Elladning

Langt mellem ladestandere i turistlandet

Antallet af elbiler i Danmark stiger markant, men antallet af offentlige ladestandere følger ikke med. Det gælder i særlig grad i yderområderne med mange turister og campingpladser.

Af Jan Aagaard

 

Hvis du kører elbil og har været på farten i et af landets yderområder, har du måske oplevet problemer med at finde en offentlig ladestander, hvor du kunne få ladet bilen op. Der kan nemlig være forholdsvist langt imellem offentlige ladestandere til el- og plug-in-hybridbiler i nogle af de mere tyndt befolkede egne af Danmark.

Det er typisk også de områder, som tiltrækker mange turister i sommerhalvåret og rummer en stor del af Danmarks campingpladser, mens der ikke er så mange fastboende. Som f.eks. den jyske vestkyst og andre kystnære områder langt fra de store byer. Man finder nogle ladestandere i disse områder, men de er sjældent udstyret med lynladere og hurtigladere, som sikrer, at det ikke tager flere timer at oplade elbilen.

– I udkantsområderne i Danmark har de lokale beboere ikke noget stort behov for ladeinfrastruktur, for de har egne ladere. Men der er behov for ladestandere til turister, og da de typisk kun er der om sommeren, er det svært at få en forretning ud af det for ladestanderoperatørerne. Det er en særlig udfordring i turistområderne, siger Søren Jakobsen, chefkonsulent i Dansk e-Mobilitet.

Organisationen hed tidligere Dansk Elbil Alliance og er en del af Dansk Energi, som er elselskabernes brancheorganisation.

 

Stor vækst i elbiler i Danmark

Antallet af el- og hybridbiler i Danmark er steget markant i de seneste år. Alene i 2021 blev der ifølge De Danske Bilimportører solgt 65.000 nye opladelige biler ud af et samlet bilsalg på 185.000 nye personbiler. Heraf var 25.000 fuld-elektriske biler, mens de resterende 40.000 var plug-in-hybrider. Ved udgangen af 2021 var der over 60.000 elbiler og over 71.000 plugin hybridbiler i Danmark, og antallet forventes at vokse endnu mere i de kommende år.

Regeringen har en målsætning om, at der skal være cirka en million el- og plug-in-hybridbiler i 2030. Det vil ifølge en analyse fra Dansk Elbil Alliance og DTU i 2019 kræve investeringer på tre-fire milliarder kroner i 25.000-30.000 ladepunkter i det offentlige rum som supplement til bilejernes private ladebokse. I dag er der omkring 4.500 offentlige ladepunkter i Danmark - på motorvejsrastepladser, ved indkøbscentre, på tankstationer og andre steder.

 

Behov for stærkere elnet

Nye ladepunkter er ikke det eneste, der skal investeres i for at muliggøre en fremtid med en stor andel af opladelige biler på vejene. For at kunne levere strøm til opladning af de mange biler - både via offentlige ladepunkter og bilejernes private ladebokse - er der også behov for investeringer i elnettet, som mange steder ikke er stærkt nok til et scenarie med én million elbiler og plug-in-hybridbiler i 2030.

– Det kan lade sig gøre at sætte ladestandere til elbiler op over hele Danmark, men nogle steder vil det kræve at man forstærker elnettet. I dag er elnettet i nogle sommerhusområder ikke gearet til, at mange beboere lader elbiler op, og slet ikke hvis der samtidig bruges meget strøm til andre formål som f.eks. opvarmning af spabade, siger Søren Jakobsen fra Dansk e-Mobilitet.

En analyse fra Dansk Energi i 2019 viste, at der er behov for at investere mellem 32 og 48 milliarder kroner i elnettet inden 2030 med blandt andet nye kabler og transformatorstationer. Det skyldes ikke alene elbilerne, men også behovet for en generel fornyelse og udbygning af elnettet. Det store spænd i tallene dækker imidlertid over, hvor fleksibelt elforbruget skal være - altså om elbilerne primært oplades om natten eller også i de perioder på døgnet, hvor elnettet i forvejen er spidsbelastet.

 

Store udgifter til offentlige ladepunkter

Antallet af campister, som kører i elbil, er endnu forholdsvist begrænset - i hvert fald, hvis man taler om den del af campisterne, som har en campingvogn på træk. Men de findes, og der vil formentlig komme langt flere til i de kommende år i takt med udviklingen på elbilmarkedet.

De danske campingpladser er også så småt begyndt at opsætte egne ladestandere, men det indebærer store udgifter for pladserne at anskaffe og tilslutte ladepunkter til nettet.

Mens de samlede omkostninger til et ladepunkt med ”almindelige” ladere på typisk 22 kW eller derunder kan holdes under 50.000 kr., så koster ladepunkter med hurtigladere, som typisk er på 50 kW eller derover, flere hundredetusinde kroner at anskaffe. Dertil kommer et tilsvarende stort beløb for at tilslutte laderne til elnettet. Den løsning vil derfor næppe være rentabel for ret mange danske campingpladser.

– Campingpladserne kan spille en vigtig rolle for at skabe en tilstrækkelig ladeinfrastruktur i yderområderne ved at investere i egne ladestandere. Men det skal selvfølgelig kunne hænge sammen økonomisk for pladserne at lave de investeringer. Og hvis man vil have hurtige ladere, så løber investeringen op i mange hundrede tusinde kroner, siger Søren Jakobsen.

 

Bekymring for yderområder

Hos bilisternes interesseorganisation FDM oplever man også, at antallet af offentlige ladepunkter i nogle områder af Danmark halter gevaldigt bagefter udviklingen i antallet af elbiler.

– Antallet af elbiler har været stærkt stigende de seneste år, og udbuddet af offentlige ladestandere er ikke fulgt med. Der ligger gode planer for opstilling af flere ladestandere, men vi er især bekymrede for yderområderne, for det er der, pengene bliver brugt sidst. Mens der langs motorvejene nærmest helt af sig selv kommer flere ladestandere på grund af stor efterspørgsel, siger Ilyas Dogru, chefkonsulent i FDM.

 

Ny lov giver nye muligheder

Som en løsning på problemerne i landets tyndest befolkede afkroge sætter FDM især sin lid til ny lovgivning, som fra 1. april gør det muligt for kommunerne at finansiere opsætning af ladestandere på offentlige arealer, når et udbud har vist, at det private marked ikke byder ind. Hidtil har kommunerne ikke haft lovhjemmel til at investere egne midler i udrulningen af ladeinfrastruktur.

– Kommunerne får nu lov til at være aktive på lademarkedet, og det har vi meget store forventninger til. Hidtil har lademarkedet været kendetegnet ved ikke at være en systematiseret verden. Nu får vi en situation, hvor kommunerne kan lave planer i forhold til ladebehov og lademønstre i deres lokalområder, siger Ilyas Dogru.

I Kommunernes Landsorganisation (KL) er der også glæde over, at kommunerne nu kan komme til at spille en central rolle i udrulningen af en landsdækkende ladeinfrastruktur for elbiler.

– Den nye aftale vil være med til at sikre bedre balance i Danmark og en hurtigere udrulning af ladeinfrastruktur, sagde Kenneth Muhs, næstformand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, da regeringen og et bredt politisk flertal tilbage i oktober 2021 indgik aftalen om den såkaldte AFI-lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.

 

 

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her