Foto: Adobestock

Tips og teknik

Hvad er kravene til en gasinstallation, når en campingvogn sælges?

Stefan Rosendal er mangeårig teknisk rådgiver i DCU, og han besvarer store og små campingspørgsmål fra DCUs medlemmer. Her gælder det et spørgsmål om gas i fm. køb af campingvogn og autocamper.

Hvad er kravene til en gasinstallation, når en campingvogn sælges?

Når du køber ny campingvogn eller autocamper, må den først overdrages til dig, når der er foretaget eftersyn af gasinstallationen, og en installationsrapport har dokumenteret, at installationen opfylder kravene. Du skal have installationsrapporten udleveret med underskrift fra en autoristeret virksomhed.

Køber du brugt, er sælgeren forpligtet til at overdrage en ajourført installationsrapport og apparaternes brugervejledning til køberen. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer for, at installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig.