Gastest på pladser

Her er der styr på gassen 

Campister fik tilbud om at få udført en gastest, og de er generelt blevet bedre til at få gasanlægget serviceret, siger en værkfører.

Tekst Torben Brandt - Foto Lasse Løndahl Henriksen 

Campisterne på DCU-Camping Viborg Sø fik tilbud om at få udført en gastest, da tre serviceteknikere besøgte pladsen. Campisterne er blevet bedre end tidligere til at få gasanlægget serviceret, lyder vurderingen fra en værkfører med 33 års erfaring.

Især for fastliggere kan det være en udfordring at få campingvognen på værksted, hvis vognen står klodset op uden hjul på campingpladsens matrikel, eller hvis campingvognen er så stor og tung, at ejerens bil ikke kan trække den.

Derfor laver en del danske campingpladser aftaler med caravanværksteder om at besøge campingpladsen og gasteste campingvognene for de campister, der ønsker det.

En sådan aftale indgik DCU-Camping Viborg Sø sidste år med Hinshøj Caravan, der i løbet af et par dage testede et tocifret antal campingvogne på campingpladsen.
 

Intet krav om gastest

Som ejer har du ansvaret for, at gasanlægget og de gasforbrugende apparater i din vogn er i orden og brænder korrekt, og at der er ordentligt aftræk fra skorstenen.

Såvel DCU som Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at du får gastestet din campingvogn eller autocamper hvert andet år, men der er intet krav fra danske myndigheders side om gastest af campingvogn eller autocamper med et bestemt interval.

Undtagelsen er, hvis du lejer vognen ud, for så skal den være gastestet inden for de seneste 12 måneder.

 

Måler til gastest

 

Teknisk rådgiver i DCU, Stefan Rosendal, er glad for, at det på mange campingpladser er blevet kutyme at indgå aftale om gastest i løbet af sæsonen med et caravanværksted.

– Gastesten er det vigtigste eftersyn, der udføres på campingvognen, fordi et defekt anlæg i værste fald kan være livstruende for vognens beboere, fastslår Stefan Rosendal.

 

Kursus i gas

Stefan Rosendal spillede sammen med brancheorganisationen Camping Outdoor Danmark, Sikkerhedsstyrelsen og Dometic en aktiv rolle, da der sidste år blev etableret et 4-dages gaskursus for medarbejdere på campingbranchens værksteder, der tog udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens gassikkerhedslov.

Efter at have gennemført kurset fik deltagerne et duelighedsbevis/personligt certifikat, der dokumenterede, at kurset var gennemført, og at indehaveren af certifikatet er bemyndiget til at udføre installationer samt eftersyn og idriftsættelse af gasinstallationer i campingvogne, autocampere og mobilhomes eller skurvogne til beboelse.

– Det var DCU, der fik indført kravet om, at du skal have et duelighedsbevis for at kunne udføre gastests på campingvogne og autocampere. Jeg er stolt over, at vi som organisation har været med til at løfte det her, så vi sikrer os, at de folk, der gennemfører disse gastests, også har de nødvendige kompetencer.

Vi har desværre oplevet, at der har rendt folk rundt ude på campingpladserne og lavet gastests uden at have den nødvendige F-gas-autorisation gennem Sikkerhedsstyrelsen, og det nytter altså ikke noget. I den sidste ende handler det jo om campisternes sikkerhed, understreger Stefan Rosendal.

 

GasslangeGastesten er det vigtigste eftersyn, der udføres på campingvognen. På gasslangen står der, hvornår den er fremstillet.
 

Foretrækker indendørs test

Han foretrækker, at gastestene bliver udført på værkstederne fremfor på campingpladserne. Samtidig erkender han dog, at det for nogle campister ikke er en mulighed.

– Det er bedre at foretage gastesten inde på et værksted, fordi du kan løfte vognen op på en lift og dermed bedre se, hvordan rørene ser ud under vognen. Samtidig kan du også måle mere nøjagtigt inde på værkstedet, hvorimod der ude på campingpladserne kan være faktorer i forhold til vind og vejr, som betyder, at målingerne ikke bliver helt så nøjagtige, siger Stefan Rosendal.

