Anne Vibeke Isaksen

Gør status efter fire år som landsformand

Lørdag 22. april er der repræsentantskabsmøde, hvor landsformand Anne-Vibeke Isaksen er på valg til en ny 4-årig periode. Vi taler med hende om de første fire år på formandsposten. 

Det var en epoke, der sluttede, da DCUs landsformand Bjarne Jensen i 2019 ikke genopstillede som landsformand efter at have siddet uafbrudt på posten i mere end 30 år. Han blev afløst af Anne-Vibeke Isaksen, som var den første kvindelige landsformand i DCUs på det tidspunkt 93-årige historie.

Siden er der gået fire år, og hendes valgperiode udløber nu. Derfor er hun på valg til en ny 4-årig periode, når DCUs repræsentantskab mødes 22. april på Egeskov, og i den anledning har Camping-fritid sat hende stævne for at spørge ind til de første fire år. 

Hvordan var det at blive landsformand tilbage i 2019?

– Jeg havde forinden siddet som mediechef i mediecentret i 4-5 år, så jeg kendte DCU godt indefra og kendte også til de udfordringer, DCU havde, og jeg tænkte over det i lang tid, fordi jeg vidste, at det var en stor opgave. Men da jeg først havde tænkt, var det også stort at blive valgt og mærke forsamlingens tillid, og at de ville overlade mig den guldklump, som DCU er. 

Hvad var det for nogle udfordringer, DCU havde?

– Da jeg skulle holde min første tale efter at være blevet valgt, tog jeg jakken af og smøgede rent symbolsk ærmerne op, fordi jeg vidste, at det ville blive nødvendigt. Jeg kunne se, at DCU haltede langt bagefter i forhold til at være en moderne forening med åbenhed og udvikling af campingpladserne, som var stærkt nedslidte i forhold til mange af de privatejede campingpladser. På IT-området var vi også mindst et årti bagud, og så var jeg meget spændt på at komme ind i den politiske del af DCU og den kultur, der var, men der må jeg bare sige, at alle mine betænkeligheder blev gjort til skamme. Jeg har lært super meget af både forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og kredsene, som jeg har et fortrinligt samarbejde med. 
 

HB
DCUs hovedbestyrelse samlet på DCU-Camping Aarhus – Blommehaven

 

Ret hurtigt i din formandsperiode meldte I ud, at DCU havde fået en ny strategi. Hvad handlede det om?

– Selvom jeg har rejst og camperet i mere end 100 lande og på den måde synes, at jeg er superbruger, så var jeg samtidig meget ydmyg over at stå med ansvaret for en 93-årig forening. Jeg havde selv en masse gode ideer, men jeg ville også gerne have hjælp til at sætte retningen, og derfor indgik vi et samarbejde med en ekstern strateg. Det har været en stor hjælp at få professionel hjælp udefra, og samtidig har det åbnet for, at en masse mennesker internt i DCU har kunnet bidrage til vores udvikling og fremdrift. Det er også den måde, jeg forsøger at lede på – at alle er vigtige brikker, uanset om man er i fleksjob eller har en lederpost, og hvis nogen tror, at de er vigtigere end andre, så passer de ikke ind i DCU.

– Noget af det, vi også har arbejdet med, er at gøre DCU til et kooperativ. Det betyder, at pladserne i nogen grad skal være ens og under samme paraply, hvor man f.eks. har samme logo, bookingsystem og indkøbsaftaler, men pladserne skal stadig have deres eget lokale islæt og særpræg i kraft af deres geografiske beliggenhed og værternes forskellighed. Det, der hver især gør dem unikke og forskellige, er et kæmpe aktiv for DCUs medlemmer. 

Hvordan skal DCU fremadrettet differentiere sig, så det ikke kun bliver en rabatklub?

– Vi skal være det sted, hvor man går hen og får hjælp, når man gerne vil campere. Vi skal række hånden ud og hjælpe folk, for den omsorg, der ligger i at være hjælpsom, er lidt af en mangelvare i vores samfund. Derudover skal vi yde en service, der er så god, at gæsterne får ferieminder for livet, når de besøger vores campingpladser eller på anden måde er i kontakt med os.

DCU har både købt og solgt campingpladser gennem de seneste fire år. Hvilke tanker ligger bag de køb og salg? 

– Der ligger en økonomisk tanke og en form for ”oprydning” bag, for selvom vi er en forening, har vi også en pligt til at tænke kommercielt. Hvis DCU ikke tjener penge, kan vi ikke udvikle os, og så risikerer vi til slut, at vi ikke eksisterer længere. Derfor gik vi i 2019 alle vores campingpladser efter i sømmene og kiggede på økonomien, og der kunne vi se, at tre campingpladser samlet havde givet et underskud på omkring 10 mio. kr., og derfor blev de sat til salg. Det var jo penge, vi hellere ville have brugt på noget andet. Alle vores pladser behøver ikke at være overskudsgivende, men de skal balancere.

