Brugt campingvogn

Når du handler: Her er dine rettigheder når du køber brugt

Du kan som regel spare penge ved at købe brugte varer hos en privat sælger, men dine rettigheder er også dårligere i en privat handel, end når du køber hos en erhvervsdrivende.  

Tekst Torben Brandt

For hver ny campingvogn, der sælges i Danmark, sælges der godt seks gange så mange brugte. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der fortæller, at der i de første 11 måneder af 2020 blev solgt 2.812 nye campingvogne og 17.377 brugte.

En del af brugtvognshandlen foregår mellem private, hvor du f.eks. køber en campingvogn af din nabo. Motivationen for private handler er primært, at der er penge at spare, når forhandlerledet springes over. 

I de fleste tilfælde går handlerne godt, men hvis der opstår problemer i en privat handel, skal du være klar over, at du er markant dårligere stillet, end hvis du havde købt vognen af en forhandler.
 

Det handler om reklamationsret

I Danmark giver købeloven dig to års reklamationsret, når du køber en vare som f.eks. en campingvogn, autocamper eller campingudstyr af en forhandler eller en virksomhed.

Reklamationsretten gælder både nye og brugte varer, så du op til to år efter købet kan klage over fejl og mangler på det produkt, du har købt.

Den skal dog ses i forhold til den stand, varer var i, da du købte den. Det betyder, at der er grænser for dine klagemuligheder, hvis du har købt en udtjent campingvogn for 5.000 kr., for fejl og mangler, der skyldes almindeligt slid og brug, er ikke omfattet af reklamationsretten.
 

Formodningsreglen

Opdager du en fejl eller mangel i løbet af de første 12 måneder efter købet, er udgangspunktet, at fejlen formodentlig også var der, da du købte varen – det kaldes formodningsreglen.

Den forhandler, du købte varen hos, skal sørge for at få fejlen rettet, med mindre han kan bevise, at du selv er skyld i problemet ved at have brugt produktet forkert – eksempelvis ved at have rengjort teltdugen med et materiale, som teltet ikke kan tåle.

Er der tvivl, skal den komme dig som forbruger til gode. Du er bedst stillet de første 12 måneder efter købet, så er du i tvivl, om der eksempelvis er fugt i din campingvogn eller autocamper, er rådet fra DCU, at du får det tjekket en ekstra gang på et af DCUs Test- og Servicecentre, inden de 12 måneder er gået.

De sidste 12 måneder af de to års reklamationsret har du stadigvæk mulighed for at klage over fejl og mangler, men formodningsreglen gælder ikke længere. I den periode er det derfor op til dig at bevise, at fejlen var der, da du købte varen, og du skal kunne sandsynliggøre, at den ikke er opstået ved, at du har brugt produktet forkert. 
 

Købt som beset

Det hænder, at erhvervsdrivende forsøger at slippe udenom reklamationsretten ved at bruge generelle formuleringer som afhentningstilbud, købt som beset eller lignende, men den går ikke.

En erhvervsdrivende kan ikke sætte købeloven ud af kraft med den slags generelle formuleringer. 

Dog kan forhandleren i sin annoncering eller i sin korrespondance med køber gøre tydeligt opmærksom på konkrete fejl, f.eks. en bule på taget, en ridse i køkkenbordet eller defekt gulvvarme. Hvis du accepterer fejlen, kan du ikke efterfølgende klage over netop den fejl, men du kan godt reklamere over andre fejl og mangler på produktet.

Det er forhandleren, der skal bevise, at han har gjort dig opmærksom på den konkrete fejl, og at du har accepteret den. 
 

Kan lave sine egne regler

Også når du handler privat, har du som udgangspunkt to års reklamationsret, hvis I ikke har aftalt andet.

Men den største forskel på at handle privat frem for at købe hos en erhvervsdrivende er, at køber og sælger i en privat handel kan aftale andet end det, der står i købeloven – eksempelvis at varen er købt som beset eller uden reklamationsret.

Har I lavet sådan en aftale, kan det som køber være meget vanskeligt efterfølgende at klage over fejl og mangler, hvis du opdager, at vognen f.eks. har en fugtskade.

Du kan forsøge at kontakte sælger og høre, om han vil være med til at lade handlen gå tilbage, refundere nogle af pengene eller deles om udgiften til at udbedre skaden, men hvis sælger afviser at hjælpe, har du reelt ikke andre muligheder end at leve med fejlen, selv at betale for at få den udbedret eller at gå til domstolene.

Du skal dog tænke dig godt om, inden du går rettens vej, for du har ingen garanti for at vinde sagen, og i værste fald risikerer du at stå tilbage som taber med en høj advokatregning. 
 

Kontakt forhandleren

Hvis du har købt et produkt hos en forhandler og vil benytte din toårige reklamationsret, skal du kontakte forhandleren og bede om at få udbedret fejlen. I de fleste tilfælde vil det løse problemet, for forhandleren er ikke interesseret i at stå tilbage med en utilfreds kunde. 

Hvis sagen går i hårdknude, kan du som DCU-medlem kontakte DCUs tekniske konsulent Stefan Rosendal, som har mere end 30 års erfaring og i mange tilfælde er i stand til at mægle og indgå et kompromis, som både forhandler og kunde kan leve med. Teknisk afdeling kan kontaktes på teknisk@dcu.dk

Lykkes det heller ikke, kan du bringe sagen videre til Center for Klageløsning eller Campingbranchens Reklamationsnævn, som du kan læse mere om andetsteds på siden.

