Foto DCU

Referat Generalforsamling 2024 3. Kreds

Referat Generalforsamlingen d. 17/2-2024 

Der er 46 stemmeberettigede og 2 lejrchefer som ikke er stemmeberettigede 

  

Dagsorden ifølge DCU’s love og vedtægter. 

 1. Valg af dirigent 

Kim Johansen blev valgt som dirigent 

 1. Valg af stemmetællere 

Valg af stemmetæller bliver valgt hvis der er behov. 
Dette blev ikke aktuelt 

 1. Kredsbestyrelsens beretning 

DCU  
Formanden gennemgår beretning for bestyrelsen. 
DCU købt to pladser siden sidst og lukket en plads.  
DCU har meldt sig ind i autocamper rådet sammen med Lars Foged  
DCU har meldt sig ind i Nordisk Camping træf og har meldt ind på, at vi skal arrangere træf i 2026. 
 
Kredsen. 

Odense, flere luksus hytter og nyt lejrchef par. 
Flyvesandet, der arbejdes på bedre forhold.  
Bestyrelsesmøde ca. 8 gange om året, med fællesspisning. 
2022 rest for corona tiden. Vi havde et arrangement med Belgien som Tema.  
Tur til Edam i Holland.  
Flere arbejdsweekender. 
Fiskestævne i Tinglev med 12 vogne med godt vejr.  
Sensommertur til Wolfsburg, hvor vi så fabrikken med en god rundvisning. 
Julestævne til fattiggården i Svendborg. 

2023 
Logbogsoptælling  
Arrangement til TV2 udsolgt inden for en time. 
Påsketur til Mols med kun 10 vogne, med tur til Ree dyrepark. 
Repræsentantskabsmøde Egeskov Kredsen hjalp til med værtskabet. 
Der var i alt 65 vogne til mødet. 
Tur til den genfundne bro.  

Pinsetur til Åbyskov, laksestævne og pinsefrokost. 
Landsweekend 125 vogne på Egeskov.   
Nordisk træf i 2026.  
Fiskestævne aflyst pga. manglende tilmelding.  
Tur til Neydens på 11 dage i sensommeren, stor succes. 
Julestævne med besøg fra Henning Frandsen som fortalte om forbrydere i gamle dage. 
 
Beretningen Godkendt 

Anne Vibeke beretning 

Tak til bestyrelsen for hjælpen til specielt Egeskov  
 
DCU hvor er vi? 

DCU har det godt og vi står et godt sted. 
 
Beslutningerne skal komme medlemmerne til gode, både de nemme og de svære beslutninger. 
Der er i dag mange former for camping og mange forskellige måder at campere på. 
Stor vækst på autocampere, dem skal vi tage godt imod, deres årsager til at campere er de samme som andres. 
DCU forsøger at lave så gode forhold for medarbejderne som muligt, så vi passer på vores ansatte. DCU fik sidste år overenskomst netop af denne grund. 
Der er ca. 70 fuldtidsansatte i DCU. 

Vi er 20 campingpladser men leder efter noget i syddanmark og sydsjælland. 
Der er lavet en bygningsstrategi for de næste 10-12 år men det kræver at vi fortsat tjener penge for at kunne fortsætte strategien. 
 

2026 runder DCU 100år og det fejre vi bla. Med stort landsstævne, gerne på Egeskov. 
 
Spørgsmål: 
Har vi fondssøgning som en del af økonomien i DCU? 
Svar: nej ikke på nuværende tidspunkt men det er et af de punkter som DCU gerne vil arbejde videre med. 

 1. Kredsen regnskab til godkendelse 

Regnskab blev præsenteret af Kim Johansen 
Kredsen regnskab for 2022/2023 blev godkendt 

 1. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet indkomne forslag ind. 

 1. Valg af repræsentanter til bestyrelsen: 

På valg er: 
Jan Andersen          (Modtager genvalg) 
Ole Frankfurth        (Modtager genvalg) 
Lars G. Frankfurth (Modtager ej genvalg) 

Bestyrelsen foreslår Erling Lund 
Fra salen melder Tor Sundberg sig til bestyrelsen. 

 
De to nye kandidater er valgt, da vi derved bliver fuldtallig i bestyrelsen.  

Alle valgt for en 4 årig periode  

 1. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen 

Villy Lorentsen stiller op. 

Villy bliver valgt som 1. suppleant 

Jens Sørensen bliver 2. suppleant uden opstilling. 

 
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen opstiller Heidi Holst som revisor. 

          Mona Larsen stiller op som revisorsuppleant 
          Begge blev valgt 

 1.  Eventuelt 

Formandens afsluttende bemærkning. 
 

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her