GasKøleskab

Stilhed og gas eller effektivitet og kulde?

Ovenstående lidt kryptiske spørgsmål afspejler dilemmaet: Skal vi vælge det såkaldte absorptions-køleskab eller kompressor-køleskabet?

Af Mogens Havsted

Der er groft sagt to slags køleskabe til campinglivet: de velkendte, gasdrevne absorptions-køleskabe og de stadig mere almindelige kompressor-køleskabe. De sidstnævnte tager en større og større andel af markedet, men de førstnævnte har nu stadig nogle fordele, som begrunder, hvorfor de – endnu – er de mest almindelige i fabriksnye vogne.

Vi kigger her på forskellene og fordelene ved de to kølingsprincipper. Først må vi lige helt ned i teknikken og se på, hvad forskellen egentlig er.

Absorption
Det lidt fremmedartede ord dækker over de principper, som udnyttes i de velkendte, gasdrevne køleskabe. Fra en beholder flyder en blanding af ammoniak og vand gennem et rør til et sted, hvor væsken opvarmes ved hjælp af strøm 230V eller 12V eller ved gas med åben flamme. Herved fordamper det meste af ammoniakken fra vandet. Den tilbageværende væske flyder gennem et tyndt rør til absorberen. Ammoniakdampene føres til kondensatoren, hvis lameller på bagsiden af skabet bliver afkølet af luften. Ammoniakdampene kondenserer igen til flydende ammoniak, som føres forbi køleskabets indre. Her opvarmes ammoniakken (hvorved skabet afkøles), og den føres sammen med vandet, som absorberer ammoniakken. Kredsløbet er nu sluttet. Fordelene ved denne teknik er: Ingen støjende motor. Mulighed for at bruge tre forskellige varmekilder.

Ulemperne er: Systemet er følsomt over for udvendig temperatur. Køleskabet skal holdes tæt på vandret. Reagerer langsomt på ydre påvirkninger. Når det ikke kører på gas, bruger det mere end dobbelt så meget strøm som et kompressor-køleskab.

Kompressor
Også i kompressor-køleskabet udnytter vi, at en væske skal fordampe, men her bruger vi ikke en varmekilde i form af en gasflamme. I stedet presser vi luftarten sammen til den fortættes til en væske. Væsken ledes gennem et rør til et område, hvor der er plads til, at den kan opvarmes og fordampe. Det er her processen trækker varme ud af selve skabet. Herefter skal den afkølede luftart igen komprimeres. Kredsløbet er i gang. Fordele ved denne teknik er: Hurtigere og mere effektiv køling. Derfor også mindre følsom over for udsving i udetemperatur. Det er ikke nødvendigt at holde køleskab vandret.

Ulemper: Kun én energikilde og dermed afhængigt af strøm. Afgiver lyd/støj.

Følsomt
Absorptions-køleskabet har traditionelt været set som mest robust i det lange løb, fordi det ikke indeholder mekaniske dele. Til gengæld er det altså mere følsomt på en række punkter. Lad os starte med at køleskabet helst skal holdes vandret. Umiddelbart tænker du måske (ligesom undertegnede), at campingvognen jo altid parkeres vandret, så det er vel ikke et reelt problem. Men nej, så let er livet ikke, siger servicemanager Jesper Flohr fra Dometic. Det sker faktisk, at campister sender deres vogn til service med gastest inden ferien, men kort efter vender tilbage til forhandleren: Køleskabet virker ikke. Det gør det bare lige pludseligt, når campingvognen igen står hos forhandleren. Og har forhandleren så husket at spørge, om kunden har haft campingvognen parkeret i en svagt skrånende indkørsel, mens den blev feriepakket? I enkelte tilfælde er mysteriet først blevet løst, når forhandleren har henvendt sig til Dometic.

