KLADDE: Hvor mange gasflasker må jeg køre med og hvordan?

Stefan Rosendal er mangeårig teknisk rådgiver i DCU, og han besvarer store og små campingspørgsmål fra DCUs medlemmer. Her videregiver han anbefalingerne ift. transport af gasflasker i campingvognen.

Vi er mange , der har de rigtige meninger vedrørende regulatorskifte ved gastest 
 
Men hvad er rigtigt?
 
Og også om transport af gasflasker uden ADAR bevis 
 
Hvor mange må man køre med stående og spændt fast i bilen? 
Fx jeg har 3 gasgrills og campingvogn
Så mener jeg, jeg må køre med 5 flasker
 
Med venlig hilsen
Henrik
 
Det er rigtig – der har været en del diskussioner om de nye regulatorer, som er forsynet med testpoint og sikkerhedslukning. Mange ønsker at skifte til de nye regulatorer i forbindelse med eftersyn, andre ønsker at beholde deres gamle regulator. Sikkerhedsstyrelsen har tidligere udtalt sig helt klart til DCU om spørgsmålet, og jeg gentager her sikkerhedsstyrelsens bemærkninger:
 
” Det er ikke et krav, at en regulator skal udskiftes ved serviceeftersyn af en campingvogn. Det er dog et krav, at man kan kontrollere, at gasinstallationen i en campingvogn er tæt, og at der ikke er for stort tryktab. Men der er ikke krav om en bestemt metode til at kontrollere det, det er således ikke et krav, at der skal være en fastmonteret prøvestuds.
Der kom i 2016 nye regler for regulatorer, hvor standarden DS/EN 16129:2013 skal følges. Hvis en campingvogn er indregistreret efter 1. januar 2016,skal man følge de nye regler. De betyder blandt andet, at der er flere metoder til samlinger ved regulatoren og vognens faste installation, og man må ikke kunne afmontere regulatoren i åben tilstand.
Hvis en campingvogn er indregistreret i 2015 eller tidligere, skal de nye regler kun følges, hvis der er brug for at udskifte regulatoren.
Du må gerne selv købe en gasregulator, men udskiftningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør eller en delautoriseret campingvirksomhed.
I forbindelse med den nye gasregulering, er der ikke ændret på kravene til en gasregulator. Det er alene DG-godkendelsen der er afskaffet. Det betyder, at en gasregulator i fremtiden enten skal være CE-mærket, eller opfylde nationale krav, som principielt er de samme som hvis regulatoren havde været CE-mærket eller DG-mærket.”
Der er ingen udtrykkelige bestemmelser for opbevaring af gasflasker. Begrundelsen for, at flasker med fordråbede (flydende) gasser helst skal transporteres opretstående, er, at sikkerhedsventilen ikke virker, når flaskerne ligger ned. Der er dog ikke tale om et lovkrav, men en anbefaling fra gasbranchen. Det er altså ikke ulovligt at transportere en flaske campinggas, der er i vandret stilling, men hvis det alt andet lige er muligt at transportere flasken opretstående, er dette ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning det bedste. Under alle omstændigheder skal flasken være forsvarligt anbragt og fastgjort under transporten. Antallet af flasker er heller ikke defineret – men anbefalingen fra beredskabsstyrelsen er, at opbevaring samlet set maksimalt må udgøre tre 11 kg-flasker med i en campingvogn og fortelt.
 
a)    2 flasker koblet til et anlæg samt 1 flaske (i reserve) eller
b)    3 flasker koblet til et anlæg (og ingen reserveflasker) eller
c)     3 flasker, hvoraf ingen er koblet til et anlæg.
 
For god ordens skyld, skal det anføres, at du kan læse mere under brs.dk Beredskabsstyrelsen oplyser her: Der må i reservedunke (genopfyldelige beholdere) højst transporteres 240 liter brandfarlige væsker fordelt med højst 60 liter pr. dunk. Se under: Privatpersoners vejtransport af farligt gods    
  
Venlig hilsen

Stefan Rosendal

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her