Reglerne for at køre med gassen tændt er anderledes i autocampere end i campingvogne. Foto: Arkiv.

Må jeg køre med gassen tændt?

Må jeg køre med gassen tændt i campingvognen, så jeg kan have køleskabet tændt på farten? Stefan Rosendal er mangeårig teknisk rådgiver i DCU, og han besvarer store og små campingspørgsmål fra DCUs medlemmer. Her gælder det et klassisk spørgsmål om gas.

Af Torben Brandt

– Det enkle svar er, at Sikkerhedsstyrelsen ikke har regler, der forhindrer anvendelse af gasapparater i en campingvogn under kørsel. Det vil sige, at i forhold til gasreglerne vil det være tilladt at anvende eksempelvis et gaskøleskab, mens campingvognen er under transport, siger chefkonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, Arne Hosbond.

Han minder om, at man ikke må have gassen tændt på f.eks. tankstationer, på færger og ved færgelejer og siger, at man skal være opmærksom på, at reglerne for at køre med gassen tændt i campingvognen kan være anderledes i resten af EU.

 

Kun ganske få tilfælde

DCUs tekniske rådgiver, Stefan Rosendal, beroliger dog med, at du også gerne i de øvrige EU- og EØS-lande må køre med gassen tændt i campingvognen, når blot du benytter en godkendt caravanregulator.

– I DCU har vi hørt om ganske få tilfælde, hvor campister på ferie i Frankrig og Italien er blevet stoppet af politiet og bedt om at slukke for gassen under kørsel. Men disse sager ligger adskillige år tilbage, og der er tale om enkeltstående, isolerede tilfælde, hvor det i øvrigt har været uklart, om ordensmagten overhovedet havde lovhjemmel til at forlange gassen lukket, siger Stefan Rosendal. 

– Jeg har aldrig i mine snart 30 år i DCU haft en sag på mit bord, hvor et medlem har fået et bødeforlæg for at køre med gassen tændt i sin campingvogn i udlandet, men skulle det ske, vil jeg opfordre til, at man sender det ind til mig. Så vil jeg meget gerne forfølge sagen, fastslår han. 

 

Anderledes for autocamperne

Reglerne for at køre med gassen tændt er anderledes i autocampere end i campingvogne. Forskellen er, at autocamperne er motorkøretøjer, som medbringer passagerer, hvorimod der ikke må sidde passagerer i en campingvogn under kørsel.

I motorkøretøjer siger reglerne, at et gasanlæg skal være forsynet med en spærreordning, hvis anlægget skal være i brug under kørsel. Det kan enten være en regulator med slangebrudsventil eller en kollisionssensor. Det afgørende er, at man har noget, som afbryder gassen, hvis der skulle ske et brud eller en lækage på gasslangen eller rørføringen.

 

Forskellige systemer

På standardregulatorenerne fra Kosan Gas er der påført bogstaverne EFV, som står for Excess Flow Valves. Det betyder, at der er indbygget slangebrudsventil i regulatoren, som lukker for udstrømning af gas i tilfælde af en lækage fra gasinstallationen. Har du en sådan regulator, må du gerne køre med gassen tændt.

Der findes også et system til to gasflasker, som automatisk skifter, når den ene gasflaske løber tør. Her sidder en såkaldt mellemtryksregulator på flasken, og den er ikke født med slangebrudsventil.

Det betyder, at der skal bruges højtryksgasslanger med slangebrudssikring mellem flaskerne og tilgangen til regulatoren samt yderligere en slangebrudsventil eller en kollisionssensor efter regulatoren, hvis du vil benytte gasanlægget under kørsel.

 

Systemet er opgraderet

En anden af de store aktører på området, Truma, har ligeledes gasregulatorer til både én og to gasflasker. Regulatorerne er for nylig blevet opgraderet og videreudviklet, så de både er blevet lettere og mindre end tidligere.

Truma DuoControl CS er systemet til to gasflasker, hvor der automatisk skiftes fra den ene til den anden, når flasken er tom, så man ikke skal ud i nattens mulm og mørke for at skifte flaske.

Systemet har dels integreret crashsensor, som omgående lukker for gastilførslen i tilfælde af en kollision allerede ved 15-20 km/t., dels gasslanger med slangebrudssikring.

Regulatoren vejer kun cirka 900 gram. Truma MonoControl CS er en tilsvarende gasregulator til en enkelt gasflaske. Også denne regulator har crashsensor og slanger med slangebrudssikring, så systemet kan være i drift under kørsel.

På såvel Truma DuoControl CS som MonoControl CS er det let at nulstille den indbyggede crashsensor, hvis den har været udløst. Det gøres blot ved at trykke på en gul reset-knap, og så er systemet atter klar til brug.

Hvis man hverken har en crashsensor eller en regulator med slangebrudssikring, må gasanlægget ikke bruges under kørsel. Så må det kun bruges, når man holder stille på campingpladsen.

 

Hvornår er en gasregulator godkendt til camping?

Det er den, hvis der på regulatoren er påtrykt ”30 mbar, 1,5 kg/h, EN 16129 Annex D, Caravan”. Derudover skal regulatoren have enten et CE- eller DG-nummer påtrykt.

I de fleste tilfælde vil regulatoren være mærket med 30 mbar, men eftersom gasregulatorer ofte er produceret efter europæiske standarder, er det ifølge Sikkerhedsstyrelsen også tilladt at bruge regulatorer, som er mærket med 28-30 mbar eller med et nominelt tryk på 29 mbar.

Derudover skal regulatoren være forsynet med en særlig sikkerhedsindretning, som forhindrer overtryk. Regulatoren skal kunne fungere med både propan- og butangas i temperaturspændet fra minus 20 grader til plus 50 grader.

Det skal fremgå af regulatoren, at den er beregnet til flaskegas, og afgangstrykket skal også være angivet. Det gælder både for lavtryk (30 mbar) og mellemtryk (2 bar)

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her