Udsigt til større hytter

Et nyt campingreglement er lige på trapperne. Det åbner op for større, højere og flere campinghytter.

Redigeret af Torben Brandt
 

Brancheorganisationen OCFF har med egne ord ”arbejdet hårdt og drukket meget kaffe på Christiansborg i arbejdet for at få et nyt campingreglement”.

Og bestræbelserne ser ud til at have båret frugt. For der er nu lavet et forlig om principperne i et nyt campingreglement, der efter planen skal i en kort høring, hvorefter embedsmændene formulerer et nyt reglement, som meget gerne skal vedtages i Folketinget, inden statsministeren trykker på valgknappen. For ingen ved, hvordan Folketinget ser ud efter et valg, hvilket i værste fald kunne betyde, at vedtagelsen af et nyt campingreglementet blev skudt til hjørnespark.
 

Kræver kommunal tilladelse

De politiske hovedprincipper i forliget er beskrevet herunder. For alle ændringer gælder, at opstilling af hytter fortsat kræver kommunal tilladelse, ligesom der indenfor strandbeskyttelseslinjen og i klitfredede områder fortsat skal søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

 

Mulighed for større og højere campinghytter

Uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder hæves grænsen for campinghytters maksimale højde således fra fire meter til fem meter, og den øvre grænse for campinghytters størrelse hæves fra 35 kvadratmeter til 45 kvadratmeter.

Inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder fastholdes den nuværende grænse for campinghytters maksimale højde på fire meter. Samtidig fastholdes den øvre grænse for campinghytters størrelse på 30 kvadratmeter.

 

Kan opføre flere campinghytter

Den nugældende grænse, som betyder, at der maksimalt kan opføres 60 campinghytter pr. campingplads, ophæves. Samtidig hæves den forholdsmæssige grænse for antallet af campinghytter (hyttekvoten) fra 20 procent til 40 procent af campingpladsens campingenheder.

Indenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder vil hver campingplads dog fortsat højst kunne opføre 60 campinghytter, ligesom hyttekvoten fastholdes på 20 procent for campingpladser, der i sin helhed er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.

 

Alternative ferieboliger

Der gives mulighed for, at der efter kommunal planlægning kan etableres højt placerede alternative ferieboliger ”trætophuler” uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Det forudsættes, at sådanne ferieboliger i øvrigt overholder udformnings- og afstandskravene til campinghytter.

Samtidig gives der mulighed for etablering af campingværelser og sammenbyggede campinghytter, idet det forudsættes, at de enkelte ferieboligenheder bevarer deres karakter af mindre beboelsesenheder.

I forlængelse heraf gives mulighed for, at der kan etableres enheder, hvori to campinghytter er internt forbundne.

 

Flere pladser til vintercamping

Den forholdsmæssige grænse for antallet af enhedspladser, der kan bruges til vinteropbevaring og vintercampering på pladser med tilladelse hertil, hæves fra 50 procent til 70 procent.

Samtidig harmoniseres begrebet ”kortvarige ophold” ved vintercampering på campingpladser med reglerne for anvendelse af sommerhuse i vinterperioden.

 

Privatejede mobilehomes og pavilloner?

Det er et ønske fra campingerhvervet, at der i højere grad åbnes op for, at andre end campingpladsens ejer – f.eks. privatpersoner – kan eje og udleje mobilehomes og pavilloner, der opstilles fast på campingpladserne. Disse muligheder skal undersøges nærmere og beskrives i en kommende vejledning.

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her