Landzonerne er der, hvor flest trafikanter mister livet i Danmark. Foto: Arkiv

De værste ulykker sker på landet

Der sker flest ulykker i byerne, men de alvorligste ulykker sker i landzoner. Læs med og bliv klogere på, hvor du især skal passe på i trafikken, og hvor ofte campister er involveret i trafikulykker på de danske veje.

Af Torben Brandt

De danske vej- og trafikmyndigheder har rigtig godt styr på, hvor i landet trafikulykkerne sker, og hvem de går ud over. Men der findes ikke en opgørelse over hvilke danske vejstrækninger, som er de farligste. Det oplyser specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Jesper Søndergaard Hemmingsen.

– Det er ikke til at svare på, hvor de farligste veje ligger. De veje, hvor der sker flest ulykker, er tæt forbundet med mange af de veje, hvor der er mest trafik, men et reelt billede ville man få, hvis man kunne se antallet af ulykker pr. kørt kilometer på alle veje, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen.

– Vi har ikke viden om, hvor meget der bliver kørt på samtlige danske veje. Hvis vi havde den viden, kunne det dog have den bivirkning, at så kunne en villavej med to ulykker være Danmarks farligste, da f.eks. to tilskadekomne, men meget få kørte kilometer, ville gøre den mere farlig end en midtjysk landevej, Køge Bugt Motorvejen eller H.C. Andersens Boulevard, forklarer Jesper Søndergaard Hemmingsen.

Landzoner er de farligste

Selvom man ikke nøjagtig kan udpege de farligste strækninger, er der alligevel nogle områder, hvor du skal være ekstra agtpågivende, når du begiver dig ud i trafikken i bil, i autocamper eller med en camping- eller teltvogn på krogen af bilen.

67 procent af ulykkerne i 2018 skete ganske vist i byerne, men de resterende 33 procent, som skete uden for byerne, var de alvorligste. Hovedparten af dødsulykkerne sker i landområderne, fordi hastigheden her er højere, så når ulykken rammer, har den ofte fatale konsekvenser. Ifølge Vejdirektoratet skete 116 ud af 164 dødsulykker i 2018 i landzone. 2/3 af dem, der blev dræbt eller kom til skade i landzonerne, var bilister. Det hænger ifølge Vejdirektoratet sammen med, at biler udgør en meget stor andel af trafikken uden for byerne.

Værst på lige vej

Omvendt er billedet i byområderne, hvor mere end 2/3 af de, der blev dræbt eller kom til skade, var lette trafikanter som cyklister, fodgængere og knallertkørere. Det skyldes dels, skriver Vejdirektoratet, at der er flere lette trafikanter i byerne end på landet, og dels at biler og lette trafikanter typisk ikke er adskilt i samme grad i byerne som på landet.

Interessant er det også, at 42 procent af ulykkerne med personskade skete på en lige vejstrækning, og syv procent skete i en kurve. 40 procent af ulykker med personskade skete i et kryds.

Tallene fra Vejdirektoratet viser også, at ud af de 171 personer, som blev dræbt i trafikken i 2018, var 122 mænd og 49 kvinder. Det svarer til, at syv ud af 10 trafikdræbte var mænd.

Spiritus spiller stadig ind

De danske trafikanter er blevet bedre til at skille spiritus og trafik ad. Antallet af spiritusulykker med personskade er således faldet med cirka 23 procent i perioden fra 2013 til 2018, mens der i samme periode ikke har været noget væsentligt fald i personskadeulykker generelt.

Alligevel er der fortsat masser af plads til forbedring. Tallene viser, at der i 2018 blev dræbt 32 mennesker i spiritusulykker, og at 364 kom til skade i trafikulykker med spiritus involveret. Spiritusulykker udgjorde 11 procent af alle ulykker i 2018. Hovedparten af de, der kom til skade i en spiritusulykke, var selv påvirkede.

Det kan du selv gøre

Ifølge specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, Jesper Søndergaard Hemmingsen, er der adskillige ting, man selv kan gøre for at undgå at blive en del af den triste ulykkesstatistik.

– De gode råd er at køre efter forholdene, lade mobiltelefonen ligge, skille alkohol og bilkørsel ad og ikke mindst overholde hastighedsgrænsen. Når man kører med anhænger eller campingvogn eller lignende, er det ekstra vigtigt at overholde de gældende hastighedsgrænser, da der er risiko for, at der opstår slinger, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen.

– Det er desuden godt, at man tjekker campingvognens bremser, lys med videre med jævne mellemrum, da den jo er fritaget for periodisk syn, tilføjer specialkonsulenten. 

158 ulykker med campister involveret

Mange af DCUs medlemmer tilbagelægger hvert år talrige kilometer på de danske og udenlandske veje, og for langt størstedelen går det problemfrit. Ind imellem går det dog galt for campisterne. Ifølge Vejdirektoratet er der i perioden fra 2014 til 2018 registreret 158 ulykker, som involverede en eller flere autocampere eller personbiler med campingvogne. Heraf var de 30 personskadeulykker og 128 var materielskadeulykker. Der var tre dræbte og 33 tilskadekomne i disse ulykker.

Image
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

  • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
  • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
  • Rabat på attraktioner i hele Danmark
  • Teknisk rådgivning
  • Rabat på service hos DCU Servicecentre
  • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her