Kørekort og vægt

Kørekort og vægt hænger uløseligt sammen

Må jeg køre mit vogntog med mit B-kørekort? Reglerne for kørekort, sammenkobling og vogntogsvægt blandes ofte sammen. Her forsøger vi at give dig overblikket.

Tekst Torben Brandt  Foto Kim Andresen

Må jeg køre mit vogntog med mit B-kørekort? Det spørgsmål får DCUs tekniske afdeling ofte, og derfor har det også adskillige gange været behandlet i Camping-fritids spalter.

Spørgsmålene om kørekort, sammenkobling og vægt diskuteres også hyppigt på sociale medier, hvor forvirringen ofte er stor, især fordi nogle campister kaster sig ind i diskussionen uden helt at kende reglerne.

På de følgende sider gennemgår vi reglerne for kørekort, sammenkobling og vogntogsvægt og opdeler forklaringen i selvstændige afsnit for at illustrere, at der er tale om regler, der skal holdes adskilt.

 

Kørekortet

De fleste danskere har et B-kørekort, som giver ret til at køre en bil med en totalvægt op til 3.500 kg, og som også giver ret til at koble en trailer eller teltvogn med en totalvægt op til 750 kg på bilens krog, hvis bilen er godkendt til at trække den. 

Hvis totalvægten på din campingvogn/trailer er over 750 kg, siger reglerne for B-kørekortet, at den tilladte totalvægt på bil og campingvogn tilsammen ikke må være højere end 3.500 kg. Du finder tallene for tilladt totalvægt på henholdsvis bilens og campingvognens registreringsattest.

 

Eksempel 1:

Din bil har en tilladt totalvægt på 2.100 kg, og din campingvogn har en tilladt totalvægt på 1.400 kg. Du må gerne køre dette vogntog med et B-kørekort, fordi de to tal lagt sammen giver 3.500 kg.

Eksempel 2:

Din bil har en tilladt totalvægt på 1.910 kg, og campingvognen har en tilladt totalvægt på 1.600 kg, hvilket samlet giver 3.510 kg. Dermed overstiger du grænsen på 3.500 kg og må ikke køre vogntoget med dit B-kørekort.

Når det handler om kørekort, er det udelukkende den tilladte totalvægt på de to registreringsattester, der betyder noget. Det hjælper altså ikke at forsøge at spare på bagagen i enten bil eller campingvogn.

 

Før eller efter 1. maj?

Der er ingen regel uden undtagelser. Hvis du har erhvervet dit kørekort før 1. maj 2009, kan du indsætte bilens koblingsvægt (det bilen må trække) i stedet for campingvognens totalvægt.

Eksempel:

Bilens totalvægt er 2.000 kg, og campingvognen har en totalvægt på 1.600 kg. Bilens koblingsvægt (det bilen må trække) er 1.450 kg. Totalvægten på bil og campingvogn er samlet 3.600 kg, hvilket overstiger de 3.500 kg, som er grænsen for B-kørekortet.

Men hvis du har erhvervet kørekortet før 1. maj 2009, må du gerne bruge bilens koblingsvægt på 1.450 kg i stedet for campingvognens totalvægt i regnestykket, og så lander du på 3.450 kg, hvilket du gerne må køre med dit B-kørekort.

Vær dog opmærksom på, at reglen kun gælder, når du kører i Danmark. Husk også, at din campingvogns faktiske vægt (vægten i pakket tilstand) aldrig må være højere end det, din bil må trække. I ovenstående eksempel må du altså ikke læsse campingvognen op til dens totalvægt på 1.600 kg, men kun op til de 1.450 kg, som bilen må trække.

 

Trailerkørekort/BE-kørekort

Hvis den tilladte totalvægt på bil og campingvogn samlet er højere end 3.500 kg, og hvis det ikke hjælper at bruge bilens koblingsvægt i regnestykket, skal du have et BE-kørekort, også kaldet trailerkørekort.

Det giver dig ret til at køre en bil med en totalvægt på op til 3.500 kg og til at trække en anhænger/campingvogn med en totalvægt op til 3.500 kg, i alt 7.000 kg (men campingvognen må ikke læsses med mere, end din bil må trække).

Du erhverver BE-kørekortet ved at melde dig til en køreskole, hvorpå du skal have fire teoritimer, seks køretimer og op til en praktisk prøve.

Der findes også et kørekort ved navn B+, hvor du skal igennem samme antal teori- og køretimer som ved BE-kørekortet.

Eneste fordel ved B+ er, at køretimerne foregår med en mindre anhænger, men B+ giver dig også kun ret til at køre et vogntog med en totalvægt på 4.250 kg, hvor BE-kørekortet giver lov at køre med et vogntog på 7.000 kg. DCUs anbefaling er derfor, at du tager BE fremfor B+.

