campingvogne til skrot, gamle, slidte campingvogne efterladt

Når campingvognen er til skrot

Mange skrothandlere vil gerne tage din brugte bil, men færre er interesseret i en gammel campingvogn. DCU ser på mulighederne, når campingvognen skal skrottes.

Af Torben Brandt

Hvad stiller man som campingvognsejer op den dag, vognen er så udtjent, at den er klar til at ende sine dage på de evige campingmarker?

Man skal ikke køre længe rundt i landet for at opdage, at nogle vælger den nemme løsning og stiller den faldefærdige campingvogn på en mark, en parkeringsplads eller ved en tilfældig grøftekant, hvor den kan skæmme sine omgivelser på ubestemt tid. 

Men man kan jo også opføre sig ordentligt og sørge for, at campingvognen kommer godt af sted på sin sidste rejse uden at være til gene for andre. Det gør størstedelen af campingvognsejerne da heldigvis også. 

Skal skilles ad
Det letteste ville naturligvis være at stille campingvognen på den lokale genbrugsplads og lade dem om resten, men sådan fungerer det ikke. Fra to tilfældigt valgte genbrugsstationer i henholdsvis Brøndby og Herning lyder det samstemmende, at ejeren bliver nødt til at skille campingvognen ad på forhånd, inden stumperne køres til genbrugspladsen og anbringes i de rigtige containere. 

– Der er masser af f.eks. træ, isolering og jern i sådan en campingvogn, og det skal deles op og anbringes i de forskellige fraktioner, der er på genbrugspladsen. Det betyder, at man skal skille sin campingvogn ad i mange dele. Men hvis man er i stand til det, er der for så vidt ikke noget til hinder for, at man afleverer campingvognen på genbrugspladsen i mange smådele, så længe det hele bliver sorteret korrekt, fastslår driftsleder på genbrugsstationen Nederkærgård i Herning, Klaus Jensen.

Ingen særregler 
I praksis er det dog et stort og tidskrævende arbejde. Derfor vælger mange i stedet at få en ophugger til at klare ærterne. 
Hos Miljøstyrelsen oplyser man, at der ikke er særregler for ophugning af campingvogne, som det f.eks. er tilfældet med biler. 

– Reglerne for ophug af biler tager sit udgangspunkt i de miljøfarlige stoffer, bilerne indeholder. Historisk gav ophug af biler anledning til en del forurening, især jordforurening. Da campingvogne ikke på samme måde har givet anledning til forurening, gælder de almene regler for affaldsbehandling, lyder det fra Miljøstyrelsen i en mail til DCU. 

– Miljøstyrelsen har ikke et særligt register for ophug af campingvogne. Det vil sige, at en campingvogn, der er udtjent, skal afleveres til et anlæg, der er miljøgodkendt til at modtage den type affald, som campingvognen udgør. Hvis campingvognen afleveres med gasflasker eller egne batterier, bør man sikre sig, at anlægget også må modtage disse affaldstyper. Alternativt kan man aflevere batterier og gasflasker til en kommunal genbrugsstation, oplyser Miljøstyrelsen.

Stort reservedelslager
Som udgangspunkt skal du forvente at betale for at komme af med den gamle vogn hos en ophugger, for i modsætning til en bil er der ikke ret meget jern i en campingvogn, og derfor er der ikke den store værdi for ophuggerne i at tage imod den. Kontakt derfor på forhånd den ophugger, du har udset dig, og spørg om han vil tage imod campingvognen, inden du kører derhen.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her