Foto: Adobestock

Hvad siger elbilkommissionen om autocampere?

Stefan Rosendal er teknisk rådgiver i DCU gennem næsten 30 år. Han har set nærmere på elbilkommissionens rapport ift. autocampere.

Af redaktionen

- En frisk rapport fra Det Europæiske Miljøagentur anslår, at en elbil over hele sin levetid udleder mellem 17 og 30 procent mindre CO2 end tilsvarende benzin- og dieselbiler. Det er på trods af, at det ’koster’ mere CO2 at producere el-bilernes batterier. I rapporten anslås det, at når det europæiske elnet begynder at bruge mere vedvarende energi, hvilket alle lande i Paris-aftalen har tilsluttet sig, så kan elbilerne udlede 73 procent mindre CO2 i 2050, siger Stefan Rosendal.

- Elbilkommissionen forventer, at 400.000 nul- og lav-emissionsbiler i 2030 er realistisk under de nuværende regler. Derfor tror jeg, at elbilkommissionen i første omgang anbefaler en vejafgift, hvor både danske og udenlandske bilister skal betale en årlig afgift for at køre på de danske veje. Afgiften kommer i første omgang til at ligge på 1.000 kroner, hvis det står til elbilkommissionens rapport, siger han.

- Tager man udgangspunkt i De Radikales, DFs og Socialdemokraternes løsninger, bliver det en afgift for benyttelse af vejnettet, og en afgift, der er CO2-baseret, gældende på alle typer køretøjer, inklusive autocampere.

- Kommissionen fandt heldigvis ingen nuværende teknologiske løsninger til et kilometerbaseret roadpricing-system, der er tilstrækkeligt udviklede og afprøvede til at kunne implementeres nationalt på nuværende tidspunkt. Christiansborg har dog fundet betalingsringen frem igen. Kommissionen lægger i stedet op til, at der fra 2023 indføres en afgift for benyttelse af det danske vejnet, og en afgift der gælder for alle køretøjer – både danske og udenlandske, som der står i rapporten, siger Stefan Rosendal.

Afgift vil skævvride afgiftsgrundlag

- En yderligere afgift på autocampere vil skævvride nuværende afgiftsgrundlag på autocampersegmentet. Husk, at autocampere i forvejen betaler ejerafgift, der ikke tilnærmelsesvis kan forsvare en tillægsafgift. Det er især autocampere fra før 2011, der vil blive udskammet. Der kan på ældre autocampere eftermonteres partikelfilter. Men det ændrer ikke på køretøjets Euro-norm. Og det er vigtigt i denne sammenhæng, fordi det er den, CO2-afgiften baseres på. Autocamperen ændrer ikke grundlag fra en Euro 3 til f.eks. Euro 4-norm, fordi der monteres partikelfilter, forklarer Stefan Rosendal.

- Euro 5-normen kom i 2010 med en grænseværdi for antallet af partikler i udstødningen, og fra 2015 kom Euro 6-kravet, hvor kravet skulle overholdes i 2015. Dog har de danske myndigheder tilladt autocampere med Euro 5-norm.

- Historien med disse Euro 5-køretøjer er lang. Kort fortalt er Danmark skraldespand for ikke-solgte Euro 5-varebiler, og 62 autocampere, som ikke måtte sælges i EU. De danske autocampere, som har dispensation, vil i særlig grad blive hårdt ramt, hvis Christiansborg og elbilkommissionen kommer med krav om CO2-afgift til Euro 5-køretøjer. De 62 autocampere fik dispensationen i august 2017. Dispensationen kan blive en varm kartoffel i debatten. I 2011 blev partikelfilter obligatorisk for dieseldrevne personbiler og i 2012 for varebiler. Bilerne skal have de mest effektive partikelfiltre, der begrænser udslippet af partikler af alle størrelser med tæt på 100 %. Med hensyn til at forbyde produktion af benzin- og dieselbiler i 2030, som en række partier ellers har foreslået, så er dette ikke muligt, fastslår elbilkommissionen. DCU peger på alle disse incitamenter, så autocamperferie forsat udvikles herhjemme, siger Stefan Rosendal.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her