kører dette ræs op - og jeg vil have lov til at tænke, at når man er så gennemført utilfreds med den forening, som man helt frivilligt har meldt sig ind i, så har man måske valgt en helt forkert forening at være medlem af - og så bør man da tage skridtet fuldt ud, og finde en bedre forening af passe ind i!

Jeg misunder ikke kredsenes flittige arbejdsbier deres opgaver - for de bliver latterliggjort som håbløse lakajer, som ikke varetager medlemmernes interesser, og som mistænkeliggøres i deres samarbejde i/med DCU.

Derfor Lennart - og uenigheden mellem os bliver ikke nødvendigvis mindre herved :-)

Skrevet af Lennart Søderberg, 28-04-2017 - 12:02

Jeg forstår ikke Flemming Udbjørgs nedladende kommentarer. Og hvorfor skal man straks melde sig ud fordi der er punkter som man ikke er enig i eller ikke helt forstår?
Hvorfor kan man ikke fremlægge hele formandens beretning? Og hvorfor er man så bange for at medlemmerne skal se regnskaberne? Skjuler man noget?

Venlig hilsen Lennart

Skrevet af Svend Erik Poulsen, 28-04-2017 - 09:25

Je - men ikke over Anette indlæg, som jo rammer sømmet lige på hovedet. Næh - jeg er forundret over, hvor mange af dcu medlemmerne, der tilsyneladende er totalt ligeglade med DCU´s regnskab. Jeg hører til de, der virkelig gerne så regnskabet - HELE regnskabet lagt frem, så vi - altså alle medlemmerne - kunne se hvad der kommer ind, og hvad der bruges - og ikke mindst hvad det bruges til. Jeg synes det er trist, og utroværdigt, at vi ikke som medlemmer får ALLE de oplysninger, så vi fik en chance for at afgøre med os selv, om vi synes tallene er OK - eller om vi mener der er noget, der skal tages op til yderligere vurdering af, hvordan man forvalter pengene - det er trods alt en meget stor del, der e betalt af "os"- medlemmerne.

Skrevet af Dorthe B. Madsbjerg, 27-04-2017 - 12:56

Annette.
Når alle her på hjemmesiden, kan slå op og læse DCU's vedtægter og regler, kan jeg slet ikke få det du skriver til at passé!
I §7 stk.3 står der at regnskaet skal værer representantskabet I hænde senest 21 dage før representantskabs mødet.(hvordan stemmer det overens med det du skriver?)
mvh.
Preben.

Skrevet af Flemming Udbjørg, 27-04-2017 - 12:05

En helt igennem utrolig reaktion fra voksne mennesker!

Meld jer dog ud af DCU, hvis jeres mistro til hele organisationen er så stor som I viser.

I har valgt lokale medlemmer til jeres kredsbestyrelse og der er valgt medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse fra medlemskredsen - i fuldt demokratisk form!

Men selve demokratiet tror en lille kreds slet ikke på - og så må man jo tage sit tøj og finde en forening, hvor ens noget apparte opfattelse af demokratiet så passer ind!

Tag jer nu sammen og forlad rederiet, når I hverken kan acceptere ledelsen, repræsentantskabet, kredsbestyrlserne eller dem som har valgt dem.

Skrevet af Erik Pedersen, 27-04-2017 - 09:43

På Hovedbestyrelsesmødet 23.09.2014
- Under punkt 1360 Status – fremgår det af godkendt referat, som en venlig person har tilsendt mig, for JEG tilsyneladende er blevet drøftet, måske ikke kun én gang, men flere.

>>> Citat
Regnskaber fra DCU

Der har været en del debat omkring bland andre DCU's regnskaber på Nesleins hjemmeside. Dette har været anført af Anette Tracz Knudsen. Hun skriver, at hun får tilsendt regnskaber fra DCU annonymt. Hovedbestyrelsen blev opfordret til kun at videregive mundtlige informationer om DCU's regnskaber og ikke rundsende via mail.

Det er stærkt kritisabelt og bekymrende at der sendes internt materiale ud til udenforstående.

Det blev besluttet, at til næste repræsentantskabsmøde vil nedenstående være gældende:

I forbindelse med repræsentantskabsmødet vil regnskabsmaterialet først blive udleveret til repræsentantskabet på selve repræsentantskabsmødet eller tidligst dagen før mødet. Så er det kun deltagerne som ved noget. Samtidigt kan det pointeres kraftig, at det er strengt fortroligt (kredsformanden/kvinden kan orientere sin bestyrelse forud for repræsentantskabsmødet. <<< Citat slut.

DCU HB-møde beslutter at stramme så færre kender det strengt fortrolige indhold i foreningens regnskaber. Dete sker alene på RYGTER.
OBS: Jeg har ALDRIG påstået at jeg har fået DCU's regnskaber, og har derfor heller IKKE delt noget.
DCU kunne jo havde spurgt mig direkte. Det har ingen i DCU gjort. Man strammer reglerne for åbenhed / lukkethed alene på baggrund af løgne og rygter.

PS. Endelig, så mener jeg ikke at min mand og jeg er 'udenforstående' – Vi har trods alt været medlemmer af DCU siden 1985 og i alle årene betalt kontingent.

Før Bjarne Jensens formandstid blev nøgletallene desuden trykt i medlemsbladet.

Lad os få åbenheden i foreningen, det er trods alt 'vores' forening.

mvh
Anette

Skrevet af Gunner Hansen, 27-04-2017 - 09:00

Bestyrelsen skal vel stå til regnskab, også hvad angår regnskabet.
Personsager bør ikke pladres ud, men hvem der er de ansvarlige bør oplyses; især hvem der er chef for hvad ?
Som i en hvilken som helst anden forening : Regnskabet fremlægges til medlemmernes orientering, selv om en udeforstående revisor har godkendt det.

Punktum .

Skrevet af Erik Pedersen, 27-04-2017 - 08:23

Enig !

Beklager at den gule tekst ikke er fuldt synlig, det skyldes DCU's automatiske billedbeskæring.

Skrevet af Peer Hansen, 27-04-2017 - 08:13

Helt enig, beretning OG regnskab incl. oplysninger om ledelsens lønninger mv bør ud til medlemmerne. Man siger jo det er en medlemsorganisation.