Foto: Adobestock

Hvor kan vi klage?

Hvad kan du gøre, hvis der er opstået problemer i forbindelse med køb af campingvogn, men du ikke kan finde en løsning med din forhandler?

Stefan Rosendal er mangeårig teknisk rådgiver i DCU, og han besvarer store og små campingspørgsmål fra DCUs medlemmer. 

Vi har nogle fejl på vores nye campingvogn. Der er flere ting, som ikke virker tilfredsstillende. Vores forhandler ”køber” sig tid hele tiden, og undskylder med travlhed – og udskyder aftalen. Hvordan er vi stillet, og hvordan kommer vi videre med vores klage?

Hvis forhandleren ikke umiddelbart viser større forståelse for sagen, kan det hjælpe at aflevere klagen skriftligt. En klage, der er skrevet ned i nogle let overskuelige punkter, kan alle umiddelbart forholde sig til. Og bagefter er det nemt at tjekke med værkfører, om samtlige klagepunkter nu også er blevet udbedret.

Derudover er en skriftlig klage – og skriftlige svar – vigtige som dokumentation, hvis man efterfølgende får brug for hjælp fra DCU, Forbrugerklagenævnet eller Camping Branchens Reklamationsnævn. Det kan være, hvis forhandleren ikke vil anerkende klagen, eller hvis udbedringen af skaden ikke er tilfredsstillende. DCU vil så tage en snak med producent eller forhandler og eventuelt arrangere et syn og skøn. Kun hvis det ikke er tilstrækkeligt til at placere ansvaret, går sagen videre til enten Forbrugerklagenævnet for forbrugerkøb, der tager sig af sager under 100.000,- kr.  Hvis beløbet er højere end 100.000 kr., kan du klage til Campingbranchens Reklamationsnævn. Dog er det en forudsætning at forhandleren ER medlem af Campingbranchen, ellers skal klagen over domstolene.

Forbrugerne er med andre ord relativt godt beskyttede.

Efter købeloven er det som udgangspunkt forbrugeren, der kan vælge, om man vil have en defekt vare repareret eller ombyttet til en tilsvarende vare uden mangler. Forbrugerens valg består mellem afhjælpning af manglen, levering af en anden genstand, der svarer overens med aftalen (omlevering), et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet, hvis manglen er væsentlig. Hvis man derimod køber en brugt vare, kan man ikke kræve omlevering. Sælger kan kun undgå forbrugerens valg (typisk ombytning), hvis det enten er umuligt, eller vil påføre ham uforholdsmæssigt store omkostninger.

Hvis køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køber give besked indenfor rimelig tid, efter at manglen er opdaget.

Garanti

Forbrugere og erhvervsdrivende blander ofte begreberne ‘garanti’ og ‘reklamationsfrist’ sammen, men det er ikke det samme. En garanti er en særlig service – et løfte, der ligger ud over købeloven, og som aldrig kan begrænse de rettigheder, forbrugeren har efter købeloven. For at man kan kalde noget for en garanti, skal det stille forbrugeren væsentligt bedre, end man er stillet efter købeloven, eksempelvis ved at tilbyde kunden adgang til at få varen repareret gratis i fem år.

Reparation

Kutyme for længerevarende reparationsforsøg er to måneder i branchen. Dansk Camping Union anbefaler køber, at aftaler og ønsker for andet forsøg sker skriftligt. Husk nulfaktura for garantireparationer.

Du har krav på dokumentation for udført arbejde på et værksted, uanset om dette sker efter regning eller i henhold til garanti eller reklamationsret. Dokumentationen bevirker, at du kan gøre brug af dine rettigheder i henhold til købeloven.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her