Få svar på tre klassiske spørgsmål om gas.

Tips og teknik

Hvor tit skal en campingvogn gastestes?

Stefan Rosendal er mangeårig teknisk rådgiver i DCU-Huset i Brøndby, og han besvarer store og små campingspørgsmål fra DCUs medlemmer. Her får du svar på tre klassiske spørgsmål om gas og gasinstallationer i campingvogn og autocamper.

Hvor tit skal en campingvogn gastestes? Er det lovpligtigt at gasteste sin campingvogn eller autocamper med et bestemt interval?

Man kan undre sig, men der er faktisk ikke noget lovkrav om, at man får sin vogn gastestet med et bestemt interval. Såvel Sikkerhedsstyrelsen som DCU anbefaler dog, at gasinstallationen testes minimum hvert andet år af en autoriseret installatør eller en godkendt virksomhed. Anvendes vogne i gasinstallationsklasse 10 til udlejning eller leasing, skal der foretages periodisk eftersyn med en frekvens, der ikke overstiger 12 måneder.

Hvor gammel må gasslangen mellem gasflaske og regulator højst være?

Der er ingen aldersbegrænsning på slange og regulator, men DCU anbefaler, at du får udskiftet slangen hvert tredje år. Er der tegn på, at slangen er mør, skal den udskiftes.

Hvor lang må gasslangen være?

Slangen må højst være 400 mm i henhold til standarden DS/EN1949. I de særlige tilfælde, hvor der er udtræk på gaskassen, kan slangen mellem gaskasse og vogn være maksimalt 750 mm.