Sikkerhedsstyrelsen, gas, gassikker, sikkerhed, camping, campingudstyr, Hobby, Hobby 540 WLU

Risiko for kulilteforgiftning fra gasdrevet køleskab i Hobby-campingvogne type 540 WLU

Sikkerhedsstyrelsen kræver konstruktionsændring i Hobby-campingvogne model 540 WLU. DCU har i dag været i kontakt med Hobby for at få en reaktion på Sikkerhedsstyrelsens krav.

Sikkerhedsstyrelsen advarer mod, at køleskabe i Hobby-campingvogne type 540 WLU anvendes med gas, da der kan være risiko for udledning af kulilte i giftige koncentrationer i campingvognen. Sikkerhedsstyrelsen har påbudt den danske distributør, Hobby Danmark ved Campex ApS, at ændre konstruktionen på de Hobby-campingvogne af type 540 WLU, der er solgt i Danmark, såvel nye som brugte. Forbrugere med en Hobby-campingvogn af denne model kan rette henvendelse til forhandleren af campingvognen.

Billede
Sikkerhedsstyrelsen, gas, gassikker, sikkerhed, camping, campingudstyr, Hobby, Hobby 540 WLU
Risikoen for kulilteforgiftning skyldes, at det kombinerede el- og gasdrevne køleskab i campingvognen er monteret, så der er et hul ved skabssiden, hvor røggas kan trænge ud. Gasdrevne køleskabe skal være installeret sådan, at røggassen ledes ud i det fri og ikke kan trænge ind i campingvognens beboelsesrum, da det giver risiko for kulilteforgiftning.

Problemet er konstateret i Hobby-campingvogne type 540 WLU af flere årgange. Forbrugere må således ikke anvende køleskabet som gasdrevet, indtil fejlen ved installationen er udbedret. Der er ikke risiko for udledning af kulilte ved at anvende køleskabet, hvis det kun er tilsluttet elnettet på 230 V eller 12 V.

Information om risikoen ved brug af det gasdrevne køleskab kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Såfremt du er ejer af denne model, anbefaler DCU, at du tager kontakt til din Hobby-forhandler eller Campex, der er importør af Hobby i Danmark.

DCU har været i kontakt med Campex, som ikke er vendt tilbage med deres anbefaling til kunderne, der er berørt. Vi følger op på sagen - hold øje her på siden.