Logbogsoptælling

Logbogsoptælling

 

Så er det tid for indsendelse af logbøger, hvis I har opnået 60 point eller mere.

Det Gyldne bomærke opnås når man sammenlagt over flere år har opnået 600 point.

I kan få talt logbogen op hos et bestyrelsesmedlem, ved juletræsfældningen eller

til nytårsstævnet i Tranum.

Ellers skal logbogen indsendes til Finn Ljørring Heliosvej 3 9210 Aalborg SØ. Vedlæg en frankeret svarkuvert til returnering af bogen.

HUSK: Sidste frist for indlevering er 15. januar.

Hvis denne tidsfrist overskrides kan I ikke påregne at modtage et logbogsmærke da de fremstilles efter bestilling.

Logbogsmærker, vimpler og vintermærker sendes ud omkring Kristi Himmelfart.