Gasflasker og -tanke

Du må ikke selv fylde gasflasker og -tanke

Gasflasker og gastanke til campingbrug skal monteres, serviceres og fyldes af fagfolk, fastslår Sikkerhedsstyrelsen.

Tekst redigeret af Torben Brandt

En del danske campister anskaffer sig i øjeblikket gasflasker, tankfyldeflasker og gastanke, der kan fyldes med flaskegas (LPG) på en fyldestation med autogas.

Men de danske regler tillader ikke, at forbrugere selv fylder gasflasker, uanset om det er løse gasflasker eller en fast monteret gastank eller tankfyldeflaske i campingvognen eller autocamperen, skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen fastslår samtidig, at fastmonterede gasbeholdere skal monteres af fagfolk på området, da det ifølge den danske lovgivning er arbejde, der kræver autorisation.

 

Montering af gastank kræver autorisation

Det er af sikkerhedsgrunde, der skal fagfolk til at installere, servicere og fylde gasbeholdere.

Det er tilladt at få fastmonteret en gasbeholder i en campingvogn eller anden beboelsesvogn, men arbejdet skal udføres af en autoriseret virksomhed, som kan sikre, at gastanken, rør og øvrigt tilbehør lever op til kravene og at gasinstallationen udføres fagligt korrekt.

Hvis en person uden autorisation på området installerer en gastank i en beboelsesvogn, er det et brud på autorisationsloven, der vil kunne straffes med bøde. Derudover udsætter man sig selv og andre for en risiko, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

 

Krav til påfyldningen

Når en gasbeholder skal fyldes, kræver det også fagfolk. I Danmark er det et krav, at det er personale hos gasdistributøren, der tager sig af påfyldning af gas.

I udlandet vil man kunne tanke gas på en fyldestation, men man skal være opmærksom på gaskvaliteten.

Kvaliteten af autogas lever ikke nødvendigvis op til kravene til gas, der skal bruges til danske gasapparater, og gassen kan desuden indeholde urenheder, der kan påvirke den sikre forbrænding i gasapparaterne.

 

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her