Brugt campingvogn

Værd at vide når du køber brugt

Brugt er billigt, men der kan være faldgruber. Det er vigtigt at huske på, at dine rettigheder afhænger af, om du handler privat eller gennem en forhandler.

Mon camping er noget for min familie? Tænker du sådan, kan der være god fornuft i, at dit første køb er en brugt campingvogn, så ikke hele opsparingen sættes på højkant.

Formentlig vil I elske campinglivet. Men skulle det alligevel vise sig, at camping ikke er sagen, kan den brugte vogn som regel sælges igen uden et stort afskrivningstab.


Privat eller forhandler?

Den brugte vogn kan enten handles privat eller gennem en forhandler. Ofte vil en vogn være billigere i privat handel end hos en forhandler, men det er vigtigt i den forbindelse at minde om, at købers rettigheder er betydelig ringere, når der handles privat. 

Den væsentligste forskel er, at reklamationsretten ikke er ufravigelig, hvis du køber af en privat person. Det betyder, at der er aftalefrihed, og at de vilkår, som køber og sælger har aftalt for det konkrete køb, er gældende. Så hvis parterne i slutsedlen aftaler at skrive f.eks. ”købt som beset” eller ”uden reklamationsret”, hvilket er ganske almindeligt i private handler, mister køber retten til at klage over mangler. 

Skulle køber efter en sådan handel opdage alvorlige fejl, f.eks. at campingvognen er rådden af fugt, er det op til køber at bevise, at sælger kendte til problemet, da handlen blev indgået, og at sælger bevidst holdt oplysningerne tilbage. Den bevisbyrde er i praksis vanskelig at løfte. DCU opfordrer til, at man bruger en standard købsaftale.
 

Civilt søgsmål

Er en privat handel først kuldsejlet, og vil sælger ikke frivilligt lade handlen gå tilbage eller give et markant nedslag i prisen, er der desværre ingen hjælp at hente hos ankenævn som Forbrugerklagenævnet eller Campingbranchens Reklamationsnævn.

For disse nævn tager kun sager, hvor der er handlet med en erhvervsdrivende. Dermed er eneste mulighed et civilt søgsmål ved domstolene, hvilket kan blive en dyr og langstrakt affære uden sikkerhed for at vinde sagen.

Er søgsmålet mindre end 50.000 kr., kan man dog benytte sig af muligheden for at køre en såkaldt småsagsproces, der er en enklere og billigere måde at føre sagen på, fordi retten vejleder parterne, og man ikke nødvendigvis behøver en advokat.

Du kan læse mere om denne mulighed på domstol.dk
 

Ufravigelig reklamationsret

Du er betydeligt bedre stillet, hvis du køber din brugte vogn af en forhandler, for så har du reklamationsret – også selvom forhandleren skulle have forsøgt at tage generelle forbehold ved at skrive ”købt som beset” eller lignende i slutsedlen.

Ifølge købeloven er reklamationsretten nemlig ufravigelig, og dermed er den slags formuleringer ugyldige.

Reklamationsretten giver mulighed for inden for to år efter købet at klage over mangler, der enten var til stede, da du købte, eller som må formodes at have været under udvikling, da handlen blev indgået. 

Man skal dog gøre sig klart, at man ikke kan forvente eller forlange, at en 20-30 år gammel campingvogn ser ud som ny. Så muligheden for at få medhold i en eventuel reklamation afhænger både af campingvognens alder, stand og pris.

Der kan ikke reklameres over fejl, som var åbenlyse, da handlen blev indgået, ligesom man ikke kan klage over fejl eller mangler, som sælger tydeligt har gjort opmærksom på i eksempelvis salgsteksten eller har skrevet ind i slutsedlen.

Eksempelvis var der i oktober en Tabbert Da Vinci fra 2008 til salg for 49.900 kr. hos Brønderslev Caravan og Trailercenter, hvor der i salgsteksten tydeligt står, at vognen har en skade i venstre hjørne, og derfor sælges til cirka det halve af, hvad den ville have kostet uden skaden.

I det tilfælde kan køber ikke efterfølgende bruge reklamationsretten til at klage over skaden. 

Huskeseddel ved privat køb af brugt campingvogn

 • Kontrol af modelårgangen, som campingvognens indregistreringsdato. Det er modelåret, der er gældende i slutsedlen.
   
 • Kontrol af campingvognens servicebeviser, som fugtgaranti og seneste serviceeftersyn.
   
 • Kontrol af campingvognens lasteevne. En vejerseddel krediteret af godkendt vejer, før handlen er gyldig.
   
 • Kontrol af tæthed, af campingvognens karosseri. At handlen er betinget ved fejlfri tæthedstest.
   
 • Kontrol af tinglyst pant, gennem Bilbogen tlf. nr. 86 12 91 45, www.domstol.dk 
   
 • Kontrol af campingvognens dæk, dels for bæreevne, og dels for alder. Tjek ligeledes unormalt dækslid, og om dækket er afbalanceret.
   
 • Kontrol af skadesreparationer, hvor der spørges ind til tidligere brug, eventuelt få oplyst navn samt adresse på tidligere ejer.
   
 • Kontrol af campingvognens fortelt. Ingen synlige jordrester på græskanter, som pænt pakket indikere tidligere ejers brug.
   
 • Kontrol af udstyrspakker, som øvrigt tilbehør. Ofte mangles der nødvendigt udstyr som gasflasker og dele til forteltet. 

 

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her