Forholdet gør sig også gældende under kørsel, så vær opmærksom på, om du skal køre i bjerge samt om bilen er læsset korrekt. Hvis bagenden af bilen hænger, står campingvognen også forkert! Nogle autocampere har også en tendens til at stå lidt for højt med bagenden, hvis de ikke er lastet optimalt. Hvor skævt er skævt så? Din vogn bør holde sig under 8 graders hældning.

For koldt og for varmt
De fleste absorptions-køleskabe virker optimalt mellem 10 og 32 graders udetemperatur. Bruger du campingvognen om vinteren, er det nødvendigt at sætte et vinterdækken for luftindtaget bag køleskabet. Du må ikke dække det helt til, da det ofte er placeret så lavt, at det fungerer som sikkerhed for, at udsivende gas kan komme ud af campingvognen. I ydersæsonerne kan man opleve meget kolde nætter, men forholdsvis varme dage, hvorfor man må ud at fjerne vinterdækkenet om formiddagen.

Mere almindeligt er det at opleve problemer med køleskabet ved høje temperaturer. Det er gerne under rejse til Sydeuropa, hvor de fleste netop sætter pris på kølige mad- og drikkevarer. Som regel er der ikke meget andet at gøre end at sørge for, at vognen holder i skygge, eller at den side, hvor køleskabet sidder, i det mindste er i skyggesiden. Rigtig mange får installeret en ekstra blæser, som trækker luft ind gennem luftindtaget og blæser den op over køleribberne. Det hjælper på køleskabets effekt, men er ikke helt lydløst. Sørg for at blæseren er installeret korrekt med korrekt ledningsføring – og at den har en styring, så den ikke kører konstant. Også i Sydeuropa kan der være store forskelle på dags- og nattemperaturer.

Sluk det
Det gasdrevne køleskab skal naturligvis slukkes på færger, hvorved det æder en pæn mængde strøm. Vær opmærksom på, om det trækker fra bilen eller fra campingvognens batteri – især ved længerevarende overfarter.

Der er delte meninger om, hvorvidt man skal lade køleskabet drives af gas under kørsel. Jesper Flohr anbefaler, at man kører med gassen tændt. Men hvis du gør det, skal du være sikker på, at den automatisk slukker, når motoren stoppes ved tankning. Hvis ikke du har den automatik installeret, skal du stoppe før tankstationen for at slå gassen fra. Automatikken slukker typisk for gassen i 20 minutters tid. Vær opmærksom om strømmen trækkes fra bilen ved længere pauser.

Strømslugere
Alle køleskabe bruger energi. Når absorptions-køleskabet ikke kører på gas, er det storforbruger af strøm, men også kompressor-køleskabet sluger strøm.

Under kørsel giver det særlige udfordringer især på de helt nye biler. Her er generatoren ofte udformet, så den lige akkurat dækker de behov, bilen har. Bilproducenterne taler om intelligent opladning, men du skal selv være opmærksom på, om det intelligente dækker lige præcis dine behov. Bilen er beregnet til at producere strøm til lys, signalgivning, aircondition, blæser etc. etc., men ikke nødvendigvis til et storforbrugende køleskab i campingvognen.

På nogle nye biler skal du sørge for, at der trækkes en særlig 12 volts forbindelse til og gennem stikket ved anhængertrækket. Du skal sikre dig, at bilen producerer nok strøm til det forbrug, du har i campingvognen, og at ledningsnettet er dimensioneret til at transportere strømmen. Enkelte helt nye biler er udstyret, så de melder fejl, hvis forbruget er usædvanlig højt. I visse tilfælde kan det løses ved at omkode bilen. Når du bestiller et træk til din bil, er det altså bedst at gøre det på et autoriseret værksted og få pointeret, at det skal bruges til at trække en campingvogn – det, der kaldes kørestrøm – og ikke bare levere strøm til lyset på en lille trailer eller en lygtebom. Når der bestilles kørestrøm på dit 13-polede stik, er det nødvendigt med et skillerelæ, så du sikrer, at køleskabet ikke tapper bilens batteri for strøm, når du parkerer bilen. Skillerelæet sikrer, at strømmen på dit 13-polede stik automatisk slår fra på bilens tændingspunkt, når du drejer bilnøglen og slukker bilen.

Ledningers tykkelse
I det hele taget skal du være opmærksom på ledningsnettet. Kompressor-køleskabene vinder frem blandt andet fordi, der er stadig nemmere adgang til strøm – enten til campingpladsernes 230 V eller til de stadig billigere solceller, som leverer 12 V.  Hvis du vil udskifte dit absorptionskøleskab til et kompressorkøleskab, er det ikke nok at måle med tommestokken og finde et skab, som passer i størrelsen til indbygning. Du skal med al sandsynlighed skifte ledningsnettet, så ledninger har den korrekte tykkelse. Hvis du har strøm til det gamle køleskab – og det vil du typisk have til lys og elektronisk styring – er ledningerne ikke nødvendigvis dimensioneret til drift af køleskabet. Det bedste råd er at overlade installationen til fagfolk. Du må alligevel ikke selv afblænde den gamle gasforsyning, så lad nu bare forhandleren sætte det nye skab ind.

Lyd eller larm
De to helt indiskutable fordele ved absorptionskøleskabet er uafhængigheden af strøm, og at det er lydsvagt. Kompressorkøleskabene bliver dog hele tiden bedre – også på lydsiden. Om vi taler om lyd eller larm er jo en helt individuel afgørelse, men servicemanager Jesper Flohr fra Dometic gør opmærksom på, at mange bliver overraskede over, hvor meget et køleskab siger om natten, når man sover et par meter fra det, hvilket man jo ikke gør derhjemme i sin lejlighed eller hus. Visse køleskabe er forsynet med natindstilling, hvor det sjældent åbnes, og udetemperaturen også er lavere.

Det er svært at bedømme, hvor meget lyden kan genere. Står du midt på dagen og lægger øret til et moderne kompressorkøleskab, lyder det ikke voldsomt. Men kompressoren trænger måske mere igennem, når det er nat, og andre lyde er dæmpet – og du gerne vil sove! Dertil kommer, at kompressoren kan give en særlig resonans i netop din vogn, og det finder du først ud af, når køleskabet er installeret.

Sådan bruger du et køleskab
Nej, nu må de altså holde op! Du ved da udmærket, hvordan man bruger et køleskab. Ja, ja, men nu tager vi alligevel og gennemgår grundreglerne. Inden campingturen starter du køleskabet i tom tilstand. Absorptionskøleskabet skal helst køre i 8 – 12 timer i vandret tilstand, inden det fyldes med madvarer. Mindre tid er nødvendig ved kompressor-køleskabet, men rådet gælder stadig. Herefter fyldes køleskabet med mad- og drikkevarer, som er afkølet på forhånd. Nederst lægger du grøntsager og gerne i en afskærmet skuffe. I døren de tungere ting. Midt i skabet kød, fisk og ting til optøning. Øverst mælkeprodukter og tilberedte madvarer. Æg og smør.

Hvad skal du vælge?
Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har lige skrevet en hel artikel om det. Kompressorkøleskabene vinder nok frem, fordi de i høj grad ligner det, vi har derhjemme. Vi tager for givet, at det skal virke, uden at vi tænker nærmere over f.eks. udetemperatur, afdækning, vandret placeret og så videre. Til gengæld er du afhængig af strømtilførsel, hvad enten det så er 230 V eller 12 V fra solceller.

Gassen giver dig lidt mere frihed og er billigere end strøm. I 2022 tog strømpriserne et ordentlig hak opad, mens priserne på flaskegas faktisk ikke fulgte med i samme takt. Siden er strømprisen faldet lidt igen, men det er stadig dyrt. Hvordan bliver det i fremtiden? Det ved ingen af os. Valget er dit, men jeg tænker, at de gasdrevne køleskabe ikke forsvinder helt lige foreløbig.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her