– I forhold til at købe pladser har vi netop købt DCU-Camping Lyngvig Strand, som er Danmarks største campingplads. Når vi køber, tænker vi på, om det er pladser, der kan udvikle DCU, og som har økonomisk potentiale. Vi vil ikke købe pladser, der bliver en økonomisk spændetrøje, og derfor er vi kritiske, når vi køber, men vi kigger selvfølgelig løbende i de områder  af Danmark, hvor vi mangler pladser. Derudover har vi også købt to af vores forpagtede pladser, Flyvesandet og Rågeleje, tilbage, så vi bedre kan investere langsigtet i pladserne. 

For nylig skrev vi i medlemsmagasinet, Camping-fritid, at DCU havde givet et historisk overskud. Hvordan sikrer du og hovedbestyrelsen, at de penge kommer medlemmerne til gavn? 

– Vi har investeret massivt på fire områder. Den ene ting er det, der gavner både faste og kørende gæster, som er komfortpladser, pools, servicefaciliteter, fælleskøkkener og legepladser. Den anden ting er til de nye campister, hvor vi har investeret i glamping, sheltere og luksushytter, hvor hytterne har vist sig at være en rigtig god forretning, som vi skulle have investeret i for mange år siden. Den tredje ting er IT, for hvis man ikke er velkørende på IT-området, så taber man, og der er vi bestemt ikke i mål hverken med bookingsystemer, vores app eller wi-fi på pladserne. Og endelig har vi som den fjerde ting investeret i medarbejderne både i forhold til værternes privatboliger, kurser, arbejdsmiljøudvalg, sikkerhed og trivsel. Mange af de ting var der ikke for fire år siden.
Hvad har været det bedste i jobbet, når du kigger tilbage på de første fire år?

– Det er at have med mennesker at gøre fra alle samfundslag. Mennesker interesserer mig, og derfor interesserer det mig også at være med til at skabe glæde for både medarbejdere og gæster, og jeg elsker at se, hvordan der bliver gået til makronerne i DCU-huset, på pladserne og i det politiske system for at skabe optimale forhold for vores medlemmer og gæster. Så flot en udvikling kan kun ske, når vi er mange, der hjælpes ad. 

Hvad har omvendt været det sværeste i jobbet? 

– Det er at få den trebenede skammel til at stå lige, fordi vi både har medlemmer og medarbejdere med en masse holdninger, og samtidig skal vi også have det politiske maskinrum til at fungere – og at få de tre ting til at spille sammen, synes jeg, er det sværeste. Men jeg synes, at det går fornuftigt – og bedre end man kunne forvente efter bare fire år, hvor der også har været corona ind imellem. Alle ved, at forandringsledelse tager lang tid. 
 
Hvad kan medlemmer i DCU forvente fremover med dig som landsformand, hvis du bliver valgt til en ny 4-årig periode?

– De kan forvente 100 % engagement, hvor medlemmerne er i centrum for alle vores valg, men også forbedring og udvikling af vores campingpladser og åbenhed og samarbejde, så DCU fortsat kan levere den bedste service og udvikles til gavn for både vores eksisterende og fremtidige medlemmer. Og så vil jeg arbejde for, at vi bliver kåret til Danmarks bedste arbejdsplads, for det mener jeg, at vi har alle forudsætninger for.

 

Fra 2019 til 2023 – kort fortalt

Der er fuld opbakning fra hovedbestyrelsen til at fortsætte den kurs, som begyndte for fire år siden, når DCUs repræsentantskab mødes 22. april på Egeskov Slot. Her slår vi ned på noget af det, der er sket i løbet af de seneste fire år. 


2019

 • DCU fik sin første kvindelige landsformand Anne-Vibeke Isaksen, der selv er aktiv campist hele året og har camperet i over 100 lande på mange forskellige måder.
   
 • Både Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen inddrages som noget nyt i alle beslutninger om DCUs fremtid. Der indføres fire årlige hovedbestyrelsesmøder og otte årlige forretningsudvalgsmøder samt en strategiweekend. Anne-Vibeke Isaksen deltager som noget nyt også i alle kredsenes generalforsamlinger.
   
 • Strategisk arbejde påbegyndt. En del af strategien går på at gøre DCU mere kooperativ, når det kommer til bookingsystemer, brug af logo, indkøbsaftaler mm. Uden at det går ude over det lokale og unikke islæt ude på hver enkelt campingplads.
   