– Fordelene ved at udføre arbejdet ude på campingpladserne er til gengæld, at campisterne sparer noget kørsel, når de ikke skal hen til værkstedet, og samtidig kan det gøres lidt billigere, fordi caravanværkstederne kan udføre flere tests på kortere tid, når de kan gå fra vogn til vogn. Og for nogle campisters vedkommende må vi jo også bare sige, at når de ikke har mulighed for at flytte deres vogn, så er en udendørs gastest trods alt langt bedre end ingenting, siger Stefan Rosendal.
   

Er blevet bedre

Hos Hinshøj Caravan har både værkfører Johnny Jensen og caravanteknikerne Hans Jørgen Fihl og Søren Knapp, som er værkstedets tre udsendte gastest-medarbejdere på DCU-Camping Viborg Sø, været på gaskursus og har dermed den nødvendige autorisation på plads.

– Vi har aftaler om at lave gastest på 10-12 forskellige campingpladser forår og efterår. Her i Viborg er vognene generelt i rigtig pæn stand, blandt andet fordi der er et krav om, at vognene hvert år skal køres ud fra pladsen, så alle vogne kan rent faktisk køre.

Vi kan have større udfordringer med dårlig vedligeholdelse af gasanlæggene i de campingvogne, der har stået i flere år på campingpladsen uden at være blevet flyttet, siger Johnny Jensen.

 

Johnny Jensen
Det skal være en autoriseret F-gas servicemontør, der udfører testen. Det er caravanteknikerne fra Hinshøj Caravan. 


Han har været 33 år i branchen og synes, at det generelt går den rigtige vej med vedligeholdelsen.

– Det er blevet bedre end for bare nogle få år siden, og de fleste campister er faktisk gode til at passe på deres ting og få vognen serviceret. Her i Viborg gastester vi nok 25-30 vogne om året, og det er ikke de samme, vi gastester, når vi kommer igen året efter, så jeg fornemmer, at vi kommer godt rundt blandt vognene, og at folk udmærket er klar over, at de bør få vognen gastestet hvert andet år. Jeg fornemmer også, at campisterne indbyrdes presser eller opmuntrer hinanden til at få foretaget disse gastests, fordi det jo er i alles interesse, at de vogne, der står på pladsen, er i forsvarlig stand, siger Johnny Jensen.
 

Skal bare gøres

En af dem, der takkede ja til tilbuddet om en gastest, var Søren Sørensen.

– Det er tre år siden, jeg sidst har fået en gastest, så jeg synes, at det skulle være nu. Jeg gør det både for min egen sikkerheds skyld og også for dem, der ligger omkring mig, siger Søren Sørensen, der i forbindelse med eftersynet blandt andet fik en ny og opdateret regulator.

– Det koster selvfølgelig nogle penge, men det gør alting jo, og de her ting skal bare være i orden, fastslår Søren Sørensen, der er i gang med sit første år som fastligger på DCU-Camping Viborg Sø. Han har ikke længere en bil, der kan trække campingvognen.

– Så for mig ville det være svært at få foretaget en gastest, hvis ikke jeg kunne få det gjort på campingpladsen, konstaterer Søren Sørensen.
 

Det kontrolleres ved en gastest

Serviceteknikeren tester campingvognens gasanlæg ved at anlægget trykprøves, regulatorens lukketryk kontrolleres, apparaternes lukkeventil kontrolleres, og ventilation og aftræk tjekkes for at se, om anlægget lever op til Sikkerhedsstyrelsens krav.

Servicemontøren udfører service og vedligeholdelsestjek på hele gasinstallationen samt en funktionskontrol af de gasforbrugende apparater som køleskab, komfur og varmeovn, og gasslangens tilstand kontrolleres for at se, om den er mørnet eller slidt af sol og ælde.

Der udføres også en rum- og ventilationstest af beboelsesområdet. Arbejdet skal udføres af en autoriseret F-gas servicemontør. Når testen er slut, sættes et godkendt gasmærkat i gaskassen, og installations- og servicerapporten udleveres til kunden.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her