Grafik: Rikke Steenstrup

.

DCU 7. Kreds Logbogsoptælling 2023

Logbogsregistrering/- optælling

Lørdag den 21. januar 2023 er der mulighed for at få logbogen registreret og optalt.

Registrering/- optælling vil finde sted i tidsrummet 10.15 -11.30 i cafeen på

JELLING FAMILIE CAMPING

Mølvang 55A

7300 Jelling

Årsmærkerne vil blive udsendt snarest efter vi modtager dem fra DCU huset.

logbogen kan også indsendes inden den 15. januar 2023 til:

MARY SCHERREBECK, HØJGADE 8A, 6230 RØDEKRO.

Husk at vedlægge frankeret svarkuvert.

Opmærksomheden henledes på, I skal have mindst 60 point for at få logbogen registreret.

Ved indsendelsen bedes oplyst:

Hvis det er første gang I skal have logbogen registreret.

Hvis I ønsker vintermærke, eller hvis I har optjent til det gyldne bogmærke.

Se betingelserne i logbogen.