Miljøzone

Miljøkrav har givet bøderegn

DCU har modtaget spørgsmål fra medlemmer om miljøzonekravene i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg, som også har betydning for en lang række campister.

Tekst og foto Helle Midskov 

Helt friske tal fra Miljøstyrelsen viser, at siden miljøkravene blev skærpet sidste år, har bødeblokken været flittigt brugt. I de fem byer, hvor der er indført miljøzoner, er der i alt fra 1. oktober 2023 til 13. juni 2024 udskrevet 14.050 bøder. Miljøzoner er områder med betydelig trafik, hvor der er fastsat krav til dieseldrevne køretøjers udledning af partikler. For at undgå bøder, når man færdes i miljøzonerne, skal din personbil være Euronorm 5 eller have et partikelfilter monteret, så er kravet om partikelfilter opfyldt. Hvis man er i tvivl, så kan man tjekke typegodkendelsen (Euronormen) i Køretøjsregisteret (DMR). På siden miljøzoner.dk er der et link til Køretøjsregisteret, så det er nemt at få svar på, om ens køretøj opfylder kravene, når man passerer ind i en miljøzone og bliver fanget i kameralinsen. Hvis din dieselbil ikke allerede har et partikelfilter, så skal det eftermonteres. Det kræver et besøg på et værksted og efterfølgende syn af køretøjet. I særlige tilfælde er det muligt at få dispensation. 

Kameraer aflæser nummerpladen 

Kravet til partikelfilter håndhæves helt automatisk, da der er opsat kameraer i miljøzonerne, der aflæser nummerpladen. Efterfølgende bliver bilen slået op i Køretøjsregisteret DMR, hvor det fremgår, om køretøjet opfylder kravene til at køre i miljøzonerne. Hvis det ikke gør det, så vanker der en bøde. Overtrædelse af miljøzonekravene kan resultere i bøder på 1.500 kr. for person- og varebiler samt 12.500 kr. for lastbiler og busser. Bøden kan reduceres til 1.000 kr., hvis der efterfølgende indsendes korrekt dokumentation. 

Mange ramt af bøder 

Fra den 1. oktober 2023 til den 13. juni 2024 blev der udstedt i alt 14.050 bødeforelæg til personbiler i de fem miljøzoner. Fordelingen er som følger: København/Frederiksberg 7.359 bøder, Odense 1.969 bøder, Aarhus 3.004 bøder og Aalborg 1.718 bøder. Det ser heldigvis ud til, at flere og flere bilister er opmærksomme på at få monteret partikelfilter. I en opgørelse om bødeforlæg fremgår det, at antallet af bødeforelæg til dieselpersonbiler viser en nedadgående tendens. Fra 1,9 bøder pr. tusind dieselpersonbiler i oktober 2023 faldt det til 0,5 bøder pr. tusind køretøjer i juni 2024. Det indikerer en øget opmærksomhed hos bilisterne og overholdelse af de nye miljøkrav. Bødeudskrivningen har også haft en betydelig økonomisk effekt. Siden den 1. oktober 2023 er der udstedt bødeforelæg for en samlet værdi af 21.075.000 kr. Af disse er 8.121.000 kr. blevet betalt, så der ligger stadig mange bøder, som ikke er betalt. Selv om der indtil dato er udskrevet tusindvis af bøder, så er der ifølge Miljøstyrelsen gjort flere tiltag for at forberede bilisterne på de skærpede miljøkrav. - Miljøstyrelsen har gennemført flere informationskampagner for at øge kendskabet til de nye regler. I november 2022 samt januar og maj 2023 blev der udsendt informationsbreve via Digital Post til ejere og brugere af køretøjer omfattet af de nye krav. Fra juli til september 2023 blev der yderligere udsendt orienteringsbreve til køretøjsejere, der anvendte deres køretøj i miljøzoner, siger Casper Krogh Pedersen, som er AC-medarbejder i Miljøstyrelsen til DCU, og fortsætter: - Miljøstyrelsen har derudover distribueret informationsmateriale til turistorganisationer og transportvirksomheder. 

Dispensationer og udenlandske køretøjer 

Siden miljøzonerne blev skærpet i juni 2020, har Miljøstyrelsen modtaget 20 dispensationsansøgninger vedrørende udenlandske køretøjer og 3.645 ansøgninger vedrørende danske køretøjer. Udenlandske dieselkøretøjer skal registreres online, inden de anvendes i en miljøzone. Dokumentation for partikelfilter eller køretøjets Euronorm er påkrævet. 

Kommende skærpelser i 2025 

Det er også værd at bemærke, at der i 2025 træder yderligere miljøzonekrav i kraft. Fra 1. marts 2025 udvides miljøzonen i København til kommunegrænsen mod Tårnby, dog med undtagelse af dele af Otto Brahes Allé og Øresundsmotorvejen.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her