Camping i Danmark

Affaldssortering

Skrevet af Allan Lind, 06-05-2023 - 20:32

Hej,

Vi er forholdsvis nye campister, og undres over måden der sorteres affald på på pladserne.

Overalt i Danmark stilles der krav til affaldssortering, gælder dette ikke campingpladserne ?

Der hvor vi ligger er der stort set ingen form for sortering, den eneste fraktion der er er glas, alt andet

smides i en stor container uden nogen form for sortering. Der gøres godt nok opmærksom på at større

affald skal bortskaffes på den lokale genbrugsstation.

Men burde de store fraktioner ikke kildesorteres ligesom vi er vant til hjemmefra.

Glas

Pap

Plastik

Metal

Elektronik

Ved godt at nogen vil have svært ved at kunne overholde dette, men det der er sorteret, er jo bedre

end ingen sortering.

Mvh.

Yvonne & Allan

Skrevet af Kurt B. Andersen, 06-05-2023 - 22:08

Det er ikke alle kommuner, som er klar til det endnu, så måske er du i en af de kommuner.

Jeg bor selv et sted, hvor den store affaldssortering ikke er kommet i gang endnu, men formentlig vil det ske i løbet af de næste 3 mdr. Dem der har industriaffald får længere tid, inden de også skal leve op til kravene.

Skrevet af Lars Peter K. Trillingsgaard, 07-05-2023 - 20:22

            der er ikke nogen der forbyder dig at sorterer dit affald, vi tager på camping for at nyde 

camping livet, og følger de regler der er på den enkelte plads, skal man nu også til komme med

forskellige politiske meninger sluses ind i det frie camping liv skulle man måske blive hjemme

og sorterer sit affald

forsat god summer

Lars Peter Kruse Trillingsgaard