 

Hvad må bilen trække?

Sammenkoblingsreglerne handler ikke om kørekortet, men om hvor meget din bil må trække, også kaldet koblingsvægt. Tallet står på bilens registreringsattest som ”størst tilladte påhængsvægt med bremser”.

Eksempel 1:

Din bil har en koblingsvægt på 1.500 kg, og din campingvogn har en tilladt totalvægt på 1.300 kg. Din bil må gerne trække denne campingvogn.

Eksempel 2:

Din campingvogn har en tilladt totalvægt på 1.500 kg, og din bil må trække 1.400 kg. Du må gerne køre med den kombination både i Danmark og udlandet, så længe du ikke laster din campingvogn op til mere end de 1.400 kg, som bilen må trække. I dette tilfælde er der altså 100 kg af campingvognens lasteevne, du ikke kan udnytte.

Nogle campister blander sammenkoblingsreglerne sammen med, om du har erhvervet kørekortet før eller efter 1. maj 2009, men lad være med det. Sammenkoblingsreglerne handler om bilen, mens reglen om før eller efter 1. maj 2009 handler om kørekortet.

 

Vogntogsvægt

Vogntogsvægt er et forholdsvis nyt begreb, som fremgår af registreringsattesten på nyere biler eller står på bilens typeplade (og ellers kan du ofte finde den ved at indtaste bilens nummerplade på www.tjekbil.dk eller www.nummerplade.net).

Vogntogsvægt handler om, hvor meget din bil og campingvogn tilsammen må veje, når de i sammenkoblet tilstand køres op på en vægt, inklusive passagerer og bagage. På langt de fleste biler er vogntogsvægten lig med bilens totalvægt plus det, den må trække (koblingsvægten).

Eksempel:

Bilens tilladte totalvægt er 1.800 kg, og den må trække 1.400 kg. I de fleste tilfælde vil vogntogsvægten her være opgivet til 3.200 kg, og hvis du stoppes af politiet og køres op på en vægt, må vogntoget derfor ikke være tungere end 3.200 kg.

 

Du må selv bestemme

Der findes dog biler, hvor vogntogsvægten af uforklarlige årsager er lavere end bilens totalvægt og koblingsvægt lagt sammen.

Et DCU-medlem kontaktede for noget tid siden teknisk afdeling, fordi han havde købt en bil med en totalvægt på 1.800 kg og en koblingsvægt på 1.500 kg, hvor vogntogsvægten ikke var 3.300 kg, som han regnede med, men kun 3.000 kg. Der ”manglede” altså 300 kg i vægtregnskabet, og det var et problem, fordi totalvægten på hans campingvogn var 1.500 kg.

Når vi taler vogntogsvægt, må du selv bestemme, hvordan du fordeler vægten i henholdsvis bil og campingvogn, så længe du overholder totalvægten på bil og campingvogn og bilens koblingsvægt. Ovennævnte DCU-medlem kan altså vælge at udnytte bilens totalvægt på 1.800 kg fuldt ud, men så kan han ikke samtidig laste campingvognen op til de 1.500 kg, som bilen må trække, for så overskrider han vogntogsvægten på 3.000 kg. I det tilfælde må campingvognen højst veje 1.200 kg. 

Hvis han derimod vælger at laste campingvognen helt op til dens totalvægt på 1.500 kg, som bilen gerne må trække, må bilen højst veje 1.500 kg, inklusive bagage og passagerer, hvis han skal overholde vogntogsvægten på 3.000 kg.

Husk derfor altid at undersøge bilens vogntogsvægt inden købet, så du ikke køber en bil, der gør det svært for dig at have plads til feriebagagen i bil og/eller campingvogn.

 

Overblik

Kørekort under lup

B-kørekort giver ret til at køre en bil med en totalvægt op til 3.500 kg og til at koble en trailer eller teltvogn med en totalvægt op til 750 kg på bilens krog, hvis bilen er godkendt til at trække den. Er trailerens totalvægt højere end 750 kg, må den tilladte totalvægt på din bil og campingvogn tilsammen højst være 3.500 kg, når du har et B-kørekort.

Sammenkoblingsreglerne handler om, hvor meget din bil må trække. Det står i bilens registreringsattest som ”størst tilladte påhængsvægt med bremser”.

Vogntogsvægten fremgår af registreringsattesten på nyere biler og er i de fleste tilfælde summen af bilens totalvægt og bilens koblingsvægt.

Hvis du kontrolvejes, og vogntogsvægten tjekkes, bliver bil og campingvogn placeret sammenkoblet på en vægt, inklusive passagerer og bagage.

 

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her