Fejl og mangler

Fejl og mangler i elinstallationerne på 87 ud af 100 campingpladser

Eltavlernes tilstand var et problem, der gik igen på mange pladser, og det samme var manglende jordforbindelse til fastmonteret eludstyr.

Eltavlernes tilstand var et problem, der gik igen på mange pladser, og det samme var manglende jordforbindelse til fastmonteret eludstyr.

 

Tekst Torben Brandt

Den gode nyhed er, at elinstallationerne var helt i orden på 13 af de danske campingpladser, som Sikkerhedsstyrelsens folk kontrollede i 2022. Den dårlige nyhed er, at de på de resterende 87 fandt fejl og mangler i de elektriske installationer. 

 

Et tilbagevendende problem 

De fleste campister har brug for strøm, når de gæster en campingplads. Derfor er mange skiftende brugere i berøring med elinstallationerne i sæsonens løb, når de kobler strøm til vognen eller skal have gang i køleboksen og lyset i teltet.

Elinstallationerne bliver udsat for et meget omskifteligt vejr i Danmark, hvor det hen over året veksler mellem sol, regn, frost og blæst. Det er hård kost for elinstallationerne, og derfor er det afgørende af hensyn til sikkerheden, at installationerne er i orden og løbende bliver vedligeholdt.

Vi har flere gange før i DCU-regi beskrevet, at det har haltet med elsikkerheden, når Sikkerhedsstyrelsens folk har besøgt campingpladserne, og de seneste tal fra 2022 giver desværre ikke anledning til at tro, at der er sket de store forbedringer i mellemtiden.

Ud af de 87 campingpladser, der havde fejl og mangler i de elektriske installationer, fik 58 pladser vejledning om at rette op på fejl. Når pladsen får en vejledning, er der typisk tale om mindre alvorlige fejl.

På 29 campingpladser gav Sikkerhedsstyrelsens folk derimod et påbud om at bringe forholdene i orden, hvilket er mere alvorligt.

– Vi giver påbud, når der er tale om forhold, hvor nogen kan blive udsat for fare. Det kan for eksempel være, hvis isoleringen på kabler er ødelagt, eller hvis der mangler kapsling på eltavlen, så der er risiko for at komme for tæt på spændingsførende dele, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

 

Eltavler med skader

Et generelt problem på de kontrollerede campingpladser var eltavlernes tilstand. Mere end halvdelen af de kontrollerede eltavler havde fejl eller skader, og dermed var der ikke tilstrækkelig god beskyttelse mod at komme i kontakt med spændingsførende dele.

– På en campingplads færdes der mange mennesker, og det kan nogle gange betyde en hårdhændet behandling, også for eltavlerne. Men hvis der er revner eller huller i tavlekapslingen, er der risiko for at få fingrene ind på steder, hvor det kan være farligt. Og det er en ekstra risiko på steder som en campingplads, hvor der er rigtigt mange små og store gæster, siger Evy Boe Madsen.

 

20 % havde forkert jordforbindelse

Manglende jordforbindelse til fastmonteret eludstyr som eksempelvis køleskabe og komfurer var også et problem mange steder. På hver femte af de kontrollerede campingpladser var der en eller flere brugsgenstande, der ikke havde korrekt jordforbindelse.

– En stor del af de elprodukter, vi får leveret i dag, har stikpropper, der ikke passer til typiske danske stikkontakter, hvor jordforbindelsen etableres gennem det tredje ben på stikproppen. Men man kan let etablere en jordforbindelse. Det kræver blot, at man anskaffer en adapter, som får for eksempel et såkaldt Schuko-stik til at passe i en dansk stikkontakt. Men det er desværre noget, som mange glemmer, siger Evy Boe Madsen.

 

Tjek fejlstrømsafbryderen

RCD’en (fejlstrømsafbryderen) i eltavlen er et tredje område, hvor kontrolbesøgene har afsløret mangler. 65 steder blev RCD’erne afprøvet, og hver femte gang fungerede den ikke, som den var tiltænkt.

– RCD’en skal afbryde strømmen, hvis der er fejl i den elektriske installation eller på elektrisk materiel. Sker det ikke, er der risiko for at få stød, og derfor er det et krav, at der skal være installeret virksomme RCD’er både i private og erhvervsinstallationer. Det er også en god ide at teste sin RCD jævnligt, gerne et par gange om året, siger Evy Boe Madsen.

Hun understreger, at de problemer, der er konstateret i elinstallationerne på campingpladser, ikke kun er et problem i campingsektoren.

– Manglende jordforbindelse, beskadigede eltavler og RCD’er, der ikke fungerer, ser vi mange steder. Men det er ikke nok, at elinstallationen fungerer. Den skal også tjekkes og vedligeholdes for at undgå, at den svigter eller er årsag til ulykker, siger hun.


Resultater af kontrollen i 2022

Elinstallationer er kontrolleret på 100 campingpladser:

  • 13 steder var alt ok.
  • 58 steder blev der vejledt om ændringer til elinstallationerne.
  • 29 steder blev der givet påbud om at få bragt elinstallationerne i orden.
Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her