Billedtekst: Du er bedst stillet de første 12 måneder efter købet, så er du i tvivl, om der eksempelvis er fugt i din campingvogn eller autocamper, er rådet fra DCU, at du får det tjekket en ekstra gang på et af DCUs Servicecentre, inden de 12 måneder er gået.

Kilder: Taenk.dk og forbrug.dk

 

Sådan klager du

Privat handel
Som udgangspunkt har du også i privat handel to års reklamationsret, hvis I ikke har aftalt andet. Prøv derfor at kontakte sælger og hør, om I kan finde en løsning. Hjælper det ikke, må du enten droppe at gå videre med sagen, selv betale for en reparation eller gå til domstolene.

Hvis konflikten i en privat handel drejer sig om et beløb på højst 50.000 kr., kan du anlægge en småsag, hvor processen gennem retssystemet er forenklet. Formålet med en småsagsproces er, at almindelige mennesker kan få afgjort mindre sager ved domstolene uden at blive ruineret.

Retten hjælper med at forberede sagen, så som oftest behøver du ikke en advokat. Læs mere på domstol.dk og søg på ”småsager”.

Hvis konflikten i en privat handel drejer sig om beløb over 50.000 kr., og du ikke kan indgå et forlig med sælger, kan du få råd og vejledning hos DCU, blandt andet om eventuel retshjælp hvis du ender med at måtte tage sagen til domstolene i det traditionelle retssystem. Men overvej det en ekstra gang, for det er dyrt, og du har ingen garanti for at vinde sagen.

Husk, at hvis du har tegnet forsikring hos Tryg gennem DCU, har du op til 250.000 kr. i retshjælpsforsikring.

Ved forhandlerkøb
Har du købt varen hos en forhandler, kan du gå til forhandleren og benytte din toårige reklamationsret. Det vil som oftest løse problemet. Går sagen i hårdknude, kan du som DCU-medlem kontakte DCUs tekniske konsulent Stefan Rosendal. 

Løser det ikke problemet, kan du klage til Center for Klageløsning, som er et alternativ til domstolene. Her træffes ikke en juridisk afgørelse, men mæglere, som er uddannede jurister, hjælper forbrugeren og den erhvervsdrivende med at løse konflikten, hvilket lykkes i 2/3 af tilfældene.

Center for Klageløsning tager sig af sager, hvor varen koster fra. 1050 kr. op til 100.000 kr. Klager du over tøj eller sko, skal varen minimum have kostet 680 kr., før du kan klage.

Lykkes det ikke af finde en løsning i Center for Klageløsning, kan du tage sagen videre til Forbrugerklagenævnet, der er et domstolslignende klageorgan, som træffer en juridisk afgørelse. I Forbrugerklagenævnet sidder en formand samt to medlemmer, der repræsenterer forbrugeren og to medlemmer, som repræsenterer den erhvervsdrivende. 

Hvis klagen drejer sig om et beløb over 100.000 kr., skal du klage via Campingbranchens Reklamationsnævn. Det koster 600 kr. at indsende klagen, men du får pengene refunderet, hvis du får helt eller delvist medhold. Campingbranchens Reklamationsnævn tager sig kun af klager over produkter, der er købt hos medlemmer af Camping Branchen/Camping Outdoor Danmark.


Reklamationer

Når du reklamerer, giver købeloven dig flere løsningsmuligheder: 

 • Du kan få manglen afhjulpet – det vil sige repareret. Typisk har forhandleren 1-2 afhjælpningsforsøg – afhængig af fejltypen.
   
 • Du kan få varen byttet til en anden, identisk vare. Sælger kan dog afvise den mulighed, hvis varen er meget slidt, hvis det er umuligt at skaffe en identisk vare, eller det er urimeligt dyrt i forhold til at reparere.
   
 • Du kan få et afslag i prisen. Afslagets størrelse skal være ”passende” og altså noget, som både køber og sælger finder rimeligt.
   
 • Ophæve købet og få pengene tilbage, hvis du kan aflevere varen tilbage i væsentlig samme stand, som da du modtog den. Har du brugt produktet i et stykke tid, vil der ofte blive modregnet et beløb. Sælger kan afvise af ophæve købet, hvis han inden for rimelig tid kan tilbyde enten en ombytning eller at reparere produktet. 
   

Kilde: Forbrug.dk

 

Garanti

Reklamationsret og garanti blandes ofte sammen, men det er to forskellige ting: Den toårige reklamationsret har du altid. Den giver dig ret til at klage over en vare i op til to år.

En garanti er derimod et frivilligt supplement, som forhandleren/den erhvervsdrivende kan tilbyde kunden på hele eller dele af produktet. En garanti erstatter ikke reklamationsretten.

Forhandleren bestemmer selv, hvor omfattende garantien skal være, men den skal stille dig bedre og give dig flere rettigheder, end du har ifølge købeloven. Det kan f.eks. være at give dig fire års garanti på  kompressoren i din køleboks, så når din toårige reklamationsret er udløbet, har du stadigvæk to års garanti tilbage på kompressoren. 
 

Nyttige hjemmesider

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:  forbrug.dk
Forbrugerrådet Tænk:  taenk.dk
Camping Outdoor Danmark:  ocff.dk
 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her