Foto: Adobestock

Tips og teknik

Hvordan lejer jeg ud til min datter?

Et medlem af DCU vil gerne låne sin campingvogn ud til datteren, som kører i en svensk indregistreret bil - men kan det virkelig passe, at hendes bil og hans campingvogn skal synes sammen først? Det giver DCUs mangeårige tekniske rådgiver Stefan Rosendal svar på her.

Jeg har en datter, som gerne vil låne min campingvogn, men hun må ikke trække den på sin svensk indregistrerede bil i Danmark, uden at hun skal til syn med begge dele. Men hun må gerne leje en campingvogn i Danmark og køre med den. Det, synes jeg, lyder lidt mærkeligt.
Men hvordan lejer jeg den ud til hende - og skal jeg ændre min forsikring? 


 
Der er ikke krav om, at påhængskøretøjet skal være registreret til erhvervsmæssig udlejning al den stund, at det kun er motorkøretøjer, der kan stå med supplerende data om udlejning.
Det betyder, at en tysker, svensker eller nordmand på ferie i Danmark godt kan leje eller låne en dansk-registreret campingvogn eller påhængsvogn og få lov til at køre med den efter en udenlandsk registreret bil efter reglerne herunder:

Et dansk registreret påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg kan kobles til en bil, der er registreret i udlandet, når køretøjskombinationen har været fremstillet til syn og er godkendt af en synsvirksomhed.

Køretøjerne synes for teknisk stand (men for den udenlandske bil ikke for opfyldelsen af de tekniske krav i Detailforskrifter for Køretøjer, men alene for opfyldelsen af reglerne i Bilag 5 i Færdselskonventionen). Det skal dokumenteres, at bilen i sit hjemland er godkendt til at trække et påhængskøretøj med den tilladte totalvægt, som det aktuelle påhængskøretøj har.

På synsrapporten anføres kun »Sammenkobling godkendt« og registreringsnummer for det tilkoblede/trækkende køretøj. Når synsrapporten medbringes til politiet, kan politiet udstede en køretilladelse til kombinationen for et bestemt tidsrum.
Som det fremgår, så skal køretøjerne synes sammen. Du får en synsrapport, hvor der står, at sammenkoblingen er godkendt, og herefter skal du til politiet som udsteder tilladelsen.

I forhold til forsikringen vil jeg anbefale, at du kontakter dit selskab for at høre, hvordan du skal forholde dig.