 • Økonomisk gennemgang af hele foreningens økonomi – herunder DCUs daværende 23 campingpladser.

2020

 • DCUs medlemmerne præsenteres for DCUs nye logo. Campingvognen blev fjernet for at signalere, at camping er for alle uanset, hvordan man camperer. 
   
 • DCU beslutter i marts at udsætte åbningen af DCUs campingpladser med 25 dage på grund af corona. Dette er for at udvise samfundssind og passe på både gæster og ansatte.
   
 • Nye luksushytter i Odense, Rørvig, Gjerrild og Ålbæk. Hytterne er en del af en 5-årsplan, hvor gamle hytter renoveres, og nye luksushytter sættes op på en række af DCUs campingpladser.
   
 • DCU-Camping Billevænge, DCU-Camping Albuen og DCU-Camping Vesterhav sættes til salg, fordi de har givet underskud i en årrække. Samtidig køber DCU Galløkken Camping ved Rønne. DCU er konstant på udkig efter campingpladser i de områder, hvor der ikke er pladser i dag.
   
 • DCU investerer i 2020 i alt 22,6 mio. kr. i sine campingpladser.
   
 • DCU indfører et ungdomsmedlemsskab.

2021

 • DCU køber DCU-Camping Flyvesandet Strand og DCU-Camping Rågeleje Strand, som DCU i en årrække har forpagtet. Ved at eje dem kan der foretages langsigtede investeringer. DCU Camping Holstebro, der tidligere har været bortforpagtet, tages hjem på egne hænder og der ansættes værter. 
   
 • 1. maj åbner det nye Camping Outdoor Museum, som DCU og Egeskov Slot i fællesskab har etableret. Museet er det første af sin art i verden og byder både på camping i fortiden, nutiden og fremtiden.
   
 • Grundlovsdag fejrer DCU åbningen af sin nye campingplads, DCU-Camping Rønne Strand – Galløkken. Det er første gang, DCU ejer en campingplads på Bornholm.
   
 • En ny overnatningsform ser dagens lys, da DCU sætter to sheltere op på både DCU-Camping Tranum, DCU-Camping Kulhuse og DCU-Camping Kollund. De i alt seks sheltere sigter på eksempelvis vandrere og cyklister, der ikke efterspørger så meget komfort.
   
 • Der bygges komfortpladser, fællesområder, privatboliger, legepladser mm på DCUs pladser.
   
 • Fordelsbogen lanceres i ny design sammen med et nyt www.dcu.dk
   
 • Selvom corona skabte store udfordringer i 2021, kommer DCU ud af året med et historisk stort overskud på 5,6 mio. kr. Hovedbestyrelsens mål er, at pengene skal tilbage til medlemmerne, blandt andet i kraft af investeringer og forbedringer på pladserne. 

2022

 • DCU-Camping Viborg Sø og DCU-Camping Hesselhus, der tidligere har været bortforpagtet, tages hjem på egne hænder og der ansættes værter. DCU har nu ansatte på alle sine pladser.
   
 • I 2022 kan DCU notere sig en fremgang på cirka 60.000 overnatninger året før. 
   
 • DCU indtræder i AutoCamperRådet.
   
 • DCU skriver historie og køber Danmarks største campingplads, Nørre Lyngvig Camping. DCU overtager den ved årsskiftet og giver den navnet DCU-Camping Lyngvig Strand. 

2023

 • Efter at have været ude af Nordisk Camping Råd i 13 år indtræder DCU atter i rådet, der har til formål at styrke det nordiske campingsamarbejde.
   
 • Grev Michael Ahlefeldt fra Egeskov Slot hædres med Campingprisen 2023 for at bygge Europas første Camping Outdoor Museum i tæt samarbejde med Dansk Camping Union. Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Danish Camping Award på Ferie for Alle i Messecenter Herning.
   
 • Repræsentantskabsmøde skal for første gang afholdes midt i museet, som dermed danner rammer om DCUs fortid, nutid og fremtid.

Fremtiden

 • Øge interessen for camping, så flere får øjnene op for ferieformen. 
   
 • Øge politisk engement og frivillighed i foreningen. Sammen kommer vi længere.
   
 • Fortsat udvikling af DCU campingpladser herunder faciliteter og fællesområder.
   
 • Fortsat it udvikling som f.eks. app
   
 • Grøn omstilling herunder affaldssortering, grøn energi og passe på naturen.
   
 • Forberede DCUs 100 års jubilæum i 2026 ved bl.a. at skrive Danmarkshistorie, få Nordisk Træf til Danmark / Egeskov mm.
   
 • Gøre DCU til Danmarks bedste arbejdsplads.

 


 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her