Tempo 100

Det skal du vide om Tempo 100

Siden 2016 har det været tilladt for bilister med campingvogne eller andre påhængskøretøjer at køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark, hvis campingvognen eller påhængskøretøjet er godkendt og mærket i en synshal efter den danske ordning.

Reglerne imødekom et ønske, der længe havde været fra danske bilister, om at campingvogne og andre påhængskøretøjer kan blive godkendt til Tempo 100-kørsel i Danmark efter en ordning, som svarer til den tyske.

Ordningen indebærer, at et køretøj med campingvogne, påhængsredskaber og trailere, som er godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel, kan køre op til 100 km/t på motorvej (normalt 80 km/t) og op til 80 km/t på andre veje end motorveje. 

De nye Tempo 100-regler har deres udspring i den ændring af Færdselslovens bestemmelser om hastighed, som Folketinget vedtog den 27. april 2016 (L 385).

Lovændringen medførte desuden en ændring af synsbekendtgørelsen med indførelse af krav om periodisk syn af Tempo 100-påhængskøretøjer over 750 kg.

En dansk Tempo 100-godkendt campingvogn eller trailer får et hvidt mærkat med rød kant og Dannebrog samt tallet 100.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have min campingvogn Tempo 100-godkendt?

Du skal kontakte en af de danske synsvirksomheder, som har tilladelse til at foretage en Tempo 100-undersøgelse. Det er eksempelvis DCUs samarbejdspartner Applus Bilsyn. Det er vigtigt, at du husker at medbringe en genpart af campingvognens registreringsattest.

 

Hvilke krav stilles der til en campingvogn, som skal Tempo 100-godkendes?

 • Campingvognen skal være forsynet med bremser og støddæmpere
 • Campingvognen skal være egnet til at køre 100 km/t (synsvirksomhederne vurderer, om køretøjerne er egnet til 100 km/t)
 • Dækkene må ikke være ældre end seks år og skal være godkendt til mindst 120 km/t
 • Dækkene skal have en hastighedsmærkning på mindst ’L’ 
 • Dækkene skal have en bæreevne svarende til det tilladte akseltryk
 • Visse campingvogne skal desuden være forsynet med en ISO-godkendt slingrekobling
 • Periodesyn hvert 2. år ved akseltryk på mere end 750 kg

Herudover beregnes den mindst tilladte køreklare vægt, som det trækkende køretøj skal have. Tempo 100-reglerne forholder sig til totalvægten, som står på registreringsattesten for campingvognen, og ikke dens faktiske vægt.

Hvis campingvognens totalvægt er større end bilens køreklare vægt, kan vogntoget derfor ikke godkendes til Tempo 100.

 

Hvilke krav stilles der til det trækkende køretøj?

Selvom det er campingvognen, der godkendes, så er der også regler for det trækkende køretøj. Køretøjet, der bruges til at trække en Tempo 100-godkendt campingvogn, skal være en personbil, varebil eller bus med tilladt totalvægt på højst 3.500 kilo.

Tempo 100-reglerne forholder sig til totalvægten, som står på registreringsattesten for påhængsvognen, og ikke dens faktiske vægt. Det betyder, at hvis påhængsvognens totalvægt er større end bilens køreklare vægt, opfylder sammenkoblingen ikke betingelserne for Tempo 100.

Køretøjet skal have ABS-bremser.

 

Vægt og hastighed

Vægtbalancen ved sammenkobling af bil og campingvogn bestemmer i høj grad den kritiske hastighed. Du kan prøve at sætte dine egne tal ind i dette regnemodul, som nøje angiver de forskellige parameter mellem vægt, hastighed, og totalgearing for det trækkende køretøj.

 

Hvor skal mærket placeres?

Det er valgfrit, hvor du vil placere dit Tempo 100-mærke, dog skal det sidde bag på campingvognen og være tilstrækkeligt synligt.

 

Hvad sker der, hvis mærket bliver beskadiget?

Du får erstattet dit Tempo 100-mærke ved trafikskade eller ved garantireparationer.

Hvis man har mistet/beskadiget ens tyske Tempo 100 plakette, og ellers har alle papirer i orden, herunder tidligere udstedte Bestätigung og Bescheinigung, ansøges der om en ny plakette gennem nærmeste Applus bilsyn.

Et ny mærke koster incl. administrationsgebyr samlet 368,- kr. og 338,- med DCU-rabat. Ekspeditionen foregår ved fysisk fremmøde i en af Applus synssteder.

 

Tjek dine dæk

Det er en overset detalje at tjekke datomærkningen af ens ”nye” dæk ved enten nyvognskøb eller dækskift. Produktionstidspunktet kan aflæses i en 4-cifret kode. Kodens første to cifre er ugenummeret, og de to sidste cifre er årstallet. Fx uge 38 i 2015 = 3815.

 

Omregistrering

Skiftes der nummerplade (nyt registreringsnummer) på campingvognen, skal der samtidig udstedes ny dansk Tempo 100-godkendelsesattest med det nye registreringsnummer. Omregistreringen sker ved DCU’s samarbejdspartner Applus Bilsyn.

Ved tysk Tempo 100-tilladelsen følger campingvognens stelnummer, uanset ejerskifte eller ny nummerplade (nyt registreringsnummer).

Det betragtes som en lovovertrædelse, hvis bilen eller campingvognen ikke opfylder Tempo 100-betingelserne. Flere campister tror fejlagtigt, at så længe hastigheden holdes nede på det almindeligt tilladte, 80km/t, vil de tyske myndigheder ikke betragte det som lovovertrædelse.

Men hvis du vil undgå diskussioner eller misforståelser, så tildæk mærkaten på vognen, når Tempo 100 ikke skal eller kan bruges. 

 

Afmelding af Dansk Tempo 100

Opfylder påhængskøretøjet ikke længere betingelserne for at være registreret med tilladelsen Tempo 100, skal Tempo 100- tilladelsen fjernes fra køretøjets registrering i motorregistret, og Tempo 100-mærket skal fjernes fra påhængskøretøjet.

Fjernelse af Tempo 100-tilladelsen kan enten ske i forbindelse med et registreringssyn hos en synsvirksomhed, eller ved henvendelse fra ejeren af påhængskøretøjet på e-mail via NemID til Motorstyrelsen om, at tilladelsen Tempo 100 ønskes fjernet.

Sker afmeldingen i forbindelse med et syn, skal synvirksomheden kontrollere, at det danske Tempo 100-mærke er fjernet. Sker afmeldingen via e-mail til Motorstyrelsen, skal ejeren selv sørge for at fjerne Tempo 100-mærket.

Afmelding af Tempo 100 i motorregistret bevirker, at påhængskøretøjet ikke længere indkaldes til periodisk syn, og de særlige krav til dækkenes alder og hastighedsmærkning er derfor ikke længere gældende for påhængskøretøjet.

 

Tysk Tempo 100

For bilejere, der allerede har fået godkendt deres vogn efter de tyske Tempo 100-regler, vil gælde de samme regler som hidtil, nemlig at vogne med det tyske Tempo 100-mærke udelukkende må bruges til Tempo 100-kørsel i Tyskland.

Trafik- og Byggestyrelsen har dog kontaktet tyske myndigheder for at drøfte muligheden for gensidig anerkendelse af landenes Tempo 100-ordninger, men indtil videre skal du stadig have en separat Tempo 100-godkendelse til Tyskland.

Det får du ved at kontakte en af de danske synsvirksomheder, der har tilladelse til at foretage en Tempo 100-undersøgelse på de tyske myndigheders vegne, for eksempel DCU’s samarbejdspartner Applus Bilsyn. Husk at medbringe en genpart af campingvognens registreringsattest.

Efter undersøgelsen af din campingvogn indsender synsvirksomheden de relevante dokumenter til de tyske myndigheder. Lever campingvognen op til kravene, vil du modtage godkendelsen og Tempo 100-mærkatet.

Danskere, der har fået en tysk Tempo 100-godkendelse, skal ikke møde til syn med deres campingvogn igen for at beholde godkendelsen.  De tyske myndigheder kan ikke forlange et registreringssyn fra et udenlandsk køretøj.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her