Foto: Adobestock

Kan jeg få dækket mine udgifter ifm. reparation?

Et medlem af DCU måtte på værksted en masse gange, før en nødvendig reparation var færdig, men får man dækket sine udgifter ifm. kørsel til og fra værkstedet? Det svarer DCUs tekniske rådgiver Stefan Rosendal på her.

Vi købte ny vogn, hvor der viste sig at være problemer med køleskabet. Vi måtte køre fem gange på værksted, før fejlen blev udbedret. Det betød, at vi har kørt i alt 1.250 km og brugt 20 timer på at få lavet reparationen. Er vi berettiget til at få kompensation for vores udgifter og tid?

Købelovens § 79 siger, at afhjælpning skal ske uden udgift for køber, og at man har ret til at få dækket sine udgifter ud over det bagatelagtige i forbindelse med sælgers forsøg på at afhjælpe mangler ved det købte.

§ 79 siger også, at hvis køberen giver meddelelse om en mangel, og hvis sælgeren tilbyder at afhjælpe den eller at foretage omlevering, kan køberen ikke hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller, ved tilbud om afhjælpning, omlevering. Dette gælder dog kun, hvis afhjælpning eller omlevering sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for køberen.

DCU har ikke megen praksis ved Campingbranchens reklamationsnævn, da det er meget sjældent, klager gør gældende, at sælger skal dække transportudgiften. Men der findes meget praksis ved Forbrugerklagenævnet, og praksis her er, at det er de faktiske udgifter, som køber kan dokumentere at have haft, som sælger pålægges at dække. Altså udgift til brændstof og eventuel bro eller færge. Der er ikke praksis for, at man får ”kilometerpenge”. Det betyder, at I i min optik skal have dækket jeres brændstofudgifter ved at køre fra bopæl til værksted.

 

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her