vogntogsvægt, bil, campingvogn

Hold øje med vogntogsvægten

Når du køber ny bil, skal du være opmærksom på vogntogsvægten. I nogle tilfælde betyder den, at du har plads til mindre bagage, end du måske troede.

Tekst: Torben Brandt

Koblingsvægt, totalvægt og akseltryk er begreber, som ofte skaber forvirring blandt campister, men faktisk er der endnu en værdi at holde øje med – vogntogsvægten.

Siden 2014 har den højst tilladte vogntogsvægt fremgået af registreringsattesten på nye biler, og flere DCU-medlemmer har opfordret redaktionen til at sætte fokus på emnet, fordi det har betydning for valget af campingtrækker.


Hvad vejer det samlet?

Faktisk vogntogsvægt er summen af bilens vægt og den samlede vægt af campingvognens akseltryk i sammenkoblet tilstand. Eller sagt på en anden måde – hvad vejer det hele, når bil og campingvogn står sammenkoblet med hjulene på vægten inklusiv passagerer og bagage?

Et DCU-medlem havde ikke vogntogsvægten med i overvejelserne, da han sidste år købte ny campingtrækker. Af registreringsattesten fremgik det, at bilen havde en totalvægt på 1.800 kg og måtte trække et påhængskøretøj på 1.500 kg. For de fleste biler ville vogntogsvægten være summen af de to tal, altså 3.300 kg, men i dette tilfælde havde bilfabrikanten kun sat den tilladte vogntogsvægt til 3.000 kg. For medlemmet betød det, at han samlet havde 300 kg mindre lasteevne til rådighed, end han troede, da bilen blev købt.

 

Styrer selv fordelingen

I forhold til vogntogsvægt må man selv bestemme, hvordan vægten fordeles i bil og campingvogn, så længe den samlede vogntogsvægt ikke overskrides, og man overholder de total- og koblingsvægte, der er nævnt i registreringsattesterne på bil og campingvogn.

DCU-medlemmet, hvis bil har en tilladt vogntogsvægt på 3.000 kg, må altså gerne udnytte bilens totalvægt på 1.800 kg fuldt ud, men så kan han ikke samtidig lade campingvognen veje de 1.500 kg, som bilen ellers er godkendt til at trække, for så lander vogntogsvægten på 3.300 kg. I det tilfælde må campingvognen højst veje 1.200 kg.

Hvis han derimod vælger at laste campingvognen op til de 1.500 kg, bilen må trække, må bilen højst veje 1.500 kg inklusiv bagage og passagerer, hvis han skal overholde den tilladte vogntogsvægt på 3.000 kg.

 

Fabrikanterne bestemmer

Det er bilfabrikanterne selv, der fastsætter belastningsgrænser som totalvægt, koblingsvægt og vogntogsvægt. De har ingen pligt til at oplyse, hvorfor de sætter grænserne, som de gør. Når fabrikanten sætter vogntogsvægten lavere end summen af bilens tilladte totalvægt og campingvognens tilladte akseltryk, kan det f.eks. skyldes, at bilens kølesystem ikke er dimensioneret til kørsel i bjerge med en høj vogntogsvægt.

Internationale regler, som at bilens parkeringsbremse skal kunne holde hele vogntoget afbremset på en 12 procent hældning, og at bilen skal kunne starte fem gange med den tilladte vogntogsvægt på den samme 12 procent hældning inden for fem minutter for at opnå en EU-typegodkendelse, kan også få bilfabrikanterne til at reducere den tilladte vogntogsvægt.

 

Reglen skal tages alvorligt

DCU’s tekniske rådgiver, Stefan Rosendal, råder campisterne til at have den tilladte vogntogsvægt med i overvejelserne, når de køber ny bil.

– Jeg har endnu ikke hørt om et DCU-medlem, der har fået bøde for at overskride vogntogsvægten, men reglen er der, og den skal tages alvorligt. Det betyder, at man i forbindelse med køb af ny bil ikke kan nøjes med at se på, hvad den kan trække. Inden købet bliver man også nødt til at spørge ind til vogntogsvægten, for det er jo ærgerligt, hvis man ikke kan have så meget bagage som forventet med på ferie, siger Stefan Rosendal.

 

Politiet holder øje

Christian Møller Christensen er konsulent ved færdselspolitiet Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi. Han arbejdede i 31 år ved Rigspolitiet og har de seneste cirka fem år været ansat i tungvognscenteret, hvor han vejer både lastbiler og personbiler med anhængere.

– Vogntogsvægt er et klart fokusområde for os. Vi har generelt stort fokus på belastninger, og hvis vogntogsvægten fremgår af køretøjets registreringsattest, er det bestemt noget, vi holder øje med, fastslår Christian Møller Christensen.

Hvis den faktiske vægt af bil og campingvogn inklusiv passagerer og bagage overskrider den tilladte vogntogsvægt, nytter det ikke at rykke bagagen fra den ene vogn til den anden, for det ændrer ikke den samlede vægt.

– Er vogntogsvægten overskredet, må man lette vogntoget, og man får forbud mod videre kørsel, indtil dette er sket. Det samme vil ske, hvis man bliver stoppet i udlandet, siger Christian Møller Christensen.

Det koster 150 kr. pr. procentpoint, vogntogsvægten er overskredet. Er overskridelsen 10 procent, vanker der således en bøde på 1.500 kr.

 

Hold reglerne adskilt

Regler for kørekort, vogntogsvægt og sammenkobling blandes ofte sammen i én stor pærevælling. Der er imidlertid tale om tre forskellige regelsæt, som hver især skal overholdes, men ikke sammenblandes.

Herunder kan du danne dig et overblik over reglerne.

Hvilket kørekort?
Hvis du har et almindeligt B-kørekort, må du køre med bil og campingvogn, hvis blot summen af bilens tilladte totalvægt og campingvognens tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Eksempel 1: Bilen har en totalvægt på 2.000 kg, og campingvognen har en totalvægt på 1.500 kg. Det giver til sammen 3.500 kg. Du kan køre vogntoget med et B-kørekort.

Eksempel 2: Bilens totalvægt er 1.930 kg, og campingvognens totalvægt er 1.600 kg. Det giver til sammen 3.530 kg. Du skal have et BE-kørekort, som giver dig ret til at køre et vogntog på i alt 7.000 kg.

Bemærk: Når vi taler kørekort, er det udelukkende tilladt totalvægt, der står på registreringsattesterne på henholdsvis bil og campingvogn, som betyder noget. Hvis summen af de to tal er højere end 3.500 kg, skal du have BE-kørekort.

Sammenkoblingsreglerne
På bilens registreringsattest findes afsnittet ”oplysninger om sammenkobling”. Det handler om, hvor meget bilen må trække – også kaldet bilens koblingsvægt.

Eksempel 1: Bilen må trække 1.500 kg. Campingvognen har en tilladt totalvægt på 1.400 kg. Bilen må derfor gerne trække campingvognen.

Eksempel 2: Bilen må trække 1.600 kg. Campingvognen har en tilladt totalvægt på 1.700 kg. Alligevel må bilen gerne trække den, så længe campingvognens faktiske vægt (det, campingvognen vejer, når den køres på en vægt) ikke overstiger de 1.600 kg, bilen må trække.

Reglerne for vogntogsvægt
Vogntogsvægten fremgår af registreringsattesten på biler fra 2014 og derefter. 

Hvis vogntogsvægten er opgivet til f.eks. 3.700 kg, må vægten ikke vise mere end 3.700 kg, når bil og campingvogn sammenkoblet køres op på en vægt inklusiv passagerer og bagage.

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her