Retten, hammer, lovbog

Campingnyheder

F-Camping får ikke medhold i klagesag

Ankestyrelsen har i oktober afgjort, at kommunerne og Campingrådet ikke har tilsidesat kommunernes tilsynspligt.

Afgørelsen er vigtig for camping- og outdoorbranchen, OCFF, der omtaler afgørelsen i sit nyhedsbrev for oktober.

– OCFF har med held presset på hos Ankestyrelsen for at få en afgørelse om kommunernes tilsyn med campingpladserne. F-Camping ved Anette Tracz Knudsen havde klaget til Ankestyrelsen med en påstand om, at kommunerne ikke havde varetaget deres tilsynspligt i forhold til campingpladserne, når Campingrådet videresendte evalueringer af campingpladser til kommunen, skriver OCFF i sit nyhedsbrev.

– Der har imidlertid aldrig eksisteret en aftale om, at Campingrådet havde overtaget kommunernes tilsynspligt. Der var blot tale om videregivelse af information. Efter ekstrem lang sagsbehandlingstid har Ankestyrelsen konkluderet, at kommunerne og Campingrådet ikke har tilsidesat kommunernes tilsynspligt, skriver OCFF videre i nyhedsbrevet.
 

Foretager sig ikke yderligere

– Ankestyrelsen har således ikke givet medhold i F-Campings klage vedrørende kommunernes tilsynspligt. Ankestyrelsen foretager sig ikke yderligere på baggrund af F-Campings klage, og der bliver ikke rejst tilsynssager fra Ankestyrelsens side mod kommunerne, hedder det i brevet.

OCFF slutter med at skrive, at afgørelsen er vigtig for OCFF, fordi foreningen fremadrettet vil evaluere campingpladser samtidig med, at der foretages en klassificering.

– Efterfølgende videreformidles evalueringsresultatet til pladsens hjemkommune, slutter OCFF.