22-4-23_DCU_repraesentantskabsmoede_2023_foto_Lasse_Loendahl_Henriksen-35.JPG

Får fire år mere i spidsen for DCU

DCUs repræsentantskab mødtes lørdag 22. april, hvor der var genvalg til de tre, der var på valg, deriblandt landsformand Anne-Vibeke Isaksen, og hvor det blev besluttet, at udlændinge fremover kan blive medlem af DCU.

Tekst Torben Brandt
Foto Lasse Løndahl Henriksen

Hvis nogen havde håbet på drama og ophedede diskussioner, da DCUs repræsentantskab lørdag 22. april var samlet til ordinært repræsentantskabsmøde i de fine rammer på Camping Outdoor Museum på Egeskov, gik de hjem med uforrettet sag. For der var ingen dramatik på mødet, hvor Anne-Vibeke Isaksen blev genvalgt som landsformand, og Lone Nevdal Andersen og Lars Foged blev genvalgt til forretningsudvalget. Der var ingen modkandidater til nogen af de tre poster. Mødet blev holdt godt et døgn efter, at DCU havde indgået overenskomst med fagforbundet HK for sine ansatte. Dermed var risikoen for konflikt, strejke og blokade pillet af bordet, og derfor var der kun enkelte spørgsmål til det forløb til slut under punktet eventuelt.

Stilhed for de døde

Mødet blev indledt med, at advokat Søren Storgaard blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, hvorpå han gav ordet til landsformand Anne-Vibeke Isaksen. Hun bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed til ære for de DCU-medlemmer, der var døde, siden repræsentantskabet senest havde været samlet, hvorpå hun tog hul på sin beretning, hvor hun mindede om, hvad hun var gået til valg på fire år tidligere.

– Jeg gik på valg på, at alt det, vi sammen skaber af værdi, skal tilbage til medlemmerne. Vi gør en forskel for familien Danmark, når de skal på ferie. Det er jeg rigtig stolt af. De skal kunne mærke os, føle nærvær og få hjælp, når de har brug for det. Alle de opgaver, udfordringer og glæder, der følger med, er vi sammen om. Både når vi skal fejre, og når der skal kæmpes. Heldigvis har vi mest at fejre. DCU er ikke mit – DCU er vores. Ingen nævnt, ingen glemt. Alle har en vigtig rolle i DCUs udvikling og historie, uanset om man er folkevalgt eller ansat, sagde hun.

Hun understregede, at selvom tiden op til repræsentantskabsmødet kunne give et andet indtryk, så gik det faktisk rigtig godt i den 97 år gamle union.

– Den sidste tids udfordringer kan godt give et andet indtryk og skal på ingen måde negligeres, men faktum er, at vi efter to oprydningsår har leveret to flotte regnskaber og har en sund økonomi med en historisk høj omsætning i 2022, hvor vi rundede 100 mio. kr. Vi ejer nu Danmarks største campingplads, hvilket er en historisk kraftpræstation af de helt store, men det er også vigtigt at huske, at vi ejer og drifter 20 andre vidunderlige campingpladser. Og vi ejer flere af dem nu end i 2019. Vi har fremgang i overnatninger og runder 1 mio. for første gang nogensinde i år. Jeg synes, at det er flot, at vi med 21 campingpladser kan sætte os på knapt 10 % af markedet, og at vi samtidig i dag har plads til alle former for campister på vores pladser.

Hun roste både det politiske engagement, de dygtige og engagerede medarbejdere og de mange aktiviteter, som året rundt bliver arrangeret i de syv kredse til gavn for medlemmerne. Hun mindede samtidig repræsentantskabet om, at selvom det går godt i DCU, har der været udfordringer nok siden foråret 2021, hvor repræsentantskabet senest var samlet.

– Vi kan alle være pavestolte af den måde, vi kom igennem pandemien, hvor vi alle arbejdede i ukendt terræn. I 2022 blev vi mødt af historisk høj inflation og skyhøje energipriser, som betød, at vi måtte justere vores strømpriser hver måned. Det krævede helt nye systemer og arbejdsprocesser og på trods af hurtige tilpasninger, så kan vi også se i regnskaberne, at udgifterne til energi kostede dyrt i 2022. Priserne steg også på udførelse af håndværkerarbejde, så vi ikke fik samme værdi for pengene på vores investeringer på campingpladserne. Heldigvis er der opstået en ny samarbejdsånd blandt vores værter og lejrchefer, hvor vi har murere, tømrere og elektrikere, som hjælper hinanden med byggeprojekter, sagde hun.

DCU er vigtigst

Hun pegede på, at DCU i lighed med så mange andre er udfordret af de sociale medier, der fylder mere og mere i den offentlige debat.

– Selvfølgelig har mange holdninger til DCU – set med mine øjne er det også helt ok, men vi er udfordret af, at medlemmer og ansatte skriver noget, som er faktuelt forkert. Jeg håber, I lægger mærke til, at når DCU udtaler sig, så taler vi altid pænt, vi bliver på den høje hest. Det kan godt være, at vi taler kontant, men vi er ikke nedladende.

– Nogle vil melde sig ind, og nogle vil melde sig ud. Nogle vil søge job i DCU, andre vil sige op. Nogle må vi hjælpe på vej, fordi de ikke passer ind. Det er helt naturligt, og kan man ikke se sig selv som en del af DCUs imponerende udvikling, så er det jo også helt ok. Det samme i det politiske, hvor nogle vil synes, det er spændende at være en del af det politiske arbejde, mens andre hellere vil bruge deres tid et andet sted. Det er helt ok, vi har kun et liv. DCUs fremdrift og overlevelse er vigtigst, sagde Anne-Vibeke Isaksen.

 

Anne-Vibeke Isaksen

Sylespids sæson

Hun omtalte også DCUs 21 campingpladser, hvor sæsonen er sylespids, og arbejdet som lejrchef er en livsstil.

– En højsæson i DCU er som at spille VM-fodboldfinale mod Tyskland eller Argentina uden opvarmning og indledende runder. 1. august ved vi, om vi har vundet eller tabt. Det kan ikke gøres om. En meget stor del af vores økonomi afhænger af den ene måned, så det er af største vigtighed, at alt kører, og at vi har sat det bedst tænkelige hold til at udføre opgaven.

– Det er også et job med stor frihed, hvor man selv kan disponere sine arbejdsopgaver og sætte sit eget team. Og i forhold til at være selvstændig med stor økonomisk risiko til følge så er man i DCU sikret en årsløn og ordentlige arbejdsforhold.

– Det samarbejde bygger på den højeste grad af tillid – tillid på distancen - og hvis den ikke er til stede, så kan samarbejdet ikke fortsætte. Det er en grundlæggende præmis. Sidst, men ikke mindst, så skal man sætte DCU og teamet højere end sig selv. Hvis man tror, at man er mere værd end andre i organisationen, så passer man ganske enkelt ikke ind i DCU. Vi har brug for alle, uanset om man klipper hæk eller har en eller anden lederstilling, sagde landsformanden.

Hun understregede, at selvom DCU skal være et kooperativ, hvor man som gæst kan forvente en ensartet standard, så skal DCUs 21 campingpladser fortsat have forskellige særpræg.

– Gør vi pladserne helt ens, mister vi en kæmpe værdi. Campingpladserne ligger 21 forskellige og vidunderlige steder i Danmark og kan aldrig blive ens. Nogle er bynære, andre ligger mere naturskønt, nogle er store, og andre er små. Det er netop charmen ved at køre rundt til DCUs pladser.

Lejrcheferne har også alle hver deres charmerende personligheder, som ingen kan eller skal kopiere. Heldigvis for det, sagde Anne-Vibeke Isaksen.

Mere samarbejde

Hun fremhævede også, at DCU igen har fået et godt samarbejde med organisationer som ACSI, ADAC, ANWB, DK-Camp og brancheforeningen Camping Outdoor Danmark – afløseren til Campingrådet. Sådan har det ikke været i en årrække.

– For at gøre en lang historie kort så kan jeg fortælle jer, at vi i dag har et fremragende samarbejde hele vejen rundt. Sidste skud på stammen er, at DCU nu er optaget i AutoCamperRådet og Nordisk Campingråd. Det giver mere arbejde, men det er arbejdet værd, sagde hun og løftede samtidig sløret for, at DCU satser på at lade Egeskov lægge jord til en stort træf, når DCU i 2026 kan fejre sit 100 års jubilæum.

– Der er plads til 8.000 campister oppe på pladsen lige foran museet. Jeg håber, I har sat kryds i kalenderen i 2026, sagde hun til slut i sin beretning, der blev enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

Egeskov

Udlændinge kan være medlemmer

Senere på mødet fremførte Lars Foged fra 6. Kreds på vegne af hovedbestyrelsen et forslag til en ændring af vedtægterne, så udlændinge fra EØS-landene fremover kan blive medlem af DCU. Hidtil har det kun været muligt for danske statsborgere.

Ønsket bunder i, at DCU har købt DCU-Camping Lyngvig Strand, hvor cirka 90 % af gæsterne i højsæsonen hidtil har været tyskere, og hvis de skal kunne få glæde af DCUs fordele, er det nødvendigt, at de kan tegne medlemskab. Dermed bliver prisen nogenlunde, som tyskerne har været vant til, hvorimod Lyngvig vil være lidt dyrere for gæsterne end tidligere uden et medlemskab.

– Vi håber, at de tyske gæster fortsat vil besøge Lyngvig, og så håber vi at få flere loyale, udenlandske kunder, der kommer igen, og som besøger flere af vores campingpladser, sagde Lars Foged om forslaget, der blev enstemmigt vedtaget.

Udenlandske medlemmer får ikke tilsendt Camping-fritid og har heller ikke stemmeret.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her