Affaldsindsamling

Affaldsindsamlingen 2022

Skraldet fjernet

Samtlige DCUs 20 campingpladser deltog i Affaldsindsamlingen 2022, som Danmarks Naturfredningsforening står bag.

Tekst Torben Brandt - Foto DCU

DCU-ansatte og -gæster tog et par timer i miljøets tjeneste, da der lørdag 2. april blev indsamlet affald omkring DCUs 20 campingpladser i hele landet. Anledningen var Affaldsindsamlingen 2022, som Danmarks Naturfredningsforening holder en gang årligt.

Flere steder dukkede der børnefamilier op for at give en hånd med at fjerne skraldet.

Hjælp til selvhjælp

– Nu er det andet år i træk, DCU er med til at indsamle skrald på og omkring vores campingpladser. Jeg betragter det som hjælp til selvhjælp, for det er jo både i gæsternes og DCUs interesse, at der er pænt både på campingpladsen og i nærområdet. Samtidig synes jeg, at der er en stærk signalværdi i, at vi forsøger at værne om den natur, som vores gæster bruger, når de holder ferie, og derfor bidrager vi til Affaldsindsamlingen fra Danmarks Naturfredningsforening, siger DCUs landsformand Anne-Vibeke Isaksen.

Da der var var deadline for dette nyhedsbrev, forelå det samlede skralderesultat på DCUs 20 pladser endnu ikke, ligesom det nationale resultat heller ikke var offentliggjort. Du kan læse mere om det samlede resultat på affaldsindsamlingen.dk