Nyheder

Nyheder

Ændring i Bestyrelsen

Bestyrelses ændring.

Margit Bock har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen i kreds 4. Vores suppleant Margit Poulsen indtræder som nyt medlem af bestyrelsen. Vi siger velkommen til bestyrelsen til et forhåbentlig godt samarbejde Her igennem ønsker bestyrelsen at sige tak til Margit Bock for de ture der er lavet gennem årene. Samt tak for alt arbejdet for kredsen gennem årene. P. b. v. Finn Ljørring