vintercamping, sne, vinter, campingvogne, vinterfortelte

Optimér din campingvogn til vinterbrug

Se her, hvad du kan foretage dig for at gøre din campingvogn klar til efterårs- og vinterbrug, så du fortsat kan nyde campinglivet, men uden at fryse om fødderne.

Af Torben Brandt
 

Hvornår er en campingvogn eller autocamper en vintervogn, og hvornår er den optimeret til vinterbrug?

Image
varmefolie, campingustyr, vintercamping, vinteroptimering af campingvogn
For mange er svenske mærker som KABE, Polar og hedengangne Cabby de eneste rigtige vintervogne, fordi de fra yderst til inderst og i en række fede detaljer er konstrueret til at modstå heftig kulde.

Andre vil påpege, at de fleste moderne campingvogne er så godt bygget, at de kan bruges hele året, hvis man er villig til at spendere lidt ekstra på gas- og elregningen, og at de derfor også med en vis ret kan kaldes vintervogne – eller i det mindste helårsvogne.

Uklarheden opstår, fordi der ikke findes en egentlig definition af begrebet ”vintervogn”. Ind imellem bruger producenterne også betegnelsen ”vinteroptimeret” om vogne, der eksempelvis har centralvarme, kraftig isolering og vandbåren gulvvarme, men som til gengæld har lidt færre detaljer, og derfor også en lavere pris, end eksempelvis de svenske luksusvogne.

 

Optimering af vognen til vinterbrug

Hvor meget vinterkomfort og luksus, man ønsker, er både et spørgsmål om økonomi, brugsmønster og prioriteringer. Men hvis turen til vintermarkedet i nordsvenske Jokkmokk i 30 graders kulde skal være problemfri, er der nogle væsentlige ting i opbygningen, som skal være på plads, så vognens vand ikke fryser, eller det trækker ind og er fodkoldt.

 

Isolering

Tyk og effektiv isolering er selvklart vigtige ingredienser i kampen mod kulden. De fleste mærker producerer deres vogne med en yder- og inderbeklædning, hvor der sprøjtes eller presses isoleringsmateriale ind i en sandwichkonstruktion, der både varmer, tætner og giver vognen stivhed.

Image
køleskabsrist, campingudstyr
Isoleringen sidder i vægge, gulve og loft og varierer i tykkelse fra producent til producent. De bedst egnede til vintercamping ligger på tykkelser fra ca. 35-45 mm.

I nogle vogne er der brugt en kombination af styropor/flamingo og træ, mens andre, som f.eks. LMC, Dethleffs og Caravelair, bruger XPS-skum, der både afstiver, isolerer og forebygger fugtindtrængning.

Hymer/Eriba benytter sig af det såkaldte polyurethanskum, der både har en glimrende isoleringsevne og samtidig forebygger kuldebroer. Eriba bruger ikke træ i opbygningen – i stedet anvendes fugtresistente PU-lister. Det samme gælder i øvrigt LMC-vognene.

I KABE bruges Ecoprim, et fugtsikkert materiale, hvor der benyttes lukkede celler til at give en optimal isolering. KABE supplerer sine 36 mm isolering i både gulv, loft og vægge med et vægtapet, der dels tillader varmen at trænge igennem, dels opsuger eventuel kondens.

Ud over tilstrækkelig isolering er det også væsentligt at minimere kuldebroer og utætheder i konstruktionen, for ellers forringes værdien af isoleringen væsentligt.

 

Varmeovn eller centralvarme?

Campingvogne og autocampere varmes op med gasdrevne varmeovne eller centralvarme.

Image
Varmeovne skal helst have blæservarme, hvis vognen skal optimeres til vintercamping. Ellers har den varme luft vanskeligt ved at komme ud i krogene.
De billigste varmeovne har punktvarme, der virker som en radiator, hvorfra varmen spreder sig ud. De er ikke optimale til vintercamping, fordi varmen har svært ved at nå ud i krogene.

Har ovnen en blæser, forbedres ydeevnen markant. Så vil den varme luft blive blæst ud i varmeslangerne, der har huller i toppen, så luften kan komme op.

Det er helt afgørende, at slangerne ikke føres ud under vognen, som det desværre ses i visse indretninger. Det resulterer i et varmetab på op til 70 procent, hvilket er uforenligt med vintercamping i hård frost.

Vil du give din ovn mere power, kan en fagmand montere en Ultraheat, som kan sidde bag på både Trumas S 3004- og S 5004-varmeovne. Ultraheat fungerer som et elektrisk varmesupplement og har effekttrin på 500 W, 1000 W og 2000 W.

Den mest behagelige varmeform i forbindelse med vintercamping er centralvarme, der er effektiv, komfortabel og lydsvag. Den kan køre på el og gas og sender varmen ud i radiatorer.

 

Lune fødder

Ofte har vogne med centralvarme også vandbåren gulvvarme, som varmes op af fyret. I nogle centralvarmesystemer kan gulvvarmen køre separat. Den vandbårne gulvvarme er i praksis en kombination af vand tilsat antifrostvæske for at hindre, at det fryser.

Image
varmeslanger, centralvarmeanlæg, varme i campingvognen, campingudstyr
Et alternativ til vandbåren gulvvarme er elektrisk gulvvarme, hvor der lægges varmetråde/folie i gulvet.

Værdien af vandbåren eller elektrisk gulvvarme afhænger i høj grad af, hvor rundhåndet fabrikken har været med tråde og strenge.

I nogle tilfælde oplever ejerne, at gulvvarmen er strøet med en gniers hånd, så visse områder af gulvet er iskoldt. KABE er blandt de mest avancerede på området og har taget patent på et firestrenget gulvvarmesystem, som minimerer de kolde områder.

Uanset, om man har vandbåren eller elektrisk gulvvarme, skal det betragtes som en sekundær varmekilde, der er et supplement til de primære kilder – centralvarme eller varmeovn.

 

Når bunden er god

Den optimale bund til vintercamping er dobbeltbunden, der både har en isolerende og lyddæmpende effekt. På autocampere med dobbeltbund placeres vand- og spildevandstank ofte godt skærmet for frosten, hvor de ikke optager opbevaringsplads for bagagen, ligesom dobbeltbunden gør det lettere at placere slanger og ledninger frostfrit.

Image
afløbsrør, isolering, vintercamping, vinteroptimering af campingvogn
Det optimale er at lægge vandslangerne lunt og beskyttet op ad eksempelvis varmerør. I vogne med begrænset isolering er der en overhængende risiko for, at vandslangerne fryser – især hvis de er lagt langs gulvet eller væggen, hvor varmecirkulation kan halte.

Der er også set eksempler på vandslanger, som er lagt klos op ad vognens tvangsudluftning, hvilket i tocifrede frostgrader vil få vandet til at fryse og sætte en prop i vandsystemet.

Det kan anbefales at hælde miljørigtig antifrostvæske i spildevandstanken og at skille afløbssystemet under vognen ad, så spildevand løber direkte ned i en spand i stedet for at fryse i rørene. 

 

Den vigtige ventilation

Ordentlig isolering og et velfungerende varmesystem gør det ikke alene. Klimaryglæn, som skaber afstand mellem møbler og vægge, er essentielle for, at den varme luft kan komme op. Desværre gennemtænkes konstruktionerne ikke altid, så i nogle tilfælde lukker eksempelvis sofahynder, gardiner eller madrasser helt eller delvist for luftcirkulationen.

Det optimale er, at møbler og senge er placeret på afstandsstykker og anbragt i vinkler, der tillader luften at cirkulere, og at der er etableret luftkanaler bag skabene, så luften kan strømme igennem.

 

Vinduer giver varmetab

Tagluger og vinduer giver lys, luft og mulighed for udluftning, men i forhold til vintercamping, er det sårbare punkter. Producenterne forsøger naturligvis at fremstille vinduer og luger energirigtigt med god isoleringsevne, men et vist varmetab er uundgåeligt.

Vogne, der er bygget med henblik på helårsbrug, vil derfor ofte have få og små vinduer for at reducere det samlede overfladeareal, hvor kulden kan trænge ind.

I hård frost kan det anbefales at trække insektnettet for luger og vinduer, fordi det reducerer kuldeindfaldet uden at holde lyset